NYHETER

Kod ritar ByggVestas kvarter i Ulleråker

2017-03-13 Kod Arkitekter kommer efter vinst i ett parallellt uppdrag att rita Södra kvarteret vid Vattenstornsparken i Ulleråker, Uppsala. Med en luftig kvartersstruktur och små entrétorg med mikroparker vill vi öppna upp kvarteret och tillföra mindre, sociala stadsrum i den nya stadsdelen. 

Vad händer på Fleminggatan?

2017-03-09 Byggnadsställning och lyftkran på gatan – för förbipasserande är bygget vid Fleminggatan 7 svårt att missa. Men vad som försiggår under tältet är kanske inte lika lätt att lista ut.

Rapport om resilienta villastäder

2017-02-21 Nu finns Kods och Albaecos rapport om resilienta villastäder att läsa online!

”Kvartersstad ingen universallösning”

Kods chefsarkitekt Åsa Kallstenius medverkade i början av året i ett panelsamtal om förtätning  i samband med ArkDes finissage av bostadsutställningen Bo.Nu.Då. Här berättar hon mer om samtalet och om sin syn på förtätning.

Förtätning

500k i senaste numret av PLAN

Det nya numret av tidskriften PLAN innehåller en lång artikel om 500k, där Kods chefsarkitekt Åsa Kallstenius och Karin Kjellson från Theory Into Practice presenterar tio konkreta förslag på förändringar av detaljplaner som kan möjliggöra fler hem i Sveriges villastäder.