Andrea är anställd hos Kod sedan hösten 2014. Hon har dessförinnan studerat vid Chalmers Tekniska Högskola och har internationell erfarenhet i form av utbildning och Praktik i Spanien och Schweiz.

Andrea har under året i Schweiz jobbat mycket med tävlingar och är därför van vid tidiga skeden och analysarbete. Hon kommer ofta med smarta idéer och är en problemlösare.

Vid sitt sista år på Chalmers vann hon en arkitekttävling för studenter om ett nytt studentboende där vinnarföslaget har kommit att vidareutvecklas och planeras stå färdigt till utställningen 2017 i Vallastaden i Linköping.