Lina Nilsson är anställd hos Kod sedan våren 2015, hon kommer senast från White där hon jobbade med projektering samt med tävlingar och tidiga skeden inom stadsplanering och publika byggnader. Ett exempel är Humanistiska Teatern, en audiotoriumbyggnad för humanistiska fakulteten i Uppsala där hon främst arbetade med fasaden samt med den interiöra gestaltningen.

Lina har examen från KTH samt internationell erfarenhet i form av utbildning vid TU Delft i Holland och praktik på LAN Architecture i Paris. Hon har vunnit flera arkitekttävlingar privat, till exempel Willa Nordics småhustävling för studenter och Malmö stads tävling UngBo 12, gällande utvecklingen av Norra Sorgenfri i Malmö.