Loise har från start medverkat i större projektet och hunnit få breda kunskaper inom projektering. Intresset för design och form tillsammans med utbildning inom byggnadsteknik gör Loise till en förträfflig projektör i samtliga skeden. Samtidigt är Loise den som har koll på byggnadens alla hörn, från situationsplan til detalj, tack vare stor noggrannhet och goda Revit-kunskaper.

Ett djupdykande examensarbete inom tillgänglighet har givit expertis på området samt en vidare uppfattning av tillgänglighetsbegreppet. Loise kan optimera planlösningar och säkerställa anpassningen i tidigt stadium, där hon även tar hänsyn till den framtida brukaren samt byggnadens tekniska såväl som ekonomiska förutsättningar.

Loise har varit medverkande i framtagandet av bygghandlingarna till Rosteriet och lett projekteringen för Kv. Paraden.