Pernilla drivs av samhälls- och hållbarhetsfrågor, inte minst den sociala delen, och tycker det är viktigt att tidigt integrera dessa frågor i allt som har med arkitektur och stadsplanering att göra. Bäst resultat blir det oftast vid tvärvetenskapliga samarbeten där alla parter lyssnar och lär av varandra och tillsammans skapar innovation och nya tankesätt.

För några år sedan blev Pernilla tilldelad Wernstedts resestipendium från Chalmers för att studera kollektiv arkitektur och boende samt urban odling i Kuba, Uruguay, Argentina och Berlin. Hon anser att fler bo- och byggemenskaper behövs i Sverige för att bredda bostadsutbudet och för att öka den sociala hållbarheten.

Pernilla har tidigare arbetat många år på Reflex Arkitekter där hon bland annat jobbat med Riverside Hotel i Göteborg, bostäder som passivhus i Hökarängen / Farsta samt stadsomvandling och kontor i Kv. Trollhättan i Stockholm city.