Botanicum

Prinsessan i den sovande skogen


Vad vi ville uppnå

Generalitet

En ny generell struktur för fler flexibla arbetsplatser och rumsstorlekar. Ytan används mer effektivt än idag och ger möjlighet till att arbete på olika platser

Öppningar

Vertikala öppningar i kärnan för kontakt mellan våningsplanen och öppningar i fasad för större ljusintag och bättre kontakt med omvärlden.

Aktivt flöde

Korridorer ersätts av rymliga aktivitetszoner för kommunikation, social samvaro och gemensamt arbete. Vi vänder husets struktur ut och in och får istället för långa smala korridorer stora rum i kärnan och möjlighet till både undervisning och arbetsplatser i fasad.

Axonometri

Sektion

Kod: Resistans

Sen täta stommen och den tunga fasaden bjuder på motstånd. Genom att införa nya kopplingar och öppningar skapas spänning inom byggnaden och mot omvärlden.

”Ju högre resistansvärde, desto högre spänning krävs för att driva en ström genom kretsen.”

Fler projekt