Botanicum
Prinsessan i den sovande skogen


 • Uppdrag

  Förslag till ombyggnad av befintlig institution. Parallellt uppdrag.

 • Plats

  Lilla Frescati, SU

  Kontaktperson

  Sanna Hederus

 • Beställare

  Akademiska Hus, Stockholm

  Status

  Under bedömning

Tre exempel: vad vi ville uppnå


Generalitet

En ny generell struktur för fler flexibla arbetsplatser och rumsstorlekar. Ytan används mer effektivt än idag och ger möjlighet till att arbete på olika platser

Öppningar

Vertikala öppningar i kärnan för kontakt mellan våningsplanen och öppningar i fasad för större ljusintag och bättre kontakt med omvärlden.

Aktivt flöde

Korridorer ersätts av rymliga aktivitetszoner för kommunikation, social samvaro och gemensamt arbete. Vi vänder husets struktur ut och in och får istället för långa smala korridorer stora rum i kärnan och möjlighet till både undervisning och arbetsplatser i fasad.

Axonometri


Sektion


kod


Resistans

Sen täta stommen och den tunga fasaden bjuder på motstånd. Genom att införa nya kopplingar och öppningar skapas spänning inom byggnaden och mot omvärlden.

”Ju högre resistansvärde, desto högre spänning krävs för att driva en ström genom kretsen.”

Symbol-of-resistor