Campus Ultuna

Möten på flera nivåerUppdrag

Utveckling av campus Ultuna med administrations- forsknings- och utbildningslokaler

Plats

HVC-Nord SLU, Ultuna, Uppsala

Kontaktperson

Åsa Kallstenius

Beställare

SLU och Akademiska Hus

Status

Parallellt uppdrag i flera steg 2010

Vad vi ville uppnå


Länka samman flöden och offentliga rum i flera nivåer

Genom att bryta den rätvinkliga strukturen öppnas nya siktlinjer och flera alternativa gångvägar erbjuds vilket skapar förutsättningar för möten på flera nivåer.

Tre byggnader som förhåller sig till omgivning och program

Förslaget visar ett alternativt angreppssätt för hur man kan organisera stora byggnader i ett kuperat landskap. Tre nya volymer som var och ett annonserar sitt respektive innehåll i material och struktur.

Tillgängliggöra det gamla campusområdet

Ett tillägg som förstärker det befintliga. Det unika landskapet framhävs och vävs in i den nya bebyggelsen.

 

Situationsplan


Diagram


Kod


Synapser

 

”Liksom synapserna kopplar samman nervceller ville vi skapa olika stråk och kontaktytor mellan campusets skilda delar och program”

synaps_met_neurotransmitters

Liknande projekt