Fleming 7: Entré

Öppet gatuplan och välkomnande entré


Från slutet, mörkt och grått till öppet, ljust och varmt. Så kan ombyggnaden av entrévåningen till kontorshuset på Fleminggatan sammanfattas. Kungsgatan fick en värdig förlängning över till Kungsholmen och byggnadens 60-talskänsla förvaltades genom inredning i mörkt ädelträ, speglar, mässing och marmor. Innan ombyggnaden upplevdes fasaden mot gatan som sluten, med frostade glas och dold inre verksamhet, flera serviceutrymmen i fasad och indragna entréer gav ett mörkt, otryggt och stökigt intryck. Genom att flytta ut fasaden till ett liv frigjorde vi utrymme till en rymlig lobby. Den nya entrén i kombination med att en restauranglokal fick ersätta den slutna verksamheten mot gatan gav hela huset en öppnare känsla med liv och rörelse över hela dygnet. För besökare och förbipasserande är den nya entrén varm och inbjudande. Kombinationen av ljuskällor, inredningens kontrasterande färger och ett nytt, blankt skärmtak gör entréns presentation mot gatan tydlig och välkomnande; man stannar lätt upp, blir nyfiken och tittar in.

Vad vi ville uppnå

Förvalta 60-talet

Byggnaden är från 1964. Vi inspirerades av epoken och skapade en samtida, lyxig entré med en tydlig koppling till husets historia

Öppna upp

Den slutna bottenvåningen öppnades upp och kontakten med gaturummet förstärktes

Förtydliga entrén

Genom ljussättning, skyltning och ett nytt skärmtak att mötas under

Situationsplan

Fler projekt