Fleming 7: Rooftop

Taktfullt tillägg i taklandskapetUppdrag

Takpåbyggnad i två plan på kontorsfastighet

Storlek

Ca 1 820 m2 BTA

Plats

Fleminggatan, Stockholm

Kontaktperson

Åsa Kallstenius och Lukas Narvaja

Beställare

Mengus och Arcona

Status

Färdigställt 2017

TEAM

Åsa Kallstenius, Lukas Narvaja, Lina Nilsson, Elin Rosenberg

Om projektet


En takpåbyggnad kan vara en knepig historia. Få uppdrag innebär ett så nära möte mellan samtida och äldre arkitektur. Fleming 7: Rooftop är en takpåbyggnad i Kungsgatans förlängning i Stockholm, uppförd ovanpå ett kontorshus från 1960-talet. Ledordet i det här projektet är Respekt. Respekt mot den befintliga byggnaden och grannfastigheterna, dess arkitekturstilar och byggnadshistoria. Respekt mot taklandskapet.

Takpåbyggnaden består av kontorslokaler i två våningar, totalt över 1 800 nya kvadratmeter lokaler i centralt läge, med terrass, balkong och vacker utsikt över Stockholm. Det klassiskt sluttande ljusa plåttaket med fönsterkupor i kombination med den mörka kungsvåningens raka linjer gör att byggnaden knyter an både till de äldre grannfastigheterna och det befintliga 60-talshuset. Genom att trappa ned mot den lägre angränsande gaveln, dra in fasadlivet mot gatan och låta ett skärmtak markera en distinkt gräns mellan de påbyggda våningarna lyckas byggnaden med några få men tydliga grepp inordna sig i miljön. Samtidigt erbjuds moderna lokaler med dagens krav på ljus, rymd och exklusivitet.

I framtagandet av detaljplanen lyckades vi, genom ett nära samarbete med byggherren och staden, driva igenom en detaljplaneändring som medgav två nya våningar. Ändringen möjliggjordes genom en omsorgsfullt utformad påbyggnad, där hänsyn till den befintliga miljön gick som en röd tråd genom hela projektet. I uppdraget ingick även att ta fram en uppdaterad entrévåning, läs mer om det arbetet här.

TRE EXEMPEL – VAD VI VILLE UPPNÅ


RESPEKTFULL TAKPÅBYGGNAD

Den kulturkänsliga miljön och det centrala läget krävde en varsam anpassning till omgivande byggnader, i storlek, form och stil

 

ANPASSNING TILL BEFINTLIG STRUKTUR

Genom att ta till vara på byggnadens befintliga konstruktionsprinciper har vi kunnat integrera husets tekniska försörjning utan att göra avkall på rymlighet, ljus och utsikt

DIALOG MED STADEN

En lyhörd process och nära samarbete med byggherre och stadsbyggnadskontoret gav en uppdaterad detaljplan med tillstånd till två påbyggda kontorsvåningar med över 1 800 m2 lokaler

Situationsplan


Liknande projekt