Stenhammarsparken

Radhusinfill i miljonprogrammetUppdrag

Stadsplan och utformning av 22 st radhus i miljonprogrammets lamellhusområde

Storlek

Tre typer av bostäder med många sovrum. 4, 5 och 6 RoK.

Plats

Gottsunda, Uppsala

Kontaktperson

Åsa Kallstenius

Beställare

Uppsalahem

Status

Kod har ritat fram till FU. Inflyttat 2013

Team

Åsa Kallstenius, Karin Arnberg, Helena Wessberg, Anja Thedenius

Vad vi ville uppnå


Nedbrytning av skalan

Radhuslängorna förhåller sig till och tar ner höghusens skala. Taken sluttar ned mot gårdsgatan vilket ger stråket en trygg och småskalig karaktär. Spaljéerna bildar en skyddande zon mot bostaden.

Variation

Låg radhusbebyggelse bland de befintliga lamellhusen erbjuder en ny typologi i området. Radhusen finns i tre yteffektiva varianter, med dubbelhöjder och sovloft, vilket ger möjlighet för olika familjesammansättningar att trivas och göra lokal bostadskarriär i området.

Social hållbarhet

Genom området löper ett allmänt stråk som leder till en gemensam park för grillning, lek och umgänge. Tillgängliggörandet av parken och kontakten med naturen är en viktig del av integrationen i området.

Situationsplan


Liknande projekt