Kråkberget
Landskapsanpassade bostäder för framtidens Gustavsberg


 • UPPDRAG

  Förslag till utveckling av området Kråkberget i Gustavsberg. Del i parallellt uppdrag.

  PLATS

  Gustavsberg, Värmdö

 • SAMARBETSPARTNERS

  Landskapslaget

  BESTÄLLARE

  Värmdö kommun

  STORLEK

  Ca. 320 bostäder, 32 000 m2 BTA

 • KONTAKTPERSON

  Sanna Hederus och Magnus Schön

  STATUS

  Parallellt uppdrag 2016

Om projektet


Bebyggelsen är indelad i två områden: Kråkbyn och Skogsbyn. Där Kråkberget möter Skärgårdsvägen ligger Kråkbyn, uppe på berget ligger Skogsbyn som klättrar upp längs en skogsväg som följer befintlig topografi. Ett ledord i processen har varit ”Bygg rätt och tätt!”, vilket innebär att anpassa bebyggelsen efter naturen och bygga tätt och med minsta möjliga sprängning.

En bärande idé bakom utformningen av Kråkbyn har varit att stärka Skärgårdsvägen genom en strategi där bebyggelse och natur växelvis möter gatan och skapar en unik skärgårdsstadskaraktär. Husen i Kråkbyn ger också förutsättningar för ett aktivt stadsliv genom bottenvåningar som är möjliga att använda som lokaler.

TRE SAMMANFATTANDE PUNKTER


NATURANPASSAT

Tät bebyggelse som är anpassad efter naturen, med minsta möjliga åverkan

LÄKANDE EFFEKT

Återskapa topografi för att ”läka” skadade delar av området och koppla ihop områden som tidigare varit åtskilda

GE TILLBAKA TILL EKOSYSTEMET

Skapa nya integrerade ekosystemtjänster både på byggnader och i närmiljön

Situationsplan