Kv Assistenten

Veranda för allaUppdrag

59 små lägenheter som nås från en gemensam entrébalkong

Storlek

3.900 m² BTA

Plats

Kv Assistenten, Ursvik, Sundbyberg

Kontaktperson

Sanna Hederus och Magnus Schön

Beställare

HSB

Status

Färdigställes 2017

Ett socialt hus


Projektet är en femvåningsbyggnad med 59 smålägenheter, alla under 55 kvadratmeter, som kopplas samman med en karaktäristisk entrébalkong mot gatan. Byggnaden ligger i anslutning till en generös gemensam innergård med stora gräsytor, vackra planteringar, utomhusgym och lekplats. En mötesplats för hela kvarteret. Vi har utgått ifrån att en förhållandevis ung samling människor kommer bo i huset, och valt att satsa på gemensamma utrymmen utanför själva lägenheten såväl som bra och smarta planlösningar – ett socialt hus!

Tre exempel: vad vi ville uppnå


GEMENSAM VERANDA

Entrébalkonger och gemensamma utrymmen utanför själva lägenheten gestaltas för möten och samvaro mellan de boende. Målet är att det ska kännas som en gemensam veranda och vi har valt att jobba med trä i fasad och möblering närmast läghenhetsentréerna för att få fram en varm och inbjudande känsla.

SAMMANHÅLLEN OCH DJUP FASAD

Fasad mot gatan flyttas till framkant av entrebalkonger och kläs med ett ljust metallraster som ger vackert ljusinsläpp och djup till fasaden.

SMÅ FLEXIBLA LÄGENHETER

Här finns möjlighet att bo i många olika konstellationer, som singel, par, eller en liten familj. Fönster i två väderstreck och möjlighet till avskiljbart sovrum med plats för dubbelsäng är viktiga kvaliteter. Smart förvaring och genomtänkta tekniklösningar är inbyggt i lägenheterna.

Situationsplan


Liknande projekt