Detektiven

Fjärilstornet i LinköpingUppdrag

Bostäder, 36 lgh. Infillprojekt i befintligt kvarter.

Storlek

ca 2.800 m² BTA

Plats

Linköping

Kontaktperson

Sanna Hederus

Beställare

Vasaparken

Status

Detaljplaneskede

Om projektet


Fjärilstornet tillför Linköpings stadskärna nya bostäder i en grafisk och skulptural byggnad med fyra mindre lägenheter per plan, totalt ca 36 lägenheter.

Kvarteret Detektiven och gaturummet tillförs grönska, fler sociala rum och de befintliga volymerna bevaras. De boende får en gemensam takträdgård som mötesplats.

Kvarteret har en tidstypisk arkitektur från 1960-talet. Den nya byggnaden föreslås vara 10 våningar och placeras inne på gården. Entré till det nya huset sker från gården.

Tre exempel: vad vi vill uppnå


GRAFISK OCH SKULPTURAL BYGGNAD

Fjärilstornet tillför Linköpings stadskärna nya bostäder i en grafisk och skulptural byggnad.

 

 

GRÖNSKA OCH SOCIALA RUM

Kvarteret och gaturummet tillförs grönska och fler sociala rum.

BEVARA

Det befintliga kvarteret bevaras.

 

Situationsplan


Liknande projekt