Fleming 7
Öppnare gatuplan och påbyggda kontorsplan


 • Uppdrag

  Framtagande av detaljplan och förslag till takpåbyggnad i två våningar på befintligt kontorshus samt ändring av verksamhet i bottenvåning.

  Storlek

  Tillbyggnad ca 1820 m² BTA

 • Plats

  Fleminggatan, Stockholm

  Kontaktperson

  Åsa Kallstenius och Lukas Narvaja

 • Beställare

  Mengus

  Status

  Påbyggnad – detaljplaneändring antagen

  Entréplan – genomfört

Om projektet


Härolden 44 byggdes år 1964 som huvudkontor till Ångpanneföreningen, som lämnade byggnaden 2000 och huset genomgick efter det en del renoveringar. I vårt uppdrag ingick att ta fram detaljplan med förslag på en takpåbyggnad i två våningar samt en uppdaterad bottenvåning. Vår ambition med uppgraderingen av bottenvåningen och fasaden är att skapa en värdig förlängning av Kungsgatan, både i innehåll och kvalitet. Vi önskar skapa ett stadsrum fyllt av liv med öppna välkomnande entréer och större transparens mellan inne och ute.

FASAD MOT FLEMINGGATAN

TRE SAMMANFATTANDE PUNKTER


TYDLIG TAKPÅBYGGNAD

Skapa en tydlig ny takpåbyggnad med ett respektfullt möte mot angränsande hus.

ÖPPNA UPP

Öppna upp den slutna bottenvåningen till mer publik verksamhet som bidrar till gaturummet.

FÖRTYDLIGA ENTRÉN TILL HUSET

Skärmtaket skapar en plats att mötas under.

Situationsplan


Takpåbyggnad