Odenplan
Från refug till levande stadstorg


 • UPPDRAG

  Utformning av Odenplan efter Citybanans tillkomst. Organisation av torget, markplanering och utformning av cykelgaragets entré. Entrébyggnaden till tunnelbanestationen har inte ritats av Kod utan av 3XN.

 • Plats

  Odenplan

  Kontaktperson

  Sanna Hederus och Lukas Narvaja

 • Beställare

  Exploaterings-och trafikkontoret i Stockholm

  Status

  Färdigställs 2016

Tre punkter - Vad vi velat uppnå


Stadsarena

Torget ska fungera som ett flexibelt öppet stadsrum för olika typer av aktiviteter.

Sidoställda band

Café, tunnelbaneuppgångar och kiosker hittas längst med torgets kanter. Genererar ett öppet rum centrerat på torget.

Siktlinjer

Hjälper orientering och funktion. Tydlig kontakt mellan kyrkan och Stadsbiblioteket, samt mellan Karlbergsvägen och Odengatan.

Situationsplan


kod


Vikning

”Vi har behandlat torget och byggnaderna som en sammanhängande yta. Genom att ”vika” upp olika funktioner har vi berett så mycket plats som möjligt åt torglivet.”

Vikning