Paraden
Kvarterspalats i Barkarbystaden


 • Uppdrag

  Bostadskvarter med 216 lägenheter

  Storlek

  19 500 m² BTA

 • Plats

  Barkarbystaden, Stockholm

  Kontaktperson

  Åsa Kallstenius och Karin Arnberg

 • Beställare

  Åke Sundvalls Byggnads AB

  Status

  Färdigställes 2017

TRE PUNKTER - VAD VI VELAT UPPNÅ


SAMMANHÅLLET KVARTER MED ETT RIKT INRE

Att skapa ett kvarter med en sammanhållen stark karaktär där många av boendets klassiska kvaliteter omtolkas till ett nutida sammanhang, allt samlat kring en stor grönskande innergård.

VARIERADE VOLYMER

I den stora skalan har kvarteret delats upp i fyra byggnader. Den södra delen håller en lägre skala för att släppa in solljuset på gården. Byggnaden mot torget i norr är högre och får större dignitet för att skapa en fond mot Stora torget; ett slags samtida bostadspalats. Taklandskapet på byggnaderna i öster, söder och väster är varierat för att inte blockera ljuset på gården och för att bilda generösa takterrasser.

BESTÄNDIGA MATERIAL

Material och kulörer ska ge Kvarteret särprägel, samtidigt som de är beständiga och åldras med värdighet. Blå puts, ljus terrazzo och nätta smidesdetaljer.

Översiktsplan och flygvy (illustration)


Situationsplan