Paraden
Kvarterspalats i Barkarbystaden


 • Uppdrag

  Bostadskvarter med 217 lägenheter

  Storlek

  19 500 m² BTA

 • Plats

  Barkarbystaden, Järfälla, Stockholm

  Kontaktperson

  Åsa Kallstenius och Karin Arnberg

 • Beställare

  Åke Sundvall Byggnads AB

  Status

  Färdigställs 2018

Om projektet


Paraden är en modern tolkning av ett bostadspalats, där klassiska boendekvaliteter tar plats i ett nutida sammanhang. Exempel på detta är lägenheter med hela möblerbara rum, fönster ner till golv, pardörrar och siktlinjer genom bostaden. En typ av rum som var vanligare förr och som är en lyx hos nybyggda bostäder idag. Paraden har en palatsinspirerad, högrest fond mot torget som ger kvarteret ett stadsmässigt uttryck. Fasaden mot torget har grunda, så kallade “spanska” balkonger som skapar kontakt mellan den enskilda bostaden och stadslivet. Öppningar i kvarteret skapar smitvägar och en stor portik i bottenvåningen ger kontakt mellan torget och innergården. Den södra delen är lägre för att släppa in solljuset på gården, som är ett stort grönskande rum i kvarterets inre. Även taklandskapet på byggnaderna i öster, söder och väster är varierat för att inte blockera ljuset på gården och för att bilda generösa takterrasser.

TRE SAMMANFATTANDE PUNKTER


SAMMANHÅLLET KVARTER MED ETT RIKT INRE

Ett kvarterspalats med grönskande innergård och sammanhängande formspråk.

VARIERADE VOLYMER

Kvarteret delas upp i fyra byggnader där olika skalor ger variation samtidigt som platsen nyttjas på bästa sätt.

BESTÄNDIGA MATERIAL

Material och kulörer ska ge kvarteret särprägel, samtidigt som de är beständiga och åldras med värdighet. Blå puts, ljus terrazzo och nätta smidesdetaljer.

Översiktsplan


Situationsplan