Rosteriet
Urban pusselknut i Liljeholmen


 • Uppdrag

  Kvarter med 225 bostäder, kommersiella lokaler, förskola med 8 avd. och garage

  Storlek

  29 750 m² BTA

  Plats

  Liljeholmen, Stockholm

 • Kontaktperson

  Åsa Kallstenius och Lina Lindqvist

  Beställare

  SSM Bygg & Fastighets AB

  Status

  Inflyttat 2016

 • Publikationer

  Tidskriften Betong, nr 3, 2016

  Team

  Åsa Kallstenius (ansvarig), Karin Arnberg (handläggande), Lina Lindqvist (handläggande prefab fasad) samt Loise Tengsved, Marcus Heverius, Erik Pettersson, Magnus Schön, John Billberg, Maja Westman, Britta Ader, Anja Franzén, Helena Wessberg, Petter Jacobson, Sanna Hederus

Om projektet


Idén bakom Rosteriet är att utifrån platsens förutsättningar och behov skräddarsy ett kvarter med en mångfald av bostadsstorlekar, lägenhetstyper och verksamhetslokaler. Kvarteret består av tre flätade volymer där rätt sak är på rätt plats: Butiker mot Liljeholmsvägen ger ett aktivt gaturum, en cafélokal i kvarterets hörn bidrar till socialt utbyte och möten. Den stora förskolan i bottenplanet ligger vänd ut mot Trekantsparken, skapar liv och rörelse i området och ger goda möjligheter för barnfamiljer i kvarteret.

I utformningen av Rosteriet har stor vikt lagts vid att skapa utsikter för så många boende som möjligt och alla lägenheter har försetts med generösa balkonger. Mot parken är huskroppen lägre för att släppa in sol. I en spetsig gavel mot norr är kvarteret som högst, mot de omgivande kontorsbyggnaderna.

Rosteriet är en närstudie i betongens kvaliteter – där skiftningar, reliefer och ett karaktärsfullt, matrisgjutet fasadmönster i husets sockel och portik visar den prefabricerade betongens förmåga att skapa ett varierat, levande uttryck och en stark arkitektonisk identitet.


Tre exempel: vad vi ville uppnå


Pusslad volym

Kvarteret är ihopsatt av tre flätade volymer vars form och innehåll har utformats efter platsen och omgivningarnas förutsättningar och behov.

MÅNGFALD OCH VARIATION

Ett varierat bostadsbestånd som möjliggör för människor med olika livssituationer att bo i samma hus.

FRAMHÄVA BETONGENS KVALITETER

Istället för att måla de prefabricerade betongelementen användes en betonglasyr så att djup och materialitet i betongens yta lyser igenom.

Situationsplan


Kod


Pusselknut

 

”Pusselknuten hanterar ljud, ljus och rörelse i den stora volymen.
Den knyter samman olika skalor i kvarteret, leder vidare rörelse genom huset, blockerar buller från gatan och öppnar upp för ljus till lägenheterna”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA