Sandstugan

Hattstugor i blåbärsskogenUppdrag

Planförslag med två hustyper

Storlek

47 st. småhus à 130-160 m² BTA

Plats

Botkyrka, Stockholm

Kontaktperson

Åsa Kallstenius

Beställare

Viktor Hanson

Status

Idékoncept för småhus samt underlag till Detaljplan, 2012

Om projektet


Projektet Sandstugan är ett förlag på små effektiva bostäder i naturmark. Husen smälter in i naturen och anpassar sig till naturen och utsiktslägena: grustaget i söder, skogen i norr. Visionen har varit att störa naturen så lite som möjligt, att skapa karaktärsfulla hus i tall och blåbärsskog.

Vad vi ville uppnå


Bevara blåbärsskogen

Tallskogen bevaras i största mån och vägen minskas, med skog kvar emellan de två vägarna. Vändplan kombineras med bollplan för lek. Tomterna placeras på trädäck för att inte störa naturen.

Utsikt

Husen ligger förskjutna så att de bakre husen ser ut mellan de främre. Husen placeras i sluttning efter terrängen, på toppen av berget för maximal sikt.

Små effektiva hus

Två sorters hus för enkel variation med starkt arkitektoniskt uttryck.

Situationsplan


Liknande projekt