Seglarbyn

Sågtandat radhusområde i Gustavsberg


På Kod Arkitekter har vi alltid som mål att forma en unik lösning utifrån platsens förutsättningar och karaktär. I utformningen av Seglarbyn har Gustavsbergs industrihistoria med bl. a. porslinsfabriken inspirerat oss till ett tydligt och sammanhållet bostadsområde, med karaktärsfulla sågtandsformade tak. Raka gator som öppnar sig åt väster skapar en visuell öppenhet mot vattnet och möjliggör för alla att enkelt röra sig genom området.

Husen har uteplatser som öppnar sig mot omkringliggande natur samt en privat entrégård. Trots tät bebyggelse får bostäderna en tydlig privat sfär. Området består av 31 st radhus med 5 RoK där två mindre rum ligger på loft som nås av en lejdare. Bostaden är kompakt men med rymd och högt i tak i husets centrala rum, köket, som har visuell kontakt med loftet. Varje bostad har en egen bilplats/carport vid huset.

Vad vi ville uppnå

Industrikaraktär

För att knyta an till Gustavsbergs fabrikshistoria har radhuslängorna sin utformning inspirerad av industribyggnadernas formspråk. Sågtandade tak och sammanhållna volymer.

Gradvis öppenhet

Husens innersta rum öppnar sig både mot övervåningen och de två gårdarna vilket ger bostaden både vackra ljusinsläpp och en upplevd öppenhet den yteffektiva planen till trots.

Kontakt med vattnet

Området har planerats med raka gator för att skapa en visuell kontakt med vattnet samt möjliggöra för allmänheten att enkelt passera genom området mot vattnet.

Situationsplan

Fler projekt