Seglarbyn
Sågtandat radhusområde i Gustavsberg


 • Uppdrag

  Nybyggnad av 31 st  radhus

  Storlek

  3.500 m2 BTA

 • Plats

  Gustavsberg, Värmdö

  Kontaktperson

  Åsa Kallstenius och Elin Rosenberg

 • Beställare

  Besqab

  Status

  Bygglov

Tre punkter - Vad vi velat uppnå


INDUSTRIKARAKTÄR

För att knyta an till Gustavsbergs fabrikshistoria har radhuslängorna sin utformning inspirerad av industribyggnadernas formspråk. Sågtandade tak och sammanhållna volymer.

GRADVIS ÖPPENHET

Husens innersta rum öppnar sig både mot övervåningen och de två gårdarna vilket ger bostaden både vackra ljusinsläpp och en upplevd öppenhet den yteffektiva planen till trots.

KONTAKT MED VATTNET

Området har planerats med raka gator för att skapa en visuell kontakt med vattnet samt möjliggöra för allmänheten att enkelt röra sig genom området.

Situationsplan