The Bronze

Bronsskimrande kil i bergetUppdrag

Flerbostadshus med 125, i huvudsak mindre, lägenheter

Plats

Mariehäll, Stockholm

Storlek

Totalt 8900 m2 BTA

Kontaktperson

Sanna Hederus

Status

Inflyttat 2017

Team

Sanna Hederus, Åsa Kallstenius, Karin Kjellson, Andrea Brandén, Erik Petterson, Karl Svantesson, Lina Nilsson, Magnus Schön

Om projektet


Hur skapar man ett attraktivt bostadshus på en tomt som i stor utsträckning består av en sprängd bergskant? Med The Bronze såg vi möjligheten att läka ihop landskapet och genom byggnadernas placering och gårdarnas terrassering skapa en kontakt mellan gatan och det ursprungliga berget bakom tomten. Relationen till berget har styrt volymernas placering och det arkitektoniska uttrycket. De fristående byggnadsvolymerna tillåter det bakomliggande berg- och skogsområdet att träda fram mellan husen. Den bronsskimrande fasaden är projektets signum, gjord av kassetter i rostfri stålplåt. Fasadkassetterna är lagda i ett flätmönster för att framhäva skiftningarna och strukturen i de olika materialbehandlingarna. Sammantaget är The Bronze ett omisskännligt kvarter med en helt egen karaktär – som samspelar med den omkringliggande naturen och gatan och vars form och material ger associationer till brons och sten.

Vad vi ville uppnå


Kompakt bostadskvalitet

De välplanerade lägenheterna har alla stora fönster och antingen balkong eller fransk balkong för att låta ljuset ta sig långt in i rummen. Varje lägenhet ges maximalt med fasadvägg för att skapa ljusa öppna interiörer.

Förstärkning av omgivningen

De tre volymerna står likt skurna stenblock nedstuckna i marken och leder blicken vidare upp mot berget och det ovanliggande naturområdet. Den bronsskimrande fasaden reflekterar ljuset och vädret och förstärker de skarpa formerna. Smala gavlar som känns igen från kringliggande funkishus möter gatan.

Sammansatt helhet

Samma fasad, formspråk och material återkommer i de tre byggnadsvolymerna och gör att de upplevs som en sammanhängande helhet, något som gårdsytorna mellan husen också bidrar till att förstärka.

Situationsplan


Typplan


Sektion


Kod


Svavelkis

Likt svavelkis som kan forma kubiska kristaller och tycks växa ur vanlig sten, växer dessa huskroppar fram ur berget och skimrar med sin fasad i rostfri plåt likt svavelkisen.

Liknande projekt