The Bronze
Bronsskimrande kil i berget


 • Uppdrag

  Flerbostadshus med 125, i huvudsak mindre, lägenheter

  Plats

  Mariehäll, Stockholm

  Storlek

  Totalt 8900 m2 BTA

 • Kontaktperson

  Sanna Hederus och Andrea Brandén

 • Status

  Inflyttat 2017

  Team

  Sanna Hederus, Åsa Kallstenius, Karin Kjellson, Andrea Brandén, Erik Petterson, Karl Svantesson, Lina Nilsson, Magnus Schön

Om projektet


Hur skapar man ett attraktivt bostadshus på en tomt som i stor utsträckning består av en sprängd bergskant? Med The Bronze såg vi möjligheten att läka ihop landskapet och genom byggnadernas placering skapa en kontakt mellan gatan och det ursprungliga berget bakom tomten. Relationen till berget har styrt volymernas placering och arkitekturens identitet. De fristående, uppbrutna byggnadsvolymerna tillåter det bakomliggande berg- och skogsområdet att träda fram mellan husen. Den bronsskimrande fasaden är husets signum, gjord i rostfri stålplåt med olika ton och prägling. Fasadkassetterna är lagda i ett flätmönster för att framhäva skiftningarna och strukturen i de olika materialbehandlingarna. Resultatet är en omisskännlig byggnad med en helt egen karaktär – som samspelar med den omkringliggande naturen och gatan och vars form och material ger associationer till brons och sten.

TRE SAMMANFATTANDE PUNKTER


Kompakt bostadskvalitet

De välplanerade lägenheterna har alla stora fönster och antingen balkong eller fransk balkong för att låta ljuset ta sig in i rummen. Varje lägenhet ges maximalt med fasadvägg för att skapa ljusa öppna interiörer.

Förstärkning av omgivningen

De tre volymerna står likt skurna stenblock nedstuckna i marken och leder blicken vidare upp mot berget och det ovanliggande naturområdet. Den bronsskimrande fasaden reflekterar ljuset och vädret och förstärker de skarpa formerna.

Sammansatt helhet

Ett gemensamt markplan som rymmer lägenheter, garage och biutrymmen förenar de tre volymerna. Olika höjder, former och vinklar utnyttjar tomten på bästa sätt och skapar tre byggnader i en och samma kropp.

Situationsplan


Kod


Svavelkis

Likt svavelkis som kan forma kubiska kristaller och tycks växa ur vanlig sten, växer dessa huskroppar fram ur berget och skimrar med sin fasad i rostfri plåt likt svavelkisen.

pyrite