Edanö Backe
Egna hem i naturskön dalgång


 • Uppdrag

  Småhusområde med 22 bostäder

  Storlek

  22 äganderätter på 10 500 m2 markareal

 • Plats

  Trosa

  Kontaktperson

  Åsa Kallstenius

 • Beställare

  Folkhem

  Status

  Färdig detaljplan 2010

Om projektet


Hur placerar vi 22 egna hem på naturens villkor och drar nytta av landskapets kvaliteter?

Edanö backe är ett litet och högst personligt bostadsområde i Trosa skärgård. Bostäderna riktar sig till människor som vill spendera mycket tid utomhus och vara fria från skötsel av gräsmattor och rabatter. Närmiljön erbjuder både innerskärgård, öppet ängslandskap, magnifika ekar, blåbärsskog och närheten in till Trosa stad.

Att förstärka landskapet har varit ledande vid utformningen. Området är organiserat kring en dalgång som leder ned till vattnet och till områdets brygga och bastu. Kilar av förädlad naturmark kommer in mellan husen. Den befintliga vegetationen ska varsamt gallras för att skapa en gemensam ”naturpark”.

Edanö backe rymmer flera hustyper med olika storlekar vilket möjliggör att många familjekonstellationer kan bo i samma område.

G:Projekt10-145 Trosa Edanö backeAlt 1ritningararbetshandl

Tre punkter - Vad vi velat uppnå


Platsanpassning

Stor vikt har lagts på utformningen av husens arkitektur där terrasser, räcken och utvändig miljö integreras i en helhetslösning.

Skyddade uteplatser

Uteplatserna har gjorts privata och rumsliga genom utvändiga väggar och tak. Man kan bo nära andra och samtidigt ha sin egen sfär.

Bilar i natur

I stället för vägar och parkeringsplatser görs naturen körbar med ytor av stenmjöl mellan befintliga tallar.

Situationsplan