Vattentornsparken, Södra kvarteret
Stadskvarter med gröna mellanrum


 • Uppdrag

  Detaljplanearbete för 162 bostäder samt förskola och lokaler

  Plats

  Ulleråker, Uppsala

 • BESTÄLLARE

  ByggVesta

  STORLEK

  Ca. 13 000 m2 BTA

 • KONTAKTPERSON

  Sanna Hederus

  STATUS

  Detaljplaneskede

Om projektet


Kommunens vision för det framtida Ulleråker är en tät och grön stadsdel, där stadens puls och naturens lugn möts och samspelar i omsorgsfullt utformade stadsrum. I vårt förslag förvaltas denna vision i ett parknära stadskvarter, där kombinationen av högkvalitativa bostäder och gröna, mötesorienterade stadsrum är noga utformad för att ge så goda förutsättningar som möjligt för ett aktivt, stimulerande och hållbart vardagsliv. Med inspiration från de klassiska parkområdena i stadsdelens sjukhusmiljö skapas en kvartersstruktur där byggnaderna har en friare placering i närhet till parken – vilket ger en resning och tyngd. Kvarterets stadsbyggnadsidé bygger på att tillföra mindre stadsrum som komplement i den täta, högt exploaterade staden. ”Gröna mellanrum” i form av entrétorg med mikroparker som bildar en övergång mellan privat och offentligt.

TRE PUNKTER – VAD VI VELAT UPPNÅ


GRÖNA MELLANRUM

Öppna upp kvarteret för att få sol och luft, tillföra mindre stadsrum i mänsklig skala och ansluta till befintlig bebyggelse.

ANPASSNING TILL TERRÄNG

Följa terrängen och börja högt för att sedan trappa ner i terrängens riktning och därefter stiga uppåt igen. Kvarteret anpassas för att göra det bästa av platsens förutsättningar och mötet mellan stad och park.

GE PLATS ÅT DET SOCIALA LIVET

Gemensamma funktioner ger ett socialt fokus. Entréer och entrétorg bjuder in till möten och främjar socialt liv, både i sin utformning och i sitt läge.

Situationsplan, entréplan


Fasadutsnitt