Växa i Vega
Mångfald och variation i mänsklig skala


 • Uppdrag

  Markanvisningstävling för kvarter med 160 lägenheter

  PLATS

  Vega, Haninge kommun

 • BESTÄLLARE

  Magnolia Bostad

  STORLEK

  ca 10 200 m 2 BTA

 • KONTAKTPERSON

  Sanna Hederus

  STATUS

  Förslag i markanvisningstävling, 2016

DET SOCIALA KVARTERET


Utformningen av Växa i Vega handlar om hur vi skapar tillit till varandra – och hur rumsliga förutsättningar stödjer detta. Stadens och grannskapens egenskaper har stor betydelse för invånarnas individuella möjligheter, likaså att skapa de grundläggande förutsättningarna för ett hälsosamt, jämställt och meningsfullt liv och att skapa trygghet på samhällsnivå.

Med vårt förslag till nya bostadskvarter i Vega vill vi bidra med tillit och gemenskap. Tanken är att tillföra mångfald och variation i en mänsklig skala för de boendes bästa med öppenhet och trygghet i entréplan och goda bostäder. Ett grönt kvarter där det är lätt att välja ett hållbart liv.

Axo utan text

TRE SAMMANFATTANDE PUNKTER


SOCIAL HÅLLBARHET


Ljusa, öppna trapphus, mötesplatser och funktioner för trygghet, tillit och socialt liv

URBAN NATUR

Ekosystemtjänster integrerade i kvarterets regn- och vinterträdgårdar, parkourpark och takterrass

MÅNGFALD OCH VARIATION

Varierade hushöjder, bostadstyper och fasaduttryck. En mångfald av boendeformer för olika behov och förutsättningar

Sektion


Situationsplan