Villa Eder-Hederus

Tillbyggnad i massivträUppdrag

Villatillbyggnad

Storlek

90 m² BTA

Priser och utmärkelser

  • Nominerad till Träpriset 2016

Plats

Saltsjö-Boo

Kontaktperson

Sanna Hederus Kod arkitekter, Josef Eder General Architecture

Beställare

Privat

Status

Färdigställt 2013

Team

Sanna Hederus och Josef Eder

Tre exempel: vad vi ville uppnå


EN TILLBYGGNAD SOM SAMSPELAR MED BEFINTLIGT HUS

Tillbyggnaden knyter an till det befintliga huset i skala, färg och material. Tillsammans bildar de en ny sammanhängande volym

 

UTFORSKA TRÄETS MÖJLIGHETER

Stomme i befintligt hus av trä. Tillbyggnad av massivträ med fasadbeklädnad och interiöra ytskikt i plywood

EN BOSTAD DÄR NATUREN ÄR NÄRVARANDE

Stora fönster ger en rik kontakt med den omkringliggande naturen

 

Situationsplan


Entréplan


Plan 2


Liknande projekt