Widerströmska Huset
Ett akademiskt hus vid nya KI


 • Uppdrag

  Kontor och undervisningslokaler för Karolinska Institutet.

  Storlek

  18 500 m² BTA

  Priser och Utmärkelser

  • Vinst i parallellt uppdrag 2008
  • Årets Betongarkitekt 2013
 • Plats

  Karolinska Institutet, Solna

  Kontaktperson

  Sanna Hederus och Åsa Kallstenius

  Publikationer

  Arkitektur nr 3 2013

 • Beställare

  Akademiska Hus i Stockholm

  Status

  Färdigställt 2012

Tre exempel: vad vi ville uppnå


Bearbetat stadsrum

Byggnaden förhåller sig till de omgivande byggnaderna och gatan och bildar ett nytt entrétorg.

Omtolkad ornamentik

En ny tolkning av av teglet som ornamentik vilken här fungerar med en rationell byggteknik

Öppet och välkomnande

Verksamhetens offentliga delar är placerade mot gaturummet och är utformade för att uppmuntra till möten mellan forskare och studenter

Situationsplan


KOD


LUSEKOFTA

 

”Vi såg en möjlighet att ornamentera betongen med tegelstenar, ingjutna i elementen enligt en matris likt stickningsmönstret till en lusekofta.”

lusekofte