Widerströmska Huset

Ett akademiskt hus vid nya KIUppdrag

Kontor och undervisningslokaler för Karolinska Institutet.

Storlek

18 500 m² BTA

Priser och Utmärkelser

  • Vinst i parallellt uppdrag 2008
  • Årets Betongarkitekt 2013

Plats

Karolinska Institutet, Solna

Kontaktperson

Sanna Hederus och Åsa Kallstenius

Publikationer

Arkitektur nr 3 2013

Beställare

Akademiska Hus i Stockholm

Status

Färdigställt 2012

Vad vi ville uppnå


Bearbetat stadsrum

Byggnaden förhåller sig till de omgivande byggnaderna och gatan och bildar ett nytt entrétorg.

Omtolkad ornamentik

En ny tolkning av av teglet som ornamentik vilken här fungerar med en rationell byggteknik

Öppet och välkomnande

Verksamhetens offentliga delar är placerade mot gaturummet och är utformade för att uppmuntra till möten mellan forskare och studenter

Situationsplan


KOD


LUSEKOFTA

 

”Vi såg en möjlighet att ornamentera betongen med tegelstenar, ingjutna i elementen enligt en matris likt stickningsmönstret till en lusekofta.”

lusekofte

Liknande projekt