LUKAS NARVAJA

Arkitekt SAR/MSA
Affärsområdesansvarig kontor och fastigheter

Lukas Narvaja är expert på analys och gestaltning i framförallt tidiga skeden. Med starkt fokus på gestaltningsstrategier och koncept är Lukas ofta en spindel i nätet och driver uppdrag till tydlighet såväl arkitektoniskt som kommunikativt.

Lukas arbetar med projektspecifika verktyg och metoder som underlättar formmässiga beslut och håller ihop arbetsgruppens riktning. Hans specialitet är att grafiskt åskådliggöra koncept och strategier vilket underlättar dialog mellan beställare och användare eller mellan beslutsfattare och medborgare.

Arbetet med Odenplan i och med Citybanans tillkomst är ett illustrativt exempel på en komplex process där det fanns ett tydligt behov av ett kommunicerande element mellan de olika och vitt skilda aktörerna och intressenterna. Lukas agerade under projektets olika skeden och hanterade dess ändrade förutsättningar. Utmaningen var att anpassa gestaltningsgreppet till ständigt nya omständigheter utan att göra avkall på tillgänglighet eller arkitektoniska och stadsmässiga kvaliteter.