ZANDRA LINDBERG

Arkitekt MSA

Kärnan i Zandra Lindbergs engagemang som arkitekt kan sammanfattas i tre ord: Människan, Livet, Staden. För Zandra är arkitekturens samhällskoppling av stor vikt i arbetet; vem har tillgång till stadens gemensamma rum? Hur skapar vi livsmiljöer som är inkluderande, trygga och där människor med olika förutsättningar kan bo, leva och mötas? Genom sitt examensarbete under arkitektutbildningen på KTH har Zandra undersökt anpassningsbarheten i bostadsarkitektur, idag och historiskt.