Ursprung Lantmäteriet

Östberga Norra

Hyresrätter med socialt liv i fokus

Östberga växer och i den nordvästra delen planeras nya bostäder. På uppdrag av Svenska Bostäder arbetar vi med detaljplaneunderlag för två kvarter med hyresrätter.

Uppdrag
Underlag till detaljplan för två kvarter med totalt ca. 220 hyresrättsbostäder

Plats
Östberga, Stockholm

Beställare
Svenska Bostäder

Kontaktperson
Sanna Hederus

Status
Planskede

Kvarteren ligger i området söder om Åbyvägen och Östbergabackarna. De två kvarteren skapar en övergång mellan den befintliga stadsstrukturen från sent 1960-tal och den nya planerade kvartersstrukturen. Våra kvarter bildar en ny entré till området. Utmaningen är att skapa goda bostadsmiljöer i ett bullerutsatt läge och en ny trivsam gatumiljö i mänsklig skala.

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera