Elastiska Hem på Arkitekturgalan 2019

2019-03-20

Igår presenterade Kods chefsarkitekter Sanna Hederus och Åsa Kallstenius innovationsprojekt Elastiska Hem på Arkitekturgalan. Inför en samlad arkitektkår berättade de om projektets bärande idéer, de konkreta prototyper det ska resultera i och vilka mål inom hållbar utveckling man jobbar för att uppnå. Framförandet gav även en inblick i varför Kod driver innovationsprojekt inom arkitektur och vad det innebär.

Framförandet går att se i sin helhet via Sveriges Arkitekter.