500 000 nya bostäder

Nästan hälften av Sveriges hushåll bor i dag i småhus, totalt två miljoner. Om bara 5 procent av dessa bygger ut eller bygger om och hyr ut ytterligare en bostad på sin tomt ger det 100 000 nya bostäder. Fullt utvecklad skulle en typ av gradvis utveckling av växande städers befintliga småhusområden kunna ge 500 000 nya hem.

Om vi tänker småskaligt och låter småhusägare bygga till och bygga om på sin egen tomt kan vi bidra till en bredare bostadsmarknad med förbättrad rörlighet. Vi utnyttjar det vi redan har och gör det bättre. Smart och hållbart. Vi skulle dessutom öppna upp för fler att få tillgång till villastadens boendekvaliteter.

Fler hem inom befintliga småhusområden gynnar samhället i stort – både ur hållbarhetsperspektiv och ur samhällsekonomisk synvinkel. Vi kringgår problemet med bristen på byggbar mark och vi undviker även stadsspridning då vi inte behöver bygga på obruten naturmark.

Det är varken resurssmart eller ekonomiskt lönsamt att enbart bygga nytt från grunden. Genom att använda befintlig infrastruktur slipper vi anlägga nya vägar, dra ny el, nytt vatten och avlopp. Vi skapar också underlag för bättre kollektivtrafik och mer lokal service med en större befolkning i våra villastäder. Sömniga sovstäder kan få mer liv, ökad närhet och småstadskvaliteter – egenskaper som efterfrågas allt mer.

Sneglar vi på våra grannar i Norge kan vi se denna utveckling i verklighet. Här är begreppet ”Hybel” (=litet hem för uthyrning) vanligt förekommande och är många norrmäns första typ av bostad. Här planeras även många hus med uthyrningsdelar redan från början.

Kod Arkitekter anser att om vi skulle utnyttja villaområdenas fulla potential och agera proaktivt för deras utveckling skulle det ge oss bättre chanser att möta klimatmålen och ge långsiktiga resultat för landets bostadssökande.
Under Almedalsveckan kommer Kod arkitekter att presentera projektet och diskutera med politiker och intresserade. Kod vill bredda debatten om bostadsbyggande och belysa möjligheterna: Hur vill vi egentligen bo och leva i framtiden? Kan vi inte tänka längre och större än till industriell bostadsproduktion?

Genom utvecklad policy och uppdaterade planer för befintliga småhusområden kan stora samhällsbyggande krafter frigöras – kraften från gräsrötterna.