Detaljplanen för kvarteret Jutesprånget i Älvsjö är ute på samråd

2020-05-19

Kod Arkitekter har på uppdrag av Fastighetsförädlarna AB tagit fram ett förslag på ett småskaligt bostadskvarter i Älvsjö villastad. En centralt placerad tomt med en sedan länge nedlagd bensinstation blir plats för ett nytt kvarter med bostäder i olika storlekar, lokaler och ett litet torg. Idag går förslaget ut på samråd och går att ta del av i Tekniska nämndhuset och Medborgarhuset i Älvsjö.

– Våra villastäder rymmer stora möjligheter. Att som i Kvarteret Jutesprånget arbeta med bostäder och byggnader i olika skalor inom samma kvarter är fantastiskt roligt. På Kod har vi länge arbetat med mindre flerbostadshus, och även utforskat hur fler hem kan skapas i Sveriges villaområden, i projekt som 500k och Resilienta villastäder, säger Sanna Hederus, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Kvarteret Jutesprånget föreslås bli ett uppbrutet och småskaligt kvarter bestående av tre byggnader. Det hanterar övergången i skala från Johan Skyttes väg, utpekad i översiktsplanen som en framtida stadsgata, och den befintliga villastadens karaktär. Förslaget är noga utformat för att bidra till stadrummens utveckling där läget i korsningen av områdets huvudgator tillvaratas och tillför stadsrummen resning och dignitet. I korsningen mellan Johan Skyttes väg och Sjättenovembervägen tillförs ett mindre torg på stadens mark.

Bostadsarkitektur för både stadsmässighet och villastad
Kvarteret kommer att innehålla ca 60 bostäder av många olika storlekar, från små vindslägenheter om ett rum till några stora lägenheter om fyra till fem rum och två radhus. Blandningen av bostäder i kvarteret ger förutsättningar för boende med olika livssituationer.

Mot huvudgatan Kvarteret är som högst fyra våningar plus vind. Den högresta byggnaden ger en stadsmässig karaktär och ansluter direkt mot trottoar och gata. Lokaler och en generös bostadsentré aktiverar bottenvåningen och ger möjlighet för framtida service. De stora fönsterpartierna till lokalerna är utformade för att samspela i takt och skala med bostädernas fönster vilket förstärker fasadens offentliga karaktär mot Johan Skyttes väg.

Söderut blir husen lägre och ansluter till villabebyggelsens skala. De två byggnaderna mot Segervägen och Sjättenovembervägen placeras indraget från gatan och får därmed en grön inramning med häckar, träd och planteringar. De mindre flerbostadshusen har också balkonger mot gård och en mer offentlig fasad med franska balkonger mot gatan. Två radhus avslutar mot söder med egen förgårdsmark. Kvarteret öppnar sig mot söder och den gemensamma gården blir en del av det inre gröna villakvarteret. Lägenheter i bottenvåningen och radhusen får egna uteplatser som vetter mot den gemensamma gräsmattan. Gemensamma uteplatser och plats för lek finns på gården.

Läs mer om Kvarteret Jutesprånget här. 

Solmaz Beik (Kod Arkitekter) och Lovisa Grönlund (Usify) under workshop-dagen.

Nu utvecklas protyperna i Elastiska Hem

2020-02-21

Jakten på framtidens hållbara boendeform är i full gång i det Vinnova-finansierade innovationsprojektet Elastiska Hem. Halvvägs in i processen utvecklas nu tre prototyper kopplade till bostadsbolagen Stena Fastigheter, BoKlok och Telge bostäder. I förra veckan presenterades prototyperna under en gemensam konferens med projektets 21 parter.

Det är ett spännande skede för Elastiska Hem-gänget, som i förra veckan samlades för en heldagsworkshop på ett hotell i centrala Stockholm. Efter ett års utredande arbete presenterades de första utkasten till de prototyper som ska komma att utgöra projektets slutresultat.

– Jag blev så glad av att träffa gänget igen, det var en riktigt peppig start inför vårens arbete! Vi från Usify tyckte det var särskilt fint att se hur idéerna tog avstamp ifrån och formades av användarens behov, säger Lovisa Grönlund, Tjänstedesigner på Usify.

Byggd miljö möter digitala och sociala funktioner
Varje prototyp består av ett arkitektoniskt förslag i kombination med en eller flera ”icke-fysiska” funktioner, till exempel en digital tjänst eller ett socialt initiativ. De tre arkitekturförslagen består av ett flerbostadshus (Stena Fastigheter), en gårdsmiljö (BoKlok) och ett mobilt hus för återvinning/återbruk (Telge bostäder). Samtliga förslag innehåller olika principer för delande.

– Det här skedet är verkligen spännande, det är nu innovationsidéerna tar form som kan förändra hur vi bygger, utvecklar och förvaltar – och ge förutsättningar för delande och gemenskap i våra bostadsområden, säger Åsa Kallstenius, projektledare för Elastiska Hem och chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Nu väntar utvärdering, modellering och paketering
Härnäst i projektet väntar vidare arbete med de framtagna prototyperna. Insikterna och feedbacken från workshopdagen har samlats in och ska nu tas vidare i utvärderingsprocessen. De innovationer som utvecklas i prototyperna kommer även att paketeras i en separat modell, som utgör en del av slutresultatet i det här projektskedet.

Ett år av datainsamling, idégenerering, workshops och prototypande
Arbetet med Elastiska Hem sker inom ramen för Vinnovas tvååriga program Utmaningsdriven innovation steg 2. Just nu befinner sig projektet i halvtid, och det är ett intensivt första projektår som nu är till ända. Hittills har man bland annat samlat in data som bearbetats i olika framtidsscenarion, och idégenererande workshops utifrån scenarierna har anordnats. Dessutom har man utarbetat fiktiva designobjekt kopplat till specifika hållbarhetsfrågor, idéer som även de har testats i workshops. Arbetet med prototyperna kommer att vidareutvecklas i fyra temagrupper: Agenda 2030, Digitalisering, Mikroallmänning och Jämlikhet/Hälsa.

Målet: Ett hållbarare sätt att bo
Syftet med Elastiska Hem är att utforska hur olika former av delande kan öka hållbarheten i vårt sätt att bo. Målet är att minska boendets resursåtgång med 30 procent, öka möjligheterna för människor att förändra sitt boende över tid, ge bättre förutsättningar för gemenskap mellan grannar och möjliggöra en boendeform som även låginkomsttagare har råd med. Elastiska Hem är kopplat till flera av FN’s globala mål och finansieras till hälften av innovationsmyndigheten Vinnova och till hälften av projektets parter.

Sanna Hederus och Åsa Kallstenius, chefsarkitekter på Kod Arkitekter. Foto: Måns Berg.

Kontoret firar 20 år!

2020-02-07

År 2020 har inletts och det betyder 20-årsjubileum för Kod Arkitekter. Aldrig tidigare har världen stått inför mer akuta hållbarhetsutmaningar än nu. Vi ser därför jubileet som ett tillfälle att sammanfatta våra viktigaste insikter inom hållbar arkitektur och stadsutveckling att ta med sig in i 20-talet. Och så blir det fest såklart!

Kod Arkitekter grundades år 2000 och som många kontor började vi i liten skala med en handfull personer och med en begränsad spännvidd i projekten. Idag är vi 27 medarbetare med en bredd av kompetenser som håller till på kontoret på Riddargatan i Stockholm. På meritlistan finns ett 40-tal byggda projekt, och genom åren har vi ritat bostäder, offentliga byggnader, stadsutveckling och innovationsprojekt – med mera!

Ett jubileum – och tillfälle att påminnas om vad som är viktigt
Vi tänker använda vårt 20-årsjubileum för att sätta fokus på hållbar arkitektur och stadsutveckling. Under hela året kommer vi – med utgångspunkt i vår praktik – uppmärksamma de viktigaste principerna för att skapa kvalitativa, klimatsmarta och långsiktigt hållbara livsmiljöer. För aldrig förr har det varit mer akut än nu, och aldrig förr har byggbranschen stått inför en större omdaning.

20-talet – decenniet då det befintliga beståndet slår igenom
På Kod Arkitekter arbetar vi för att ett värderingsskifte ska äga rum under 20-talet. Att använda det befintliga beståndet måste bli utgångspunkten för att lösa stadsutvecklingsbehov – snarare än nybyggnation. Alla i branschen måste tänka om och affärsutveckla inom ombyggnad, återbruk och cirkulär ekonomi. På Kod står vi inför en acceleration i dessa frågor under 2020.

Jubileumsfest och aktiviteter
Vill du följa vår jubileumskampanj för hållbar arkitektur och stadsutveckling? Under hashtagen #KodArkitekter20 samlar vi inlägg i sociala medier, på vår hemsida väntar artiklar och nya projekt (och en och annan webbdesign-nyhet..) och i oktober går vår stora 20-årsfest av stapeln! Dessutom kommer vi fortsätta ta ton i den offentliga debatten och göra vad vi kan för att 2020 ska bli ett så progressivt år som möjligt – i omställningen till ett hållbart samhälle.

Detaljplanen för Dragningslistan har vunnit laga kraft

2020-02-06

Detaljplanen för Dragningslistan har vunnit laga kraft. Projektet, som vi utformat på uppdrag av FFAB, omfattar ett nytt bostadshus med hyresrätter i olika storlekar, beläget på Sparbanksvägen i Hägerstensåsen. Byggnaden innehåller lägenheter, etagelägenheter, radhus och verksamhetslokal, och förslaget togs fram efter en noggrann stadsbildsanalys för att säkerställa att den nya byggnaden förhåller sig till det befintliga området på ett respektfullt sätt. Formelement, färg, material och texturer har hämtats från omgivningen och samlats till en harmonisk helhet i den nya byggnaden. Dragningslistan förhåller sig i höjd både till angränsande punkthus och lamellhus och skapar en hybrid av de två typologierna.

”Bikupan” blir ett landmärke i Roslags-Näsby. Bild: Kod Arkitekter.

Så blir nya ”studentskrapan” i Roslags-Näsby

2020-02-04

Från dagens pressmeddelande:

Rymlig entrévåning med café, takterrass med gemensamhetslokal, co-livinglägenheter och fasadgrönska. Det är några av kvalitéerna i det högresta studentbostadshuset Bikupan i Roslags-Näsby, som Kod Arkitekter ritat på uppdrag av DGF Projektering. Projektet godkändes nyligen av Namn- och skönhetsrådet i Täby.

Bikupan, belägen vid Roslags-Näsby station, blir en 15 våningar hög byggnad med bostäder åt 216 studenter. Kod Arkitekter har på uppdrag av DGF Projektering utformat projektet, som tidigare varit känt som Studentskrapan.

– Det är glädjande att Roslags-Näsby får en studentskrapa med en ambitiös gestaltning. Bikupan binder ihop stadsdelens stora torg och bron över Roslags-Näsby station och blir både en entrépunkt, mötesplats och ett landmärke för den nya stadsdelen säger Martin Edfelt, stadsarkitekt, Täby kommun.

Storsatsning på gemensamma lokaler
En stor kvalitet i Roslags-Näsbys nya höghus är gemensamhetsytorna. Entrévåningens etagelösning skapar en dramatisk rumsupplevelse, med dubbel takhöjd och gott om rymd. Här finns även en bred trappa som går att sitta i och använda som läktare vid sammankomster. I entréplanets etagevåning finns en cafélokal med balkong som vetter mot torget. Högst upp i huset ligger en gemensamhetslokal och en takterrass med utsiktsmöjligheter i alla väderstreck.

– Bikupan blir ett arkitektoniskt landmärke för Roslags-Näsby, ett utropstecken med värdighet och karaktär. Vi är också mycket glada över att kunna berika byggnaden med mötesplatser av hög kvalitet, säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Godkänt av Namn- och skönhetsrådet
Bikupan tog hem vinsten i det parallella uppdrag som DGF Projektering tillsammans med Täby kommun anordnade under våren 2019, och i december godkändes projektet av Täbys Namn- och skönhetsråd. Nästa steg är att lämna in ansökan för bygglov. Studentbostäderna finns i tre olika typer: Ettor, tvåor samt co-livinglägenheter om 7 rok. Byggnaden kommer även att kunna nås direkt från stationen, via en entré som går från stationens gångbro över spåren.

Variation, materialkänsla och grönstruktur
Byggnadens innehåll går att läsa av även utifrån genom en variation i fasadgestaltningen mellan entrévåningen, studentlägenheterna och takvåningen. Materialet är ljus betong vars bearbetning växlar mellan slät och grov textur, vilket ger variation och känsla. Rummen har fransk balkong och sittnisch i fönstret och en relief i fasadelementet ger en ljus- och skuggverkan till fasaden. Byggnaden har integrerad grönstruktur i form av klätterväxter på vajrar längs de två första våningarna, grönska på takterrass och blomsterlådor på balkongerna i riktning mot både spåren och torget.

Se fler pressmeddelanden i vårt pressrum.

Kråkberget, vy från idrottsplatsen

Detaljplanen för Kråkberget är ute på samråd

2020-01-17

Kod Arkitekter och Landskapslaget har på uppdrag Frentab och i samarbete med Värmdö kommun tagit fram en ny detaljplan för Kråkberget i centrala Gustavsberg. Att bygga ihop områden, läka topografi och anpassa byggnader till naturen är några av förslagets huvudpunkter. Detaljplanen är nu ute på samråd, och igår presenterades förslaget under ett öppet hus i Gustavsberg.

Ett stort stadsutvecklingsprojekt pågår i Gustavsberg. Till år 2035 ska ca 4000 bostäder stå klara och ungefär 10 000 nya invånare ska få plats i orten, som har stora värden i form av skärgårdsnatur och kulturbygd.

Unika bostäder i samklang med naturen
Den nya bebyggelsen på Kråkberget kombinerar stad och natur och tillför nya gröna och urbana stadsrum till Gustavsberg. Utgångspunkten är ”bygga rätt och tätt!” – att spränga minimalt, nyttja ytorna som är mest plana och bygga tätt intill natur. Den nya bebyggelsen anpassas till det befintliga landskapet i form och uttryck för att smälta in i Gustavsbergs skärgårdsmiljö och återskapa topografin där den tidigare har förstörts. Uppdelade byggnadsvolymer klättrar upp på berget och bygger bergsbyar med små täta stadsrum där naturen är närvarande. Stråk och siktlinjer in mot naturmarken skapas.

Sociala och trygga bostadsområden
Stadsrummen gör det attraktivt och tryggt att gå och cykla med trevliga och upplevelserika stråk. På så sätt skapas ett socialt och tryggt bostadsområde. Här kan man se och att bli sedd och vara en del av grannskapet vilket är avgörande för en socialt hållbar stadsdel. Ju fler platser där man möts, ju mer syns och ser vi varandra, desto mer gemenskap och trygghet kan skapas. Det nya området ligger också nära kollektivtrafik och centrumfunktioner, och bebyggelsen länkar samman tidigare åtskilda områden så att staden kopplas samman.

Skärgårdsurbanism – strategin för framtidens Gustavsberg
Skärgårdsvägen stärks – både som en historiskt viktig väg och som en av de framtida huvudgatorna i Gustavsbergs centrum. Med en strategi där bebyggelse och natur växelvis möter gatan och skapas en skärgårdstadskaraktär i den urbana miljön.

Nytt torg vid kommunhuset
Det nya området ger Värmdö kommunhus ett sammanhang, med ett nytt torg som blir en trevlig samlingsplats för både vardag och speciella tillfällen. Torget ligger med sin närhet till busshållplatsen också bra till för boende i omkringliggande områden. Området skapar även lägen för publika funktioner utanför det absoluta centrum. Genom att utforma bottenvåningar som är möjliga att använda som lokaler på kortare eller längre sikt, ges förutsättningar för ett aktivt stadsliv i Gustavsberg.

God Jul och Gott Nytt år önskar vi på Kod!

2019-12-19

Vår julgåva går till Kvinna till Kvinna och deras arbete för kvinnors rättigheter världen över. Vill du veta mer om vårt engagemang för jämställdhet, läs intervjun som Kvinna till Kvinna gjorde med Sanna Hederus, chefsarkitekt på Kod, tidigare i år. På deras hemsida finns också mer information om hur du kan bidra till deras arbete för kvinnors rättigheter.

2019 var ett händelserikt år för oss på Kod, med full aktivitet i projekten. Kollaget ovan visar skisser, ritningar, modeller och illustrationer från några av dem. Vi ser fram emot 2020 – ett jubileumsår för Kod Arkitekter som firar 20 år! Detta kommer vi uppmärksamma och fira under året, håll utkik i våra kanaler för mer information framöver.

God Jul och Gott Nytt år – vi ses 2020!

Foto: Måns Berg

Paraden vinnare av Byggnadsmärket 2018

2019-12-18

Paraden i Barkarbystaden, ritat av Kod Arkitekter på uppdrag av Åke Sundvall, tilldelas Järfälla kommuns pris Byggnadsmärket 2018. 

Utmärkelsen Byggnadsmärket delas ut av miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun och syftet är att uppmärksamma god arkitektur, stadsbyggnad och byggnadskultur i kommunen. Järfällaborna har själva varit med och skickat in nomineringsförslag. Byggnadsmärket delas egentligen ut årligen, men i år delade man ut både 2018- och 2019 års utmärkelser, då prisutdelningen uteblev förra året.

En värdig, högrest fond mot torget
Paraden ligger vid Stora Torget där Barkarbystaden börjar och därför var en central intention att bygga en tydlig och värdig, högrest fond mot torget. Projektet är en modern tolkning av ett bostadspalats, där klassiska boendekvaliteter tar plats i ett nutida sammanhang, och den blåputsade fasaden är en blinkning till Stockholms konserthus.

”Det känns jättekul. Vi ville forma ett värdigt hus som skapade en fond till torget. Det har varit väldigt roligt att jobba med det här projektet och det har varit ett stort lagarbete”, säger Åsa Kallstenius till tidningen Mitti Järfälla.

Så här löd motiveringen:
”I Paraden har arkitekterna lyckats skapa en värdig fond mot ett publikt torg som lyfter rummet och stärker torget som offentlig plats. Byggnaden har ett skarpt och modernt uttryck i klassisk form och anspelar på renässansens indelning av fasaden med kraftig sockelvåning och avvikande takvåning. Moderna stålkonstruktioner i geometriska former accentuerar fasaden och anpassar balkongernas möte med torget. Den vita terrassosockeln andas elegans och sjunker i sin höjd när fasaden lämnar torget för att ytterligare ge tyngd åt vad som är viktigt på platsen. Kulören länkar oss bakåt i historien till Konserthuset vid Hötorget, även det en stark och tydlig fond till en publik plats. Gården är väl omhändertagen med tydliga rum för lek, vila och umgänge och bjuder på spännande detaljer i dagvattenhanteringen.”

Plakett och prisutdelning väntar
Byggnaden kommer nu att tilldelas en plakett att fästa på fasaden, och prisutdelning väntar i samband med kommunfullmäktiges sammanträde.

Mer information, bilder och ritningar över Paraden finns här.

Kod håller låda: Ny plattform för att lösa bostadsfrågan

2019-11-08

Har verktyget som kan lösa bostadsfrågan äntligen kommit? Välkommen till en ny seminariekväll hos Kod Arkitekter!

Nyligen släpptes antologin En ny plattform för att lösa bostadsfrågan av tankesmedjan Global Utmaning. Ambitionen är att få alla de inblandade parterna i bostadsfrågan till förhandlingsbordet – och hitta en gemensam väg framåt som främjar hållbar utveckling. Plattformen ska ”göra det möjligt att lösa bostadsfrågan i landets alla delar“.

Utöver själva plattformen belyser antologin bostadsfrågan i fem kapitel. Här diskuteras bland annat svensk bostadspolitik historiskt och idag, hur Agenda 2030 kopplar till bostäder och det befintliga beståndets roll i stadsutvecklingen.

Tillsammans med två av antologiförfattarna tar vi oss an en samhällsfråga som varit aktuell i Sverige i över 100 år och frågar oss: Anar vi ett ljus i tunneln?

Medverkande:

Malin Bosaeus
Hållbarhetschef, Rikshem

Carl-Johan Engström
Professor em, KTH:s avdelning för samhällsplanering och miljö
Ordförande, Global Utmanings råd för hållbara städer

Moderator är Johannes Folkesson Forss, kommunikatör, Kod Arkitekter.

Tid och plats:
Torsdag 5 december, kl. 17:00 + efterföljande mingel
Kod Arkitekter, Riddargatan 30, Stockholm

OSA här!

Välkommen till oss på Open House 2019

2019-09-27

Vi håller en guidad visning med fokus på arkitektens verktyg under arkitekturfestivalen Open House Stockholm, fredag 4 oktober.

Hur går det till när vår gemensamma livsmiljö av byggnader, städer och landskap tar form? Arkitektyrket rymmer stor spännvidd, från kreativa idéworkshops till millimeterprecisa ritningar. Vilka utmaningar medför det arbetet idag? Följ med på en guidad visning av verksamheten på arkitektkontoret Kod Arkitekter. Med utgångspunkt i konkreta projekt får du inblick i hur arkitektens verktygslåda ser ut och hur den används, från handskisser, modellbyggen och workshops till 3D-printing och digitala verktyg.

Välkommen till Kod Arkitekters kontor, fredag 4 oktober kl 17:00. Anmäl dig här!

Kod i arkitektupprop för klimatet

2019-09-23

Kod Arkitekter har skrivit under den svenska versionen av klimatuppropet Architects Declare.

Värd är Sveriges Arkitekter, som arrangerar uppropet enligt den brittiska förlagan, vars syfte är att samla arkitektbranschen kring klimatfrågor. Det brittiska initiativet har fått stor spridning och det är nu över 600 kontor som har skrivit under uppropet, bara i Storbritannien.

Byggbranschen står för en stor andel av Sveriges växthusgasutsläpp, vilket måste förändras – snabbt. Där har vi som verkar i branschen ett ansvar. Kod Arkitekter uppmanar alla arkitektkontor i Sverige att signera uppropet för en bred uppslutning i branschen för klimatet.

Här kan du läsa mer och signera.

Sanna Hederus, chefsarkitekt, Kod Arkitekter. Foto: Måns Berg.

Sanna Hederus i arkitekturpanel på Business Arena

2019-09-17

I morgon har du chansen att se och höra Sanna Hederus diskutera vad som är god arkitektur, i ett panelsamtal på Business Arena Stockholm.

Paneldiskussionen föregås av en presentation av Xander Vermeulen Windsant från det nederländska arkitektkontoret XVW Architectuur, som kommer att visa exempel på gränsöverskridande arkitekturprojekt. Däribland ombyggnadsprojektet De flat utanför Amsterdam som belönades med Mies van der Rohe-priset 2017.

Panelsamtalet hålls på engelska och äger rum kl. 16:00, i morgon onsdag, på Business Arena Stockholm. Hela programmet inklusive Arkitekturspåret hittar du på Business Arenas hemsida.

Paraden i Barkarbystaden. Foto: Måns Berg

Kvarteret Paraden nominerat till Årets Fasad 2019

2019-09-12

Paraden i Barkarbystaden, ritat av Kod Arkitekter på uppdrag av Åke Sundvall, är ett av fyra nominerade bidrag till priset Årets Fasad 2019.

Årets Fasad är byggbranschens stora pris för Sveriges bästa husfasad. Bakom priset står SPEF, branschföreningen för murat och putsat byggande. Tävlingen syftar till att uppmärksamma snygga fasader på kvalitetsbyggnader. Juryn består av branschexperter och de har bedömt bidraget efter kriterierna gestaltning, hållbarhet/ekonomi, innovation och utförande/hantverk.

Paraden ligger vid Stora Torget där Barkarbystaden börjar och därför var en central intention att bygga en tydlig och värdig, högrest fond mot torget. Projektet är en modern tolkning av ett bostadspalats, där klassiska boendekvaliteter tar plats i ett nutida sammanhang, och den blåputsade fasaden är en blinkning till Stockholms konserthus. Fasadens material och kulörer ger kvarteret sin särprägel, samtidigt som de är beständiga och åldras med värdighet; blå puts, ljus terrazzo och nätta smidesdetaljer.

Vinnaren utses på Fasadforum den 14 november. Läs mer och se övriga nominerade bidrag på SPEF:s hemsida.

Mer information, bilder och ritningar över Paraden finns här.

Sanna Hederus och Åsa Kallstenius, chefsarkitekter på Kod Arkitekter. Foto: Måns Berg.

Debattartikel i Fastighetsnytt

2019-08-28

I en ny debattartikel i Fastighetsnytt argumenterar Kods chefsarkitekter Sanna Hederus och Åsa Kallstenius för att det är dags att utmana den ”nybyggnadsnorm” som råder i bygg- och fastighetsbranschen. Av klimatskäl bör man i ett första läge utreda om behovet kan tillgodoses genom det befintliga beståndet.

”I det hållbarhetsbrus som råder i samhällsbyggnadsbranschen är det lätt att glömma ett grundläggande faktum: Att bygga nytt är dåligt för klimatet. Trots att det är mer hållbart att i första hand se om behoven kan tillgodoses av det befintliga beståndet är det i branschen en outtalad praxis att bygga nytt. Det är nu dags att vi börjar ifrågasätta den normen på allvar.”

Läs hela artikeln hos Fastighetsnytt.

Åsa Kallstenius och Magnus Schön från Kod intervjuas i det senaste numret av tidningen Villaägaren.

Klimatanpassa din villatomt – en guide i 8 steg

2019-08-20

Visste du att din villaträdgård kan bidra till att hela staden bättre hanterar klimatförändringar och naturkatastrofer? I det senaste numret av tidningen Villaägaren, som är Villaägarnas medlemsmagasin, berättar Åsa Kallstenius och Magnus Schön från Kod Arkitekter om villaträdgårdarnas betydelse för ekosystemet.

Kod har undersökt frågan tillsammans med Albaeco, vilket resulterade i rapporten ”Resilienta villastäder”. Bara i Stockholm utgör villatomter ungefär 30% av stadens totala grönområden. Det är en ansenlig del av stadens ekosystemtjänster – den nytta som naturen gör för oss människor på olika sätt. En villaträdgård med mjuk mark, träd och växtlighet kan bidra till att dämpa buller, förebygga värmeböljor, ta hand om regnvatten, ge en jämnare temperatur och en ökad biologisk mångfald – för att nämna några saker.

Men villaträdgårdar saknar rättsligt skydd – därför är det viktigt att sprida kunskapen kring dess samhällsfrämjande funktioner bland villaägare. Som tur är finns det mycket man som villaägare kan göra – här är 8 punkter att checka av för en klimatanpassad villatomt:

– Jag har en varierad trädgård som skapar livsrum för många olika arter.
– Jag odlar mat för husbehov eller har fruktträd på tomten.
– Min tomt har grönska av varierat slag, som bidrar till min och min omgivnings hälsa och välbefinnande.
– Jag tar hand om allt regnvatten som faller på huset och tomten och låter regnvattnet infiltrera i marken.
– Jag har få eller inga hårdgjorda ytor på tomten.
– Jag har en kompost.
– Jag har blommande växter som är nektarrika – eller en bikupa.
– Jag har uppvuxna träd och vegetation på tomten som ger svalka vid värmeböljor.

 

Vill du veta mer om Kod Arkitekters expertis och tjänster inom hållbar utveckling?
Välkommen att kontakta Magnus Schön, hållbarhetsansvarig på Kod.

Johan Hällgård, byggnadsingenjör och David von Martens, arkitekt på Kod Arkitekter, framför en konceptmodell över projektet. Foto: Kod Arkitekter.

De gör attraktiv affär av delat boende

2019-06-11

Viljan att bo och leva resurssnålt kommer bli allt större framöver. Det spår Kod Arkitekter som med stöd från Boverket startat ett projekt för att möta efterfrågan. Målet är att utveckla ett modulbaserat bostadshus i trä, lönsamt för både bostadsbolag och konsument och med minimerad klimatpåverkan.

Projektet, som beviljades drygt 2,3 miljoner kronor i stöd från Boverket i början av året, befinner sig i uppstartsfasen. Just nu söker kontoret samarbetspartners som vill vara med och utveckla produkten.

Grundidén är ett bostadshus som erbjuder det som många traditionella boendeformer saknar: kvalitativa gemensamhetsytor, möjlighet att anpassa boendets storlek över tid, ett pris som unga bostadssökande kan klara och en struktur som är optimerad för ombyggnad vid ändrade behov i framtiden. Energi och resurser sparas genom ett delningssystem för ytor och tjänster.

– Vi tror att efterfrågan för den här typen av bostäder kommer att öka. Yngre, äldre, singlar och ensamstående föräldrar är några exempel på målgrupper för vilka dagens traditionella lägenheter inte alltid fyller behoven, säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Målet är även att byggnadens klimatpåverkan sett till hela livscykeln ska minimeras och att huset ska vara billigt att framställa och att bo i. Möjligheterna till gemenskap, flexibilitet och delande ska stimulera till hållbar konsumtion och minska hushållens kostnader.

– Det gör huset attraktivt för hållbarhetsmedvetna bostadskonsumenter, en kundgrupp som vi också tror kommer att öka. Huset är dock inte, likt en del kategoriboenden på marknaden, låst för en särskild intressegrupp, utan öppet för alla som är intresserade, säger Johan Hällgård, projektledare för projektet och byggnadsingenjör på Kod Arkitekter.


För mer information:

Åsa Kallstenius
Chefsarkitekt och innovationsansvarig, Kod Arkitekter
Telefon: 0707 427 632
E-post: asa@kodarkitekter.se

Johannes Folkesson Forss
Kommunikatör och presskontakt
Telefon: 0739 711 773
E-post: johannes@kodarkitekter.se

Kod håller låda: Nybyggnation – R.I.P?

2019-04-18

Välkommen till en ny seminariekväll hos Kod Arkitekter!

Den akuta klimatkrisen ökar trycket på hållbar utveckling överallt i samhället. Budskapet är unisont: Det behövs en massiv omställning – så snabbt som möjligt. I samhällsbyggnadsbranschen pratas det cirkulär ekonomi, NollCO2-certifieringar, LCA och träbyggande som aldrig förr. Men kan den omställning vi står inför även innebära ett normskifte i vårt sätt att se på nybyggnation? Om återbruk är det vi i första hand bör rikta in oss på – betyder inte det att fastighetsutvecklare och arkitekter bör prioritera ombyggnad av befintliga byggnader? Tillsammans med inbjudna gäster funderar vi över hur befintliga resurser kan utnyttjas mer effektivt och ställer oss frågan: Är vi på väg mot en ombyggnadsnorm i klimatkrisens spår?

Medverkande:

Mattias Höjer
Föreståndare för Centre for Sustainable Communications och professor i miljö- och framtidsstudier, KTH

Anna Denell
Hållbarhetschef, Vasakronan

Åsa Kallstenius
Chefsarkitekt och innovationsansvarig, Kod Arkitekter

Martin Erlandsson
Chef affärsutveckling, IVL och doktor, KTH

Magnus Schön
Arkitekt, landskapsarkitekt och hållbarhetsansvarig, Kod Arkitekter

Moderator är Johannes Folkesson Forss, kommunikatör på Kod Arkitekter

Dessutom!

x Miniworkshops
x Invigning av vårt renoverade kontor med tema Återbruk
x Dryck och tilltugg

När: Torsdag 16 maj kl. 16:00 – 22:00
Var: Hos Kod Arkitekter, Riddargatan 30, Stockholm
OSA: Via det här formuläret
OBS: Anmälan ger ingen platsgaranti, först till kvarn på plats gäller.

Hålltider:
16:00-18:00 Miniworkshops och mingel
18:00-19:00 Panelsamtal och frågestund
19:00-22:00 Workshops, kontorsinvigning, mingel

Elastiska Hem på Arkitekturgalan 2019

2019-03-20

Igår presenterade Kods chefsarkitekter Sanna Hederus och Åsa Kallstenius innovationsprojekt Elastiska Hem på Arkitekturgalan. Inför en samlad arkitektkår berättade de om projektets bärande idéer, de konkreta prototyper det ska resultera i och vilka mål inom hållbar utveckling man jobbar för att uppnå. Framförandet gav även en inblick i varför Kod driver innovationsprojekt inom arkitektur och vad det innebär.

Framförandet går att se i sin helhet via Sveriges Arkitekter.

Sanna Hederus och Åsa Kallstenius, chefsarkitekter på Kod Arkitekter. Foto: Måns Berg.

Sanna och Åsa presenterar Elastiska Hem på Arkitekturgalan

2019-03-15

Tisdagen 19 mars går årets upplaga av Arkitekturgalan av stapeln på Konserthuset i Stockholm. Temat för årets gala är ”Architectu(re) – Re-Think, Re-Build, Re-Use” – hur arkitektur förhåller sig till hållbar samhällsutveckling. Kl 14:05 intar Kods chefsarkitekter Sanna Hederus och Åsa Kallstenius stora scenen för att presentera kontorets innovationsprojekt Elastiska Hem. Hur utvecklar vi boendet och ger möjlighet för människor som vill leva mer resurssparande, delande och inkluderande? Välkommen till Konserthuset på tisdag!

Mer info om galaprogrammet och biljettförsäljning finns här.

Foto: Måns Berg.

Kods sommarhus – ett ”Incredible Home”

2019-02-22

Kods projekt Sommarhus i Stockholms skärgård fortsätter att röna uppmärksamhet världen över. Projektet har tidigare publicerats av bl.a. ArchDaily, Form, Dwell och Opumo, och nu väntar TV-premiär i det irländska arkitekturprogrammet Dermot Bannon’s Incredible Homes. Avsnittet sänds nu på söndag i Irland, en trailer för programserien finns här.

Expertisen samlad på Elastiska Hems startmöte

2019-02-01

Det var mycket kunskap samlad i ett och samma rum under tisdagens startmöte för nästa steg i innovationsprojektet Elastiska Hem. Kan vi nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 genom att förändra hur vi bor? En tjänst för nya boendeformer ska utvecklas och tre byggbara prototyper ska gestaltas. Resurssparande, tillitsskapande, delningsekonomi, yteffektivitet och återvinning är några av projektets centrala delar. Till sin hjälp har man 21 samarbetspartners, 20 miljoner i budget och en tvåårig tidsplan.

Dagens stormöte innehöll case-presentationer, workshops och genomgång av projektets olika processer, men också föredrag av ett flertal av projektets experter, som talade om hur informationsläget ser ut kring delande i boendet idag. Bland de många talarna fanns representanter från bl.a. Kollektivhus Nu, Sharing City Göteborg, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen.

Vad kan vi lära av Kollektivhusrörelsens 40-åriga erfarenhet av delning kopplat till boende? Vilka är de viktigaste sakerna att tänka på när man startar upp en delningstjänst, och vad är egentligen en flödesgarderob? Det var några av frågorna som lyftes i presentationerna.

Elastiska Hem är ett innovationsprojekt med stora ambitioner. Det tar sig an vår tids stora ödesfråga med utgångspunkt i hur vi bor. Alltså: Kan vi skapa en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar värld genom en radikal förändring av vårt sätt att bo och leva? Frågans komplexitet kräver ett multidisciplinärt samarbete, därför har projektet samlat över 20 samarbetspartners från olika branscher och med olika expertkompetenser.

Konkret så ska projektet inom två år ha resulterat i en tjänst för nya boendeformer som underlättar för boende som vill leva mer resurssparande, delande och inkluderande, samt tre byggbara prototyper. Prototyperna ska konkretisera hur Elastiska Hem kan tillämpas som koncept och lösning i olika situationer och skalor, och utgår från tre specifika fall kopplade till bostadsbolagen BoKlok, Stena Fastigheter och Telge Bostäder.

Projektplanen innehåller ett flertal arbetsprocesser som sker parallellt. Några av de moment som nu tar vid handlar om datainsamling, omvärldsanalys och analys av olika framtidsscenarion. Elastiska Hem drivs med stöd från projektets parter samt Vinnova, inom programmet Utmaningsdriven innovation.

Mer info om Elastiska Hem och en lista över projektets 21 parter finns här.

Foto: Måns Berg

Kreativ betong på ArkDes

2019-01-23

Nu på tisdag den 26 januari kan du höra Kods chefsarkitekt Sanna Hederus berätta om hur Kod Arkitekter har arbetat med prefabricerade betongelement i Widerströmska Huset. Hur påverkar metoden arkitekturen och dess kvalitet?

Presentationen äger rum på ArkDes inom ramen för ArkDes Think Tank – en kreativ nod för forskning, samverkan och strategiskt analysarbete inom arkitektur och design. Vid tillfället ges även en presentation av ArkDes Think Tank och dess aktuella utlysning om 1 miljon kronor för projekt som lyfter utmaningar och frågor med koppling till dagens och framtidens städer.

Anmälan till eventet hittar du på ArkDes webbplats.

En julhälsning från kontoret

2018-12-20

Med denna juliga fasad från Paraden i Barkarbystaden önskar vi en riktigt God Jul! Även i år ger vi ett bidrag till kvinnorättsorganisationen Kvinna till Kvinna. Mer info om deras viktiga arbete och hur du kan bidra finns på www.kvinnatillkvinna.se.

Kvarteret Segerdal ute på samråd

2018-12-12

Kod Arkitekter har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan för centrala Knivsta. Förslaget rör utvecklingen av Kvarteret Segerdal och innehåller fyra bostadshus med lokaler i bottenvåningarna, samt torg, gågator, gröna stråk och små offentliga platser. Arbetet har gjorts i samarbete med Knivsta kommun, på uppdrag av Genova och Redito. De senaste veckorna har detaljplanen varit ute på samråd.

Kvarteret Segerdal är en viktig pusselbit i förtätningen av Knivsta Centrum, som ska spegla Knivstas själ, vårda de befintliga kulturmiljöerna och samtidigt skapa möjligheter för en växande, modern småstad. Visionen är att Segerdal, som ligger granne med kommunhuset och tågstationen, ska bli Knivstas nya hjärta och stadskärna och länka samman det nya Sågverkstorget med det äldre och mer småskaliga centrumet.

Tonvikten läggs på småskaligt stadsliv, med gott om sittplatser och grönska. Vid kommunhuset och Modins gamla affärsbyggnad skapas en liten park med trädgårdskänsla, och längs Apoteksvägen uppförs en fickpark i söderläge.

 

 

Kod håller låda: Värdet av konst

2018-11-09

Välkommen till en ny seminariekväll hos Kod Arkitekter, denna gång med tema konst och arkitektur! Tillsammans med inbjudna gäster och publik utforskar vi ämnet utifrån olika utgångspunkter; konstnärens, arkitektens, kommunens och fastighetsägarens.

Vad händer i mötet mellan konst och rumslighet? Hur går processen kring offentlig konst till idag och hur kan den utvecklas? Vilka värden kan konst och kultur skapa – för brukare, fastighetsägare och samhälle? Och kan arkitektur vara konst – och i så fall – hur då?

I panelen:

Henrik Nerlund, Kanslichef/Sekreterare, Skönhetsrådet
Ebba Matz, Konstnär
Daniel Markström, Regionchef Stockholm, Jernhusen
Joanna Zawieja, Arkitekt, Statens konstråd
Håkan Berg, Konsult, tidigare VD HSB norra Stor-Stockholm
Elisabeth Åström, Kulturstrateg, Haninge kommun

Moderator är Karolina Modig, journalist, redaktör och författare till boken Värdet av konst.

När: Torsdag 29 november kl. 17:00 + efterföljande mingel
Var: Hos Kod Arkitekter, Riddargatan 30, Stockholm
OSA: johannes@kodarkitekter.se.
Vi serverar tilltugg och dryck. OBS: Begränsat antal platser.

Åsa Kallstenius, Chefsarkitekt och innovationsansvarig, Kod Arkitekter. Foto: Måns Berg.

Åsa i panelsamtal om industriellt byggande

2018-10-22

Torsdag 25 oktober medverkar Åsa Kallstenius i ett panelsamtal om industriellt byggande på tankesmedjan Fores.

Från programbeskrivningen:
”Fler och fler satsningar sker inom industriellt byggande, där bostäder i ökad utsträckning byggs prefabricerat för att öka effektiviteten och sänka kostnaderna. Är industriellt byggande rätt väg till billiga bostäder eller riskerar vi att skapa ett nytt miljonprogram?”

Hela programmet och anmälningslänk finns på Fores hemsida.

Foto: Mikael Olsson.

Sanna Hederus hem i ny SVT-serie

2018-10-03

Sanna Hederus, chefsarkitekt på Kod, är en av sex arkitekter som medverkar i SVT:s nya programserie ”Hemma hos arkitekten”. I serien får vi hälsa på hemma hos arkitekterna, i hus de själva har ritat, och höra dem berätta om idéerna och tankarna bakom utformningen. Vad gör ett hus till ett gott hem – är en av programseriens centrala frågor. I avsnittet med Sanna får vi följa med till Villa Eder-Hederus, hemmet i Saltsjö-Boo som hon och hennes man Josef Eder har ritat tillsammans.

Sanna säger till tidningen Arkitekten att hon vill att tittarna ska få en djupare bild av hur det är att jobba som arkitekt:

– Jag hoppas att programmen kan berika bilden av arkitekten och att det handlar om ett äkta engagemang för hur vi bor, lever och använder våra hem och inte bara att det är rätt prylar, årets färg eller att det ska vara vitt och sterilt.

Hela intervjun finns att läsa på Arkitektens hemsida.

”Hemma hos arkitekten” sänds på onsdagar i SVT 2 kl. 20:30 och går även att se på SVT Play. Avsnittet med Sanna sänds onsdagen 17 oktober.

Fler foton, ritningar och info om Villa Eder-Hederus finns här.

Rosteriet

Välkommen på guidad visning av Rosteriet

2018-09-21

Under arkitekturfestivalen Open House Stockholm håller vi en guidad visning av Rosteriet i Liljeholmen. Hör de ansvariga arkitekterna berätta om byggnaden; utmaningarna på platsen, lösningarna och det arkitektoniska uttrycket.

Fredag 5 oktober kl 17:30-18:30.
Besök Rosteriet på Open House Stockholm för mer information.

Paraden i Barkarbystaden. Foto: Måns Berg

Åsa i podcast om Barkarbystaden

2018-09-11

Åsa Kallstenius medverkar i det senaste avsnittet av podcasten Platsverkstan som görs av Stockholms läns museum. Avsnittet handlar om Barkarbystaden och stadsutvecklingen i området. Vilka är de bärande idéerna bakom utformningen av stadsdelen och vilka ingredienser krävs för att skapa en god livmiljö och bostäder? Hör Åsa berätta om idéerna och arbetet med bostadskvarteret Paraden.

 

Ny Vinnova-ansökan klar för Elastiska Hem

2018-09-07

Kod Arkitekter har – tillsammans med en rad samarbetspartners – tagit fram och lämnat in en ny ansökan för utvecklingsprojektet Elastiska Hem till Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation -Steg 2 samverkansprojekt. Programmet ger stöd för att ”utforska, utveckla och genomföra nytänkande lösningar som bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030”.

Elastiska Hem har tidigare genomgått Steg 1, och ett beviljat anslag för Steg 2 skulle innebära att konceptet vidareutvecklas och testas praktiskt.

Den färdiga ansökan är ett resultat av ett omfattande och gediget samarbete mellan projektets alla parter, vars lust och energi genomsyrat processen från början till slut. Besked om projektet beviljas anslag väntas i november.

Vi på Kod vill tacka alla som bidragit till ansökan för en fantastisk arbetsinsats, nu håller vi tummarna!

Ett stor tack till:

Usify
Karios Future
Bio Bo
KTH Arkitektur
Green Leap, KTH
Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Reinvent
Kollektivhus Nu
Ebab
Ericsson
BoKlok Housing
Stena Fastigheter
Telge Bostäder
Boverket
Bo Tillsammans
Fastighetsägarna Stockholm
Hyresgästföreningen
Igeia Health Labs
Stiftelsen Tryggare Sverige
Stockholm stad
Trygg Hansa
Vitec

På bilden: Kod Arkitekters projektgrupp i Elastiska Hem; Leif Eriksson, Åsa Kallstenius och Zandra Lindberg.

Kod Arkitekters ledning, från vänster: Jannice Johansson Steijner, vd, Åsa Kallstenius och Sanna Hederus, grundare och chefsarkitekter. Foto: Måns Berg.

Jannice Johansson Steijner ny vd på Kod Arkitekter

2018-08-29

Jannice Johansson Steijner har tillträtt som vd på Kod Arkitekter. Rekryteringen är ett led i kontorets satsning att utöka verksamheten med fokus på samhällsfastigheter och på att utveckla innovationsprojektens affär.

Jannice Johansson Steijner har lång erfarenhet av ledarskap i arkitektbranschen. Hon kommer senast från egen verksamhet och har tidigare varit vd på Note Design Studio, vice vd på Tengbom och kontorschef på Koncept Stockholm.

– Jannices gedigna kompetens och mångåriga erfarenhet av affärsutveckling är perfekt för Kod och den utvecklingsprocess vi nu befinner oss i. Det är med stor glädje vi välkomnar henne till kontoret, säger Sanna Hederus, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Kod Arkitekter behåller sitt fokus på samhällsnyttig arkitektur i form av bostäder, kontor och stadsutveckling, och stärker nu upp organisationen för att kunna ta fler och större uppdrag inom framförallt samhällsfastigheter och kulturbyggnader. Planen är även att utveckla affärsmodeller för kontorets utvecklingsprojekt inom bostadsinnovation, som t. ex. Elastiska Hem, vilket i förlängningen kan innebära att nya bolag bildas.

– Jag är stolt över att få förtroendet att utveckla affären i ett så dynamiskt och ambitiöst arkitektkontor, och ser fram emot att arbeta tillsammans med förtagets grundare och medarbetare för att nu ta nästa steg i företagets utveckling, säger Jannice Johansson Steijner.

Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod, avslutar:

– Jannices energi och affärsdriv går som hand i handske med Kods profil som utvecklingsbenäget och samhällsengagerat arkitektkontor. Ett fokus för affärsutvecklingen blir nya samarbeten med aktörer som delar Kods starka engagemang och innovationskraft. Rekryteringen innebär även att jag och Sanna kommer att arbeta mer med arkitektur och närmre våra kunder, vilket ska bli fantastiskt roligt.


För mer information, kontakta:

Jannice Johansson Steijner, vd, Kod Arkitekter

E-post: jannice@kodarkitekter.se
Telefon: 0709-161732

Sanna Hederus, chefsarkitekt, Kod Arkitekter

Telefon: 0703-45 57 85
E-post: sanna@kodarkitekter.se

Jannice Johansson Steijner. Foto: Måns Berg.

Möt Kods nya VD

2018-08-29

Idag släpper vi nyheten att Jannice Johansson Steijner utsetts till ny vd på Kod Arkitekter! Från dagens pressmeddelande:

Jannice Johansson Steijner har tillträtt som vd på Kod Arkitekter. Rekryteringen är ett led i kontorets satsning att utöka verksamheten med fokus på samhällsfastigheter och på att utveckla innovationsprojektens affär. En längre intervju med Jannice kommer framöver.

Jannice Johansson Steijner har lång erfarenhet av ledarskap i arkitektbranschen. Hon kommer senast från egen verksamhet och har tidigare varit vd på Note Design Studio, vice vd på Tengbom och kontorschef på Koncept Stockholm.

– Jannices gedigna kompetens och mångåriga erfarenhet av affärsutveckling är perfekt för Kod och den utvecklingsprocess vi nu befinner oss i. Det är med stor glädje vi välkomnar henne till kontoret, säger Sanna Hederus, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Kod Arkitekter behåller sitt fokus på samhällsnyttig arkitektur i form av bostäder, kontor och stadsutveckling, och stärker nu upp organisationen för att kunna ta fler och större uppdrag inom framförallt samhällsfastigheter och kulturbyggnader. Planen är även att utveckla affärsmodeller för kontorets utvecklingsprojekt inom bostadsinnovation, som t. ex. Elastiska Hem, vilket i förlängningen kan innebära att nya bolag bildas.

– Jag är stolt över att få förtroendet att utveckla affären i ett så dynamiskt och ambitiöst arkitektkontor, och ser fram emot att arbeta tillsammans med förtagets grundare och medarbetare för att nu ta nästa steg i företagets utveckling, säger Jannice Johansson Steijner.

Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod, avslutar:

– Jannices energi och affärsdriv går som hand i handske med Kods profil som utvecklingsbenäget och samhällsengagerat arkitektkontor. Ett fokus för affärsutvecklingen blir nya samarbeten med aktörer som delar Kods starka engagemang och innovationskraft. Rekryteringen innebär även att jag och Sanna kommer att arbeta mer med arkitektur och närmre våra kunder, vilket ska bli fantastiskt roligt.

KodLab i Finnhamn!

2018-08-20

Vi är tillbaka efter sommarledigheten! I vanlig ordning har vi kickat igång hösten med ett så kallat KodLab – en tvådagarsvistelse i Stockholms skärgård med kreativa workshops, naturupplevelser, mat och umgänge. En tradition för att få inspiration och pepp – och samtidigt förlänga sommarkänslan en smula! I år workshoppade vi kring vårt utvecklingsprojekt Elastiska Hem, där vi vred och vände på konceptet i relation till olika platser och framtidsscenarion. Dessutom blev årets KodLab starten för tre nya medarbetare, vilket är fantastiskt roligt och inspirerande! Mer info om detta – och andra nyheter som vi har på gång – står att vänta, så håll utkik i våra kanaler!

Vi hörs ses i höst!
Kod Arkitekter

Kods spaningar från Almedalen!

2018-07-06

Från vänster, Lukas Narvaja, Åsa Kallstenius och Magnus Schön

 

Ni är nyss hemkomna från Almedalen, Åsa – berätta vad ni gjorde där?

”Vi var där för att delta i och bevaka diskussionerna i samhällsbyggnadsbranschen och närliggande branscher, med särskild fokus på sociala frågor”.

Du bevakade bostadsfrågan lite extra, ge oss en spaning!

”Jag tycker mig se en annan inställning från bygg- och fastighetsaktörer i relation till bostadssituationen, där man i större utsträckning pratar om att skapa bostäder som fler har råd med, och att man ser det som en del av en långsiktigt hållbar affär, vilket är positivt. Dock skulle jag vilja se ett större fokus på hur själva boendeformen kan utvecklas för att lösa problematiken, som komplement till politiska och ekonomiska åtgärder – hur vi bor i framtiden och lever mer hållbart.”

Lukas, vilket område bevakade du och vilka är dina intryck?

”Jag höll lite extra koll på hur snacket gick inom innovation, och min spaning är att det pratades en del om teknik, och då framförallt digitalisering i relation till bostäder. Personligen skulle jag önska att diskussionerna inom innovation breddades till att även omfatta nya, gestaltningsmässiga lösningar i våra stadsrum. Kan vi göra på något annat, och kanske till och med helt nytt, sätt för att skapa miljöer som är funktionella, vackra och härliga att vistas i? Här tror jag vi som arkitekter kan göra mer för att bredda det offentliga samtalet kring innovation och stadsutveckling.”

Magnus, under dina dagar i Almedalen bevakade du särskilt hur det diskuterades kring hållbarhet i bygg- och fastighetsbranschen, berätta!

”En generell spaning är att väldigt många pratar om träbygganade, bland annat har jag sett Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister som har modererat ett seminarium om träbyggande, man ser också att det är många kommuner som har börjat ta fram träbyggnadsstrategier och flera tränätverk som har skapats. En annan spaning är att en hel del pratar om de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030 börjar folk relatera till, men jag kan tycka man saknar ett bredare förhållningssätt till hållbarhetsfrågor och framförallt saknar jag resiliens, jag har bara hört ordet två gånger under mina dagar här, från Miljöborgarrådet i Stockholm och Boverkets generaldirektör. Så: härligt att det är mycket trä men tråkigt att det är lite resiliens.”

Kod Arkitekters integritetspolicy

2018-07-05

Vi tar din personliga integritet på allvar. I vår integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter.

Foto: Måns Berg.

Kod-ritat sommarhus på ArchDaily

2018-06-15

Skandinavisk sommarstugetradition möter inspiration från Japan – läs hela berättelsen om Kods sommarhusprojekt på ArchDaily! Fotografier av Måns Berg.

Fleming 7: Rooftop. En takpåbyggnad på ett befintligt kontorshus från 60-talet, då huvudkontor åt Ångpanneföreningen. Beställare: Mengus. Arkitekt: Kod Arkitekter. Foto: Måns Berg.

Fleming 7 sålt till rekordpris

2018-06-05

Mengus har sålt kontorsfastigheten Fleming 7 på Kungsholmen till ett underliggande fastighetsvärde om drygt 1,1 miljard kronor vilket ger en bit över 100 000 kr/kvm – ett prisrekord för en fastighet utanför CBD, det rapporterar Fastighetsvärlden.

”Investeringen i Fleming 7 har varit väldigt lyckad. Vi har genomfört omfattande fastighetsutvecklingsprojekt, inklusive en påbyggnad av två nya kontorsvåningar och tillskapande av nya restaurang-, receptions- och konferensfaciliteter”, säger Per Niklasson, Managing Partner på Mengus till tidningen.

Kod Arkitekter har ritat takpåbyggnaden samt ombyggnaden av husets entréplan.

Kod i Almedalen 2018

2018-05-25

Vi är på plats i Almedalen under årets politikervecka!

Tisdag 3 Juli medverkar Åsa Kallstenius i seminariet ”Välkommen till Uppholm? Vad händer när vi bygger ihop städerna?” som arrangeras av Uppsala kommun.

Från evenemangsbeskrivningen:
”Storstäderna växer. Runtom i världen och i Sverige. Täta städer kan både gynna tillväxt och hållbarhet, om de byggs rätt. 2016 tog arkitekter på Sweco fram ett förslag där Malmö och Köpenhamn byggs ihop till ”Öresund City”. Nya spår knyter ihop Uppsala med Stockholm ytterligare samtidigt som kommunerna längs vägen (Knivsta, Märsta, Upplands Väsby) växer kraftigt. Vad tjänar vi egentligen på att bygga ihop våra städer? Hur ska det gå till? Hur gör vi det på ett effektivt och hållbart sätt? Räcker dagens planer för infrastruktur och bostadsbyggande för att säkerställa en hållbar tillväxt?”

Plats: Donners plats 6.

Läs mer om evenemanget här.

För mötesbokningar eller förfrågningar om panelmedverkan, kontakta Åsa Kallstenius.

Assistenten kan bli Årets byggnad i Sundbyberg

2018-05-02

Bostadshuset Assistenten, ritat av Kod Arkitekter på uppdrag av HSB, är ett av fem projekt som nominerats till tävlingen Årets byggnad 2018, som arrangeras av Sunbybergs stad i syfte att uppmärksamma och uppmuntra god arkitektur. Det är Kods andra prestigefyllda nominering på kort tid, nyligen stod det klart att The Bronze utsetts till finalist i tävlingen Årets Stockholmsbyggnad 2018.

Omröstningen för Årets byggnad 2018 pågår till den 25 maj och är öppen för alla. Rösta här!

Foto: Fredrik Hjerling.

Photo: Måns Berg

The Bronze nominerad till Årets Stockholmsbyggnad 2018

2018-05-02

The Bronze, ritat av Kod på uppdrag av Glommen & Lindberg, är en av 10 finalister i tävlingen Årets Stockholmsbyggnad 2018. Vem som vinner avgör du! Gå in och rösta här!

Juryns motivering:
”En rationell byggnad med hög kvalitet där små medel och en spännande planfigur ger positiv variation. En fasad som genom olika nyanser och texturer av brons ger liv och tar sig olika uttryck över dygnet där både väder och ljus påverkar.”

Kod håller låda: The Future is Female

2018-04-11

Som ett arkitektkontor helt grundat, ägt och drivet av kvinnor möter vi på Kod Arkitekter ett behov av kvinnliga förebilder. Vi är själva nyfikna på vilka de är och vad de gör, därför samlar vi nu några av branschens främsta kvinnliga arkitekter och företagsledare, som alla grundat och driver kontor. På programmet står en projektrevy med särskilt utvalda projekt från varje kontor, därefter följer en paneldiskussion om entreprenörskap, jämställdhet och om framtidens utmaningar för arkitektbranschen.

Moderator är Veronica Hejdelind, verksamhetschef på Arwidssonstiftelsen.
I arkitekturhistorien finns en lång tradition av att bära upp och premiera män. Hur ser framtiden ut?

Medverkande:

Pye Aurell Ehrström, Katarina Grundsell │ Marge Arkitekter
Inga Varg │ Varg Arkitekter
Åsa Ehn Hillberg, Kristina Ehrstedt │ Karavan landskapsarkitekter
Frida Öster, Carolina Wikström │ Asante Arkitektur & Design
Wivian Eidsaunet, Anna Wallerstedt Öberg │ Spectrum Arkitekter
Helena Eliason, Lisa Grape, Ida Wanler │ Joyn Studio
Åsa Kallstenius, Sanna Hederus │ Kod Arkitekter

När: Torsdag 26 april kl. 17:00 + efterföljande mingel
Var: Hos Kod Arkitekter, Riddargatan 30, Stockholm
OSA: johannes@kodarkitekter.se, eller via eventet på Facebook. Vi serverar tilltugg och dryck. OBS: Begränsat antal platser.

Vi söker erfarna arkitekter och byggnadsingenjörer

2018-03-20

Tag chansen och bli en del av vårt team – just nu söker vi en arkitekt med minst 7 års yrkeserfarenhet och en byggnadsingenjör med minst 5 års erfarenhet.

På Kod Arkitekter är vi ambitiösa och dedikerade i vårt arbete och lägger stort vikt vid dessa egenskaper hos våra medarbetare. Vi förutsätter att du har stort engagemang för arkitektur, stadsbyggnad och det samhälle vi verkar i.

Sökande till tjänsterna bör ha erfarenhet av att leda projekt och medarbetare. Du bör även ha goda kunskaper i Revit. Kunskaper i Adobe-program och verbal kommunikation är meriterande. För tjänsten som byggnadsingenjör krävs även att du kan projektering i Revit samt har stor kunskap om tekniska byggsnitt och detaljer.

I din ansökan ber vi dig motivera varför du vill jobba på just Kod Arkitekter. Vi tar emot ansökningar (CV och personligt brev) per e-post till adressen: asa@kodarkitekter.se.

Ange ”Jobbansökan arkitekt” eller ”Jobbansökan byggnadsingenjör” i ämnesraden.

Välkommen med din ansökan!

Kod i Veckans Affärer

2018-03-08

Vi har en helsidesannons i det senaste numret av Veckans Affärer! Finns i handeln från och med idag, torsdag 8 mars.

Koden till framgång

”Att hitta rätt lösning i komplexa byggprojekt är inte alltid enkelt. På Kod Arkitekter har vi gjort det till vårt signum – vi skapar platsspecifika helhetslösningar inom arkitektur och stadsutveckling, med fokus på hållbarhet, kvalitet och arkitektonisk skärpa. Rätt kod för ditt projekt.”

Seminarium om bostadsarkitektur på ArkDes

2018-03-01

Nästa vecka åker Kods chefsarkitekter Sanna Hederus och Åsa Kallstenius till London som en del i ett utbytesprojekt kring bostadsarkitektur, arrangerat av Brittiska ambassaden och ArkDes. Den 27 mars kan du höra dem och de andra medverkande arkitekterna diskutera sina erfarenheter under ett seminarium på ArkDes. Moderator är museets överintendent Kieran Long.

Mer info och anmälan finner du på ArkDes webbplats.

Debattartikel i Fastighetsnytt

2018-02-22

Idag gör Kods chefsarkitekter Åsa Kallstenius och Sanna Hederus ett inlägg i debatten om takpåbyggnader. 

”Hänsynsfulla takpåbyggnader kan stärka kvalitéerna hos befintliga byggnader och ge arkitektur med respekt för kulturarv och stadsrum. Trots detta ser vi fortfarande exempel som går åt rakt motsatt håll. Det är dags att visa större respekt för vårt kulturarv – även det modernistiska, skriver Åsa Kallstenius och Sanna Hederus, chefsarkitekter på Kod Arkitekter.”

Läs hela artikeln på Fastighetsnytt.

Läs mer om Kods takpåbyggnad Fleming 7: Rooftop här.

Kod Arkitekter i svenskt-brittiskt utbytesprojekt

2018-01-31

Kod är ett av tre svenska arkitektkontor som bjudits in till utbytesprojektet Housing Design Exchange: London/Stockholm, som är ett samarbete mellan Storbritanniens ambassad i Sverige och ArkDes. Igår närvarande Kods chefsarkitekter när projektet lanserades, i samband med hertigparet av Cambridges besök på museet.

Syftet med samarbetet är att fungera som en plattform för utbyte och diskussion av idéer, tankar och erfarenheter, med fokus på bostadsfrågan.

”London och Stockholm delar stora utmaningar när det gäller att skapa bostäder åt sina växande befolkningar. Housing Design Exchange kommer att ge möjlighet att skapa nätverk, dela kunskaper och utveckla en dialog om stadsutformning i Storbritannien och Sverige. Vi måste höja standarden för bostadsdesign i både Sverige och Storbritannien, och de sex talangfulla arkitekter som vi kommer att föra samman i diskussionen har mycket att lära av varandra i det här avseendet.”, säger ArkDes överintendent Kieran Long i ett pressmeddelande.

De brittiska arkitektkontoren som medverkar är Mae Architects, Lynch Architects och vPPR Architects. Från Sverige medverkar förutom Kod Arkitekter även Jägnefält Milton och Belatchew Arkitekter. Utbytesprojektet avslutas med ett seminarium i Stockholm 27 mars.

Läs mer om samarbetet på ArkDes hemsida.

Foto: Brittiska Ambassaden.

Elastiska Hem på Stockholm Furniture and Light Fair

2018-01-30

Elastiska Hem medverkar i utställningen PANORAMA – aiming for democratic architecture under ”möbelmässan” – Stockholm Furniture and Light Fair, 6-10 februari. 

Temat återkommer från utställningen på Van Alen Institute i New York i samband med arkitekturmånaden Archtober i höstas, och nu har turen alltså kommit till Stockholm. Totalt 34 projekt visas i utställningen, som lyfter frågor kring arkitektur och demokrati. I samband med mässan har konstnärs- och designkollektivet MYCKET bearbetat konceptet för mässans utställningsmontern.

Den 8 februari kl. 13.00 hålls även ett panelsamtal med anknytning till utställningen, läs mer på Stockholm Furniture and Light Fairs hemsida.

Rosteriet på ArchDaily

2017-11-24

Bildkavalkad när världens mest besökta arkitektursajt uppmärksammar Rosteriet i Liljeholmen.

Se ArchDailys publicering här.

Kod håller låda: Grönska och offentlighet i miljonprogrammet

2017-11-21

Välkommen till en ny seminariekväll hos Kod Arkitekter! Denna gång med tema Grönska och offentlighet i miljonprogrammet.


  • Torsdag 14 december kl. 17.00 + efterföljande mingel
  • Hos Kod Arkitekter, Riddargatan 30, Stockholm
  • OSA: johannes@kodarkitekter.se
  • Eller genom eventet på Facebook

Hur bör stadsutveckling och planering i miljonprogramsområden gå till? Vilka är de befintliga kvalitéerna och hur förvaltas och utvecklas de på bästa sätt i nya projekt?

Hur ser de långsiktiga planerna ut för Stockholms grönstruktur – i stort och i stadens miljonprogramsområden?

Hur upplever de boende i miljonprogrammet själva sitt område och hur kan aktörer inom samhällsbyggnad arbeta för att få kunskap om människors behov, åsikter och idéer?

Vad innebär feministisk stadsplanering och på vilka sätt kan den bidra i utvecklingen av de offentliga platserna i ett miljonprogramsområde?

Tillsammans med inbjudna gäster och i efterföljande diskussion belyser vi ämnet utifrån olika perspektiv.

Som vanligt bjuder vi på lättare mat och dryck.


Medverkande:

 

Elisabeth Rosenquist Saidac

Stadsträdgårdsmästare, Stockholms stad

Carlos Rojas

Analyschef, Sweden Research

Sanna Hederus

Chefsarkitekt, Kod Arkitekter

Helen Larsson

Konsult, kommunikation och hållbarhet

 

Kods chefsarkitekter på lista över framstående kvinnliga arkitekter

2017-11-16

Åsa Kallstenius och Sanna Hederus har förärats en plats på det italienska nätverket Architettes lista över framstående kvinnliga arkitekter.

Listan är tänkt att inspirera andra kvinnor i branschen och samtidigt fungera som ett konkret verktyg för en rättvisare och mer jämlik representation i arkitekturvärlden. Målet är att till Arkitekturbiennalen i Venedig 2018 ha skapat biografier över 365 kvinnliga arkitekter världen över.

”The biography of women architects, one each day, get showcased on Architette Facebook platform, with an emphasis on designers with a substantial CV, demonstrating the commitment and experience indispensable to reach a high quality and innovative level of design style as well as social engagement.”

Läs mer om initiativet här!

 

Åsa Kallstenius talar under Bostadsutvecklingsdagen

2017-11-03

Den 5 december är det dags för Bostadsutvecklingsdagen 2017, en konferens med fokus på framtidsspaning för bättre bostadsutveckling och lyckade bostadsprojekt.

Åsa Kallstenius är en av de inbjudna talarna, och ämnet är Framtidens innovativa bostadsform: Hur kan innovationer som digitalisering och delningsekonomi integreras i framtidens bostad? Vilka samhällsproblem kan en innovativ bostadsform bidra till att lösa och var finns affärsnyttan för fastighetsägarna?

5 december, Bonnier Conference Center, Stockholm.

Hela programmet finns här.

Rebecka Tiselius, Zandra Lindberg, Love Lagercrantz och Niusha Rafinia, Kod Arkitekter. Foto: Måns Berg.

Samhällsengagemang i fokus hos Kods nya medarbetare

2017-10-26

Kod Arkitekter har förstärkt sitt team med byggnadsingenjören Niusha Rafinia och arkitekterna Zandra Lindberg, Rebecka Tiselius och Love Lagercrantz. Genom rekryteringen stärks även kontorets profil som samhällsengagerad aktör i branschen.

– Vi är omåttligt glada över att rekrytera så här kompetenta och passionerade medarbetare, säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Gemensamt för de fyra är att de nyligen är utexaminerade från KTH och har ett starkt samhällsengagemang kopplat till arkitektur- och stadsutveckling.

– Ett levande samhällsengagemang är centralt för Kods kärnverksamhet: Långsiktigt hållbar arkitektur- och stadsutveckling som med platsspecifik analys och stark innovationsförmåga söker svar på samhällets utmaningar, säger Sanna Hederus, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

I sin roll som byggnadsingenjör drivs Niusha Rafinia av miljö- och hållbarhetsfrågor, hur man genom smart och miljövänlig teknik och hållbara material kan minimera byggprocessers klimatpåverkan. I sitt examensarbete från ingenjörsutbildningen på KTH har Niusha undersökt hur växtväggar inomhus kan ersätta ventilationssystem och spara energi.

För Zandra Lindberg är de sociala frågorna kärnan i engagemanget som arkitekt. Vem har tillgång till stadens gemensamma rum? Hur skapar vi livsmiljöer som är inkluderande, trygga och där människor med olika förutsättningar kan bo, leva och mötas? Genom sitt examensarbete under arkitektutbildningen på KTH har Zandra undersökt anpassningsbarheten i bostadsarkitektur, idag och historiskt.

Utmaningen att hitta synergier mellan social hållbarhet och ekologiska samband i en allt tätare stad är en central drivkraft i Rebecka Tiselius yrkesengagemang. Hon har tidigare arbetat med visionära arkitekturprojekt med tydligt hållbarhetsfokus. Ett exempel är hennes examensprojekt Urban Farm Center i Londonstadsdelen Peckham – som blev nominerat till RIBA’s President’s Medals Student Awards, 2013.

Skolarkitektur är något som engagerar Love Lagercrantz – hur arkitekturen kan ge stöd, omsorg och engagemang i en känslomässig period i livet. Love har själv haft möjlighet att undersöka skolarkitektur i sitt examensprojekt då han ritade en mellan- och högstadieskola. Love Lagercrantz har en kandidatexamen från arkitekturutbildningen på KTH och gör praktik på Kod. Han har även en bakgrund som grafisk formgivare, med över 10 år i branschen.

 

Elastiska Hem ställs ut i New York

2017-10-25

Kod utvecklingsprojekt Elastiska Hem är ett av omkring trettio svenska projekt som ställs ut på Van Alen Institute i New York i samband med arkitekturmånaden Archtober.

Utställningen bär titeln ”Aiming for Democratic Architecture” och är en del av en veckolång satsning på temat demokratisk arkitektur, under den gemensamma rubriken ”Swedish Design Moves New York”. Förutom utställningen hålls även seminarier och workshops.

Swedish Design Moves New York pågår mellan 24-28 oktober och är ett samarbete mellan Visit Sweden, Svenska institutet, Sveriges generalkonsulat i New York, STHLMNYC och Sveriges Arkitekter med stöd av Malmö stad.

Hela programmet med samtliga aktiviteter finns här.

Rosteriet i Tidskriften RUM

2017-10-24

I senaste numret av Tidskriften RUM kan du läsa mer om Kods bostadskvarter Rosteriet i Liljeholmen. 

Under rubriken ”Välflätat vid knutpunkt” gör tidningens redaktör Matilda Stannow en personlig betraktelse över projektet och intervjuar de ansvariga arkitekterna Åsa Kallstenius och Karin Arnberg.

Oktobernumret av RUM finns ute nu. Fotografier av Måns Berg.

Rösta på Årets Betongarkitekt!

2017-10-18

Nu kan DU hjälpa oss att ro hem utmärkelsen för Årets Betongarkitekt 2017 – för vårt projekt Rosteriet i Liljeholmen.

Lägg din röst HÄR. Röstningen pågår t.o.m. söndag 22 oktober. Vinnaren presenteras under Betonggalan 23 november.

Foto: Måns Berg.

”Staven” gav tävlingsvinst i Sollentuna

2017-10-03

Kod Arkitekter och BTH Bostad har vunnit en riktad markförsäljningstävling i Häggvik, Sollentuna. Projektet heter ”Staven” och är ett vinklat bostadshus med fasad cederträ och sockel i tegel.

Byggnadens och lägenheternas utformning är anpassade till ett aktivt liv som fungerar för alla åldrar, från barnfamiljer till pensionärer. Staven är uppdelad i två volymer med en sammanhållande sockelvåning vilket ger förutsättningar för lägenheter över hörn med bra ljusförhållanden. Detta grepp ger även möjlighet till utsikt mot vatten och natur för fler lägenheter. Huset består av lätta trävolymer med fasadbeklädnad av cederträ i kombination med en sockelvåning i mörkt tegel som ger tyngd och stadsmässighet. I sockelvåningen ryms både loftlägenheter och verksamhetslokal utöver gemensamma utrymmen för de boende. Stora skyltfönster till lokalen mot Sollentunavägen ger en mänsklig närvaro och bidrar till ett utbyte mellan byggnad och gata.

”Denna viktiga pusselbit säkerställer att hela området blir precis så tilltalande och inbjudande som vi önskat. Att vi nu även ser ytterligare byggnation i trä i kommunen, är särskilt välkommet. Stadsbyggnadsnämnden är även mycket tillfreds med att vi ännu en gång visar på hur vi kan bygga bostäder och samtidigt behålla gröna ridåer som tillför kvaliteter för området”, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, i ett pressmeddelande.

Mer info, ritningar och skisser över Staven finns här.

Kod nominerade till Årets Betongarkitekt

2017-09-12

Kod-arkitekterna Åsa Kallstenius och Lina Lindqvist är nominerade till Årets Betongarkitekt för sitt arbete med Rosteriet. Priset delas ut av Tidskriften Betong och tilldelas en arkitekt som visat på betongen i arkitekturen. Utgångspunkten är ett under det senaste året färdigställt projekt där betong väsentligt bidragit till god arkitektur.

Från juryns motivering:
”Ett ovanligt fint arkitektarbete har gett en rik och komplex volymuppbyggnad med ett levande innehåll och som möter omgivande stadsrum på ett självklart sätt. Projektet visar betongens möjligheter att skapa ett varierat och karaktärsstarkt uttryck.”

Kod Arkitekter har, genom Åsa Kallstenius och Sanna Hederus, tilldelats utmärkelsen en gång tidigare. Då för Widerströmska Huset. Kod har nu möjligheten att som första kontor vinna priset två gånger.

Nomineringen till Årets Betongarkitekt är resultatet av ett stort lagarbete. De vars arbete som har gjort projektet möjligt är:

Åsa Kallstenius (ansvarig), Karin Arnberg (handläggande), Lina Lindqvist (handläggande prefab fasad) samt Loise Tengsved, Marcus Heverius, Erik Pettersson, Magnus Schön, John Billberg, Maja Westman, Britta Ader, Anja Franzén, Helena Wessberg, Petter Jacobson, Sanna Hederus.

Priset för Årets Betongarkitekt delas ut under Betonggalan den 23 november.

 

Jobba hos Kod!

2017-07-07

Lediga tjänster: Vi söker en byggnadsingenjör.

Kod Arkitekter ägs och drivs av chefsarkitekterna Åsa Kallstenius och Sanna Hederus. Sedan starten år 2000 har kontoret genomdrivit ett flertal uppmärksammade projekt, belönats med Bostadspriset 2009 och priset för Årets betongsarkitekt 2013. Utmärkande för kontoret är byggnader med arkitektonisk skärpa och stor erfarenhet av fullgjorda uppdrag – projekt som inte stannar vid ritbordet utan som byggs.

Kod Arkitekter står för en hållbar, resilient och platsspecifik arkitektur och stadsutveckling. Vi arbetar med hela arkitekturprocessen och med många olika typer av projekt. Från hus- och stadsbyggnad till landskapsutveckling och projekteringsledning. Vi driver även egna utvecklingsprojekt, för att hitta nya lösningar på samhällsutmaningar kopplade till stad, landskap och boende.

Vi är ambitiösa, dedikerade och engagerade i vårt arbete och lägger stort vikt vid dessa egenskaper hos sökande till tjänsten.

Byggnadsingenjör

Vi söker en byggnadsingenjör med goda kunskaper i Revit. Vi söker dig som är organiserad, strukturerad, har god samarbetsförmåga och ambitionen att axla rollen som projekteringsansvarig. Du gillar att arbeta i grupp och att ha tät kontakt med övriga konsultgrupper i projekten.

 

Uppdatering: Tjänsten är tillsatt.

Kod i parallellt uppdrag för RG Förvaltning

2017-06-26

Kod Arkitekter är ett av tre arkitektkontor som valts ut att medverka i det parallella uppdraget för kv. Nyvaket (fd kv. Nätverket) i Västra Munktellstaden, Eskilstuna. Uppdraget arrangeras av Reinhold Gustavsson Förvaltnings AB.

Vi är superglada över detta uppdrag och ser fram emot att arbeta för RG Förvaltning vars bostäder håller hög kvalitet. Uttagningen till det här parallella uppdraget har sett lite annorlunda ut än vanligt. Som en del av samverkansprojektet Eskilstunautmaningen har två gymnasieklasser på Rekarnegymnasiet varit med i urvalsprocessen och valt ut ett av de medverkande kontoren, vilket blev vi! Vi är superstolta över detta och tackar klass SA16A och SA16B för förtroendet.

Vinnaren i det parallella uppdraget för kv. Nyvaket kommer att utses i höst.

Läs mer:

RG Förvaltning
”Elever får påverka utformningen av Munktellstaden” – Eskilstunakuriren

Kod i Almedalen 2017

2017-06-08

Kod Arkitekter kommer även i år att medverka under årets politikervecka i Almedalen. På plats finns kontorets chefsarkitekter Åsa Kallstenius och Sanna Hederus samt Pernilla Ivarsson, arkitekt och projektledare för Elastiska Hem. Kod medverkar i två programpunkter:

 

Måndag 3/7: Bra bostäder för alla – hur når vi dit?


”Det byggs mer än på mycket länge just nu. Samtidigt är frågan vad som byggs och för vem? Bostadspriserna ligger på historiskt höga nivåer och det mesta av det som byggs riktar sig till människor med höga inkomster. Med rådande bostadspriser och bostadsbrist har människor med vanliga inkomster svårt att få ekonomin att gå ihop. Många med helt vanliga jobb som förskollärare, undersköterskor och poliser har svårt att hitta bostäder till rimliga priser. Det behövs nya modeller för byggande för att sänka byggkostnaderna och snabba på byggandet. Vi diskuterar vilka möjligheter som finns och hur byggbranschen kan förändras för att möta efterfrågan.”

Arrangör: BoKlok
Plats: BoKlok-huset, Strandvägen, H504
Tid: kl. 10:00 – 11:00

Medverkande från Kod är Sanna Hederus. Övriga medverkande är:

Hans Lind, prof. em. fastighetsekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan
Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges kommuner och landsting
Hans-Åke Palmgren, bostadsanalytiker, Boverket
Sara Erman, projektchef, BoKlok
Lisa Kirsebom, moderator

 

Onsdag 5/7: Almedela – Hur vill vi bo och leva 2030?


”Bostadsbristen är ett faktum. Samtidigt växer nya möjligheter fram i takt med att delningsekonomin utvecklas och digitaliseringen förändrar förutsättningar för hem och boende. I denna workshop inom AlmeDela 2017 får du vara med och aktivt samskapa prototyper på framtidens boende. Det gör du tillsammans med pionjärer som utforskar hur framtidens hållbara boende i praktiken kan se ut. Bland de medverkande finns arkitekter, experter på digitalisering och hållbarhet, bostadsföretag, tjänstedesigners och många fler som är involverade i innovationsprojekt och initiativ som rör framtidens boende. Bland dessa finns: 500k, Elastiska hem, Mo-Bo, Ett tak två generationer, Refugees Welcome Housing Sweden, Botillsammans m fl.”

Arrangör: ShareSE, Usify, Theory Into Practice, Science Park Gotland, Mötesplats social innovation, Malmö högskola
Plats: Science Park Gotland, Kaserngatan 1
Tid: kl. 14:00 – 16:00

Medverkade från Kod är Pernilla Ivarsson. Medverkande arrangörer är:

Sara Modig, Initiativtagare, ShareSE
Åsa Minoz, Initiativtagare, ShareSE
Karin Kjellson, Arkitekt SAR/MSA, Theory Into Practice
Marius Koppang, Tjänstedesigner, Usify
Lisa Hemph, VD, Science Park Gotland

 

För förfrågningar om medverkan i seminarium och paneler, välkommen att kontakta:

Johannes Folkesson Forss , kommunikatör
Telefon: 0739-71 17 73
E-post: johannes(a)kodarkitekter.se

Åsa Kallstenius i Arkitektur

2017-06-07

Den senaste numret av Tidskriften Arkitektur innehåller en lång intervju med Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod. Numret har temat villor och intervjun med Åsa handlar om Kods utvecklingsprojekt Resilienta villastäder, som undersöker hur en resilient utveckling av Sveriges villaområden skulle kunna gå till.

”Hur förtätar man i villaområden utan att utarma den biologiska mångfalden? Den frågan har Kod Arkitekter vänt och vridit på i flera forskningsrapporter, senast i Resilienta villastäder. Annica Kvint har träffat Åsa Kallstenius för att diskutera villastadens framtid”.

Artikeln finns att läsa online här.

Debattartikel i Dagens Samhälle

2017-05-29

Idag medverkar Kod i en debattartikel i Dagens Samhälle. Tillsammans med forskare och fastighetsägare presenterar vi fyra smarta alternativ till att bygga nytt – en fyrastegsprincip för en effektivare användning av befintliga ytor.

”Att mäta energianvändning per nytta (boende, skolelev, kontorsplats, användare, kund, behandlad patient) i stället för per kvadratmeter kan vara ett första steg mot mer samutnyttjande av yta. I stället för att låta stora lokaler stå uppvärmda och ventilerade till ingen nytta, kan energianvändningen minskas, samtidigt som tillgången till bostäder och lokaler ökar och levande samhällen gynnas. De nya mått och indikatorer som behöver utvecklas kan ligga till grund både för nya regelverk och styrmedel, för nya affärs­modeller för byggbolag och fastighets­ägare och för nya koncept för utformning av bostäder och lokaler.”

 

Läs om Kods undersökning i Byggfakta

2017-05-19

Senaste numret av Tidningen Byggfakta innehåller en lång artikel om Kods bostadsundersökning i Rosteriet. Artikeln innehåller även scener från kontorets senaste seminariekväll med temat bostadsforskning.

”Arkitektbyrån Kod Arkitekter i Stockholm ville skaffa sig bättre förståelse för hur de kan skapa bostäder i täta stadssammanhang. Lösningen blev att köpa en lägenhet i ett hus de själva ritat, och låta de anställda bo där på försök i omgångar. Många gånger överraskades de av hur de och övriga boende upplevde huset.”

Läs artikeln här.

Elastiska Hem – vårsummering!

2017-04-28

Det har varit en minst sagt händelserik vår för Kods utvecklingsprojekt Elastiska Hem. Projektet, som fick finansiering inom ramen för Vinnovas program ”Utmaningsdriven innovation steg 1” i höstas, har under våren fortlöpt med en serie workshops i syfte att samla in kunskap och utveckla idén. Fokus har även legat på att bygga upp samarbetet i projektgruppen, knyta kontakter och engagera.

Under fem olika workshops har gruppens elva projektparter, tillsammans med referensgruppen och särskilt inbjudna experter, undersökt, diskuterat och formulerat Elastiska Hems koncept utifrån två teman: Behov/Brukare och Affär/Marknad. Senast var i tisdags då BoKlok stod som värd. Workshopen inleddes med en visning av en BoKlok-lägenhet i Fisksätra, följt av kreativt arbete i hamnmuseet. I tidigare möten har projektgruppen samlats hos SKB, Stiftelsen Stora Sköndal, Telge Bostäder, Ericsson och hos Kod Arkitekter.

Under våren har arbetet i mångt och mycket kretsat kring input – att samla in så mycket kunskap och idéer som möjligt, samt att formulera och definiera elasticiteten, som är projektets kärna. Nu inleds nästa fas – att konkretisera, koka ner och renodla konceptet. Siktet är inställt på projektets slutrapport för steg 1 och ansökan till steg 2, som ska lämnas in i augusti – och förberedelserna har redan börjat.

– En insikt som kommit fram under vårens workshops handlar om att förena individens, bostadsbolagens och samhällets ”affär” i ett koncept som alla vinner på. Det tror vi kan möjliggöra elasticiteten i hemmet; resurser låses upp och synliggörs, för att sedan kunna delas och nyttjas mer effektivt, säger Pernilla Ivarsson, projektledare för Elastiska Hem.

De elva projektparterna i utvecklingsprojektet Elastiska Hem är:

Boklok, Ericsson, Green Leap KTH, Hyresgästföreningen, Igeia Health Lab, ModigMinoz, Stiftelsen Stora Sköndal, Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB), Stockholms stad, Usify och Telge Bostäder (har tillkommit efter inlämnad Vinnova-ansökan).

Mer info om projektet finns på elastiskahem.se

Kod håller låda: Bostadsforskning

2017-04-06

Äntligen är det dags för en ny seminariekväll hos Kod Arkitekter! Denna gång är temat bostadsforskning, ett tema vi kommer att återkomma till vid fler tillfällen framöver.  Tillsammans med inbjudna gäster belyser vi ämnet utifrån olika perspektiv. När och hur ska vi komplettera i befintliga strukturer? Hur kan aktuell forskning implementeras i praktiken? Hur kan vi förvalta våra boendemiljöer för ökad trygghet?

Dessutom berättar Åsa Kallstenius om Kod Arkitekters senaste initiativ på området: Kontoret har köpt en lägenhet i Rosteriet – ett hus vi själva har ritat. Syftet är att genomföra en undersökning för att, en gång för alla, söka svar på frågan som vi tycker att alla arkitekter borde ställa sig kring sina projekt: Hur blev det i verkligheten?

Som vanligt bjuder vi på lättare mat och dryck, hjärtligt välkommen!

 

Medverkande talare:

 

Åsa Kallstenius – Kod Arkitekter

Om kontorets bostadsundersökning i Rosteriet

Eva Minoura – Spacescape och KTH

Om boendes uppfattning om kvartersgemensamma ytor.

Sarah Pettersson – Stena Fastigheter

Om relationsförvaltning och trygghet i bostadskvarter.

Pehr Mikael Sällström – Sveriges Arkitekter

Om bostadsforskning idag och i framtiden och den nya forskningspropositionen.

När: Onsdag 19 april kl. 17.00 + efterföljande mingel
Var: Hos Kod Arkitekter, Riddargatan 30, Stockholm

OSA: andrea(a)kodarkitekter.se

Det går även bra att osa till eventet via Facebook.

Rosteriet i Liljeholmen. Foto: Måns Berg.

Kod flyttar in och utvärderar Rosteriet

2017-03-24

Hur blev det i verkligheten? Det är en fråga som Kod Arkitekter anser att alla arkitekter borde ställa sig kring sina projekt. Med syfte att genomföra en bostadsundersökning har kontoret köpt en lägenhet i det egenritade bostadskvarteret Rosteriet.

– Genom köpet såg vi möjligheten att utvärdera vårt projekt ordentligt och samtidigt lyfta frågan om vikten av självkritik och erfarenhetsåterföring i arkitektbranschen, säger Sanna Hederus, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Under våren kommer kontoret att genomföra en undersökning med syfte att utvärdera bostadskvarteret utifrån olika aspekter. Bland annat får Kods medarbetare möjlighet att provbo i lägenheten och dokumentera sina synpunkter kring bostadsmiljön och hur byggnaden samspelar med platsen. Ambitionen är även att göra intervjuer med de boende samt en studie där lägenheternas planritningar jämförs med hur de boende valt att möblera sina lägenheter i verkligheten.

– Vi hoppas få värdefulla insikter om vårt eget arbete som kan användas i framtida projekt. Vi vill se om de bostäder vi ritar hänger med i samhällsutvecklingen, lever de upp till människors behov idag? säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Läs även Fastighetstidningens artikel om initiativet.
Pressmeddelandet finns att läsa i sin helhet här.

Rosteriet i Liljeholmen. Foto: Måns Berg.

Kod utvärderar eget projekt genom lägenhetsköp

2017-03-23

Hur blev det i verkligheten? Det är en fråga som Kod Arkitekter anser att alla arkitekter borde ställa sig kring sina projekt. Med syfte att genomföra en bostadsundersökning har kontoret köpt en lägenhet i Rosteriet – ett hus de själva har ritat.

– Genom köpet såg vi möjligheten att utvärdera vårt projekt ordentligt och samtidigt lyfta frågan om vikten av självkritik och erfarenhetsåterföring i arkitektbranschen, säger Sanna Hederus, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Under våren kommer kontoret att genomföra en undersökning med syfte att utvärdera bostadskvarteret utifrån olika aspekter. Bland annat får Kods medarbetare möjlighet att provbo i lägenheten och dokumentera sina synpunkter kring bostadsmiljön och hur byggnaden samspelar med platsen. Ambitionen är även att göra intervjuer med de boende samt en studie där lägenheternas planritningar jämförs med hur de boende valt att möblera sina lägenheter i verkligheten.

Kod Arkitekter driver sedan tidigare egna utvecklingsprojekt för att hitta nya lösningar och söka innovativa svar på komplexa utmaningar. Undersökningen är ytterligare ett exempel på hur kontoret satsar på att utveckla den egna verksamheten, denna gång med fokus på utvärdering och självkritik.

– Vi hoppas få värdefulla insikter om vårt eget arbete som kan användas i framtida projekt. Vi vill se om de bostäder vi ritar hänger med i samhällsutvecklingen, lever de upp till människors behov idag? säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Lägenheten som kontoret har köpt kommer även att användas som kontor och utställningslokal med information om byggnaden och dokumentation från bostadsundersökningen. På så sätt hoppas kontoret skapa en dialog med de boende, som också har bjudits in till ett öppet hus i lägenheten.

För att vidare lyfta frågan om utvärdering av bostäder anordnar Kod Arkitekter en seminariekväll om bostadsforskning den 19 april. För mer information, följ Kod på Facebook.


Fakta: Kv. Rosteriet

Bostadskvarter med 225 lägenheter samt kommersiella lokaler, förskola och garage i Liljeholmen, Stockholm.

För mer information, kontakta:

Åsa Kallstenius

Chefsarkitekt, Kod Arkitekter
Telefon: 0707-42 76 32
E-post: asa(a)kodarkitekter.se

Sanna Hederus

Chefsarkitekt, Kod Arkitekter
Telefon: 0703-45 57 85
E-post: sanna(a)kodarkitekter.se

Vad händer på Fleminggatan?

2017-03-09

Byggnadsställning och lyftkran på gatan – för förbipasserande är bygget vid Fleminggatan 7 svårt att missa. Men vad som försiggår under tältet är kanske inte lika lätt att lista ut.

Kod Arkitekter har på uppdrag av Mengus ritat takpåbyggnaden som just nu byggs på det befintliga kontorshuset på Fleminggatan. Två helt nya våningar ska uppföras och nu är stommen på plats, rapporterar Sanna Hederus och Lukas Narvaja från Kod som nyligen var på platsbesök. Fastigheten byggdes 1964, då som huvudkontor åt Ångpanneföreningen. Idag rymmer byggnaden ett flertal hyresgäster och entrévåningen har öppnats upp med en gemensam entré, foajé och restaurang mot gatan, enligt Kods ritningar.

Takpåbyggnaden kommer rymma ca 1500 kvadratmeter moderna kontorslokaler med fantastisk utsikt över Stockholm. Inflyttning är planerad till slutet av 2017.

Läs mer om takpåbyggnaden här.

Intervju i Arkitekten

2017-02-23

Idag medverkar Åsa Kallstenius och Magnus Schön i en intervju i tidningen Arkitekten. Artikeln handlar om Kods och Albaecos utvecklingsprojekt Resilienta villastäder och den rapport som publicerades online igår.  

”Villatomterna producerar ekosystemtjänster som alla i staden kan ta del av men om ingen ser värdena finns en stor risk att de försvinner”, säger Magnus Schön i artikeln.

Läs artikeln ”Fler hem i villastaden får inte ske på bekostnad av ekosystemtjänster” på Arkitektens hemsida.

Rapport om resilienta villastäder

2017-02-21

Nu finns Kods och Albaecos rapport om resilienta villastäder att läsa online!

”Sveriges villaträdgårdar är viktiga resurser för att hantera de klimatförändringar som kommer att drabba människors närmiljö och samhället i stort. Därför föreslår Kod Arkitekter och Albaeco att landets kommuner inför ett miljödiplom för klimatanpassade villatomter. Med hjälp av en checklista kan villaägare dessutom på egen hand få en uppfattning om hur klimatsäkrad deras villatomt är. Listan är en del av en rapport om resilienta villastäder som släpps online idag.”

Läs hela pressmeddelandet i vårt nyhetsrum på Mynewsdesk.

Rapporten hittar du här.

Medialt intresse för Elastiska Hem

2017-02-20

Det surras i medierna om Kods Vinnova-finansierade utvecklingsprojekt Elastiska Hem!  I det senaste numret av Tidskriften Arkitektur förekommer Elastiska Hem i en spaning av Dan Hallemar kring ordet ”elastisk” och hur det används i relation till arkitektur, och idag publicerades en artikel i Samhällsbyggaren som uppmärksammar projektet.

Syftet med Elastiska Hem är att tvärvetenskapligt undersöka hur ett elastiskt tankesätt kan förbättra vår boendemiljö och motverka segregation. Läs mer om projektet här.

Sanna Hederus.

Sanna Hederus i Sveriges Arkitekters halvårsrapport

2017-02-14

Sveriges Arkitekter presenterade nyligen sin senaste halvårsrapport, med aktuell statistik och insikter om läget i branschen. Rapporten innehåller även en artikel om hållbart företagande, där bland andra Kods chefsarkitekt Sanna Hederus intervjuas – om hur innovativa utvecklingsprojekt bidrar till kontorets hållbarhetsarbete.

Rapporten finns att läsa i sin helhet, här.

”Kvartersstad ingen universallösning”

2017-02-10

Kods chefsarkitekt Åsa Kallstenius medverkade i början av året i ett panelsamtal om förtätning  i samband med ArkDes finissage av bostadsutställningen Bo.Nu.Då. Här berättar hon mer om samtalet och om sin syn på förtätning.

 

Hej Åsa! Berätta om panelsamtalet!

– Rubriken var ”Ser man staden för alla hus?” och behandlade olika aspekter av förtätning, vad som är viktigt att beakta i relation till människor och miljö när en stad växer. Per Wirtén var moderator och medverkade gjorde även Emelie Brunge, landskapsarkitekt på Nyréns och Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare på KTH.

 

Vad var ditt intryck av samtalet efteråt?

– Det var mycket folk på plats, både under panelsamtalet och i utställningen. Det kändes engagerat, vitalt. När det gäller förtätningsdiskussioner överlag upplever jag att frågan lätt blir förenklad; för eller emot att förtäta, för eller emot kvartersstad. Men det finns många svar på hur en förtätning kan gå till och om vi inte klarar av att se till nyanserna är risken att viktiga värden och kvaliteter går förlorade. När en stad förtätas bör vi vara noggranna med hur stadsmiljöerna utformas och se till fler behov än behovet av fler bostäder. Vi behöver tänka långsiktigt och hållbart när vi utvecklar våra städer, med människor och natur i fokus.

 

Hur uppnås det i förtätningssammanhang?

– Genom att anpassa tilläggen efter platsens förutsättningar och prioritera utvecklingen av befintliga miljöer. Att platsanpassa innebär att man inte accepterar att ett svar kan lösa alla utmaningar – kvartersstad är till exempel rätt ibland – men det är ingen universallösning. Ingen plats är ett blankt papper – där finns befintliga värden som behöver fångas upp i det nya; historia, identitet, byggnadskvaliteter från tidigare epoker och ekologiska faktorer, till exempel. Med en tätare stad kommer dessutom stora utmaningar i att integrera gröna, hälsofrämjande platser i närmiljön. Då behövs kreativa, platsspecifika lösningar, inte en mall.

 

Genom projektet 500k lyfter Kod fram villastäderna som lämpliga för förtätning. Varför då?

– För att det är en jättestor markareal i närhet till våra centrala stadskärnor, där det bor få människor på väldigt stora ytor. Det finns en enorm potential för fler människor att bo i villastaden, om det görs smarta tillägg som både de boende och de bostadssökande tjänar på och som samtidigt stärker grönstrukturer och biologisk mångfald.

 

Panelsamtalet går att lyssna på i efterhand här.

500k i Dagens Industri

2017-02-06

I en ny debattartikel i Dagens Industri skriver Villaägarnas samhällspolitiske chef Jakob Eliasson om potentialen för fler bostäder i Sveriges villaområden.  I texten refererar han till Kod och utvecklingsprojektet 500k:

”För det andra finns – per definition – tämligen centralt belägen mark. Arkitektfirman KOD har visat på möjligheten att över tid bygga 500.000 nya hem i villastäderna.”

Läs hela artikeln här.

Åsa Kallstenius i panelsamtal på ArkDes

2017-01-10

På lördag är det finissage av ArkDes stora bostadsutställning Bo.Nu.Då, med massor av intressanta programpunkter på schemat. Bland annat en paneldiskussion om förtätningens faror och fördelar med Kods chefsarkitekt Åsa Kallstenius, författaren Alexander Ståhle och landskapsarkitekten Emelie Brunge.

Hela programmet för finissagen finns att läsa på ArkDes hemsida.

500k i senaste numret av PLAN

2017-01-03

Det nya numret av tidskriften PLAN innehåller en lång artikel om 500k, där Kods chefsarkitekt Åsa Kallstenius och Karin Kjellson från Theory Into Practice presenterar tio konkreta förslag på förändringar av detaljplaner som kan möjliggöra fler hem i Sveriges villastäder. Artikelrubriken är ”500k – så kan Sveriges småhusägare bli gröna samhällsbyggare” och temat för det aktuella numret är ”Vem planerar? / Vad planeras?”. Förutom artikeln om 500k innehåller numret massor av annan intressant läsning om samhällsplanering idag och en planerarroll i förändring.

PLAN är Föreningen för Samhällsplanerings medlemstidskrift, ”ett forum för samhällsplaneringsintresserade och yrkesverksamma som speglar planeringens dynamik i det föränderliga samhället.” Läs mer på föreningens hemsida.

Åsa Kallstenius i samtal om framtidens arkitektur i Uppsala

2016-12-06

Den 16 februari medverkar Åsa Kallstenius i ett panelsamtal under Uppsalamarknaden 2017 – Fastighetsvärldens seminariedag om fastigheter och utveckling i Uppsala med omnejd. Under rubriken ”Framtidens arkitektur: Så kan det nya Uppsala se ut” diskuteras arkitekturens betydelse för staden och Uppsalas framtida utveckling. Förutom Åsa Kallstenius medverkar även Claes Larsson, stadsarkitekt Uppsala kommun, Emma Jonsteg, VD Utopia Arkitekter och Daniel Markström, affärsstrateg Jernhusen i panelsamtalet.

Ta del av hela programmet under Uppsalamarknaden 2017 på Fastighetsvärldens hemsida.

Andrea Brandén, arkitekt på Kod Arkitekter, tilldelades utmärkelsen Årets rookie under årets upplaga av Arkitekturgalan. Foto: Kod Arkitekter.

Andrea Brandén utsedd till Årets rookie

2016-11-29

Andrea Brandén, arkitekt på Kod Arkitekter, har tilldelats utmärkelsen Årets rookie under årets upplaga av Arkitekturgalan. Hon får utmärkelsen för sin insats med ”Kod håller låda” – Kod Arkitekters tvärvetenskapliga seminariekvällar.

Det var under programpunkten ”Bäst i branschen 2016” som utmärkelserna Årets rookie, Årets arkitekt(h)en och Årets möjliggörare delades ut av Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson och Elina Helmer, marketing manager på DELL under årets upplaga av Arkitekturgalan som äger rum idag på Cirkus i Stockholm. Årets rookie tilldelas en arkitekt som är 30 år eller yngre och som ”spelat en betydande roll i idé- och strategiarbete eller i genomförande av ett visst projekt. Personen kan också på annat sätt ha utmärkt sig i branschen”.

– Jättekul! Det är glädjande att branschen uppmärksammar det här initiativet, det behövs mer kommunikation mellan olika branscher för att främja god arkitektur och samhällsbyggnad, säger Andrea Brandén.

Motivering

Andrea Brandén tilldelas utmärkelsen ”för att med initiativförmåga och engagemang möjliggjort en plattform för tvärvetenskapliga möten och kunskapsutbyten kring arkitektur- och stadsutvecklingsfrågor i form av seminariekvällarna Kod håller låda”.

Vill du hålla koll på kommande ”Kod håller låda”? Följ Kod Arkitekter på Facebook.

För fler nyheter och pressmeddelanden från oss, besök vårt nyhetsrum på Mynewsdesk.

Välbesökt ”låda” om elastisk boendeform

2016-11-14

Snökaos och trafikbekymmer till trots blev Kods seminariekväll om utvecklingsprojektet Elastiska Hem i onsdags en välbesökt tillställning. Tillsammans med tre inbjudna gästtalare diskuterades konceptet Elastiska Hem utifrån perspektiv kring digitalisering, hälsa och designforskning.
Efter inledande ord av kvällens moderator Andrea Brandén gick ordet till Pernilla Ivarsson, projektledare för Elastiska Hem, som beskrev de bärande idéerna i projektet. Syftet med Elastiska Hem – som numera är ett Vinnova-finansierat projekt – är att utveckla en normkritisk boendeform byggd på ett elastiskt tankesätt, där hyran kan bli billigare om du delar med dig av något – t.ex. ett rum, en yta, ett verktyg eller en tjänst. Ett flerbostadshus där du kan hyra fler eller färre rum, ytor och funktioner efter tid och behov. Tanken är att ta till vara på en rad positiva tendenser i samhällsutvecklingen och integrera dem i ett koncept: ökad digitalisering, delnings- och cirkulär ekonomi, civilt samhällsengagemang, ett ökat intresse för delat boende.

 

Ericsson, Igeia Health Labs och Green Leap KTH

De inbjudna gästtalarna representerade tre av projektparterna i Elastiska Hem. Först ut var Patrik Regårdh från Ericsson och verksamhetsområdet PA Digital Business Systems. Patrik inledde med att berätta om hur teknologi kan användas som förändringskraft i samhällsutvecklingen och konstaterade att än så länge har det inte hänt så mycket kring digitalisering av bostäder – här finns mycket kvar att göra. Många kanske får associationer till så kallade ”smarta byggnader”, men dessa koncept omfattar inte alla dimensioner av utvecklingspotentialen inom området, men kan möjligen ses som en förutsättning, menade Patrik Regårdh. Digitaliseringen av bostadssektorn kommer att handla om värdeskapande utifrån mänskliga behov, där teknologin förändrar boendet från att handla om en plats till att i större utsträckning ses som en tjänst, med flexibla lösningar utifrån människors livsval kring bl.a. resor, arbete, familj, utbildning och sociala kontakter, menade Patrik Regårdh.

 

Från vård- till hälsoperspektiv

Efter denna introduktion till digitaliseringsområdet var det dags för Allan Montan från Igeia Health Labs som diskuterade boende och deras medverkan i Elastiska Hem utifrån ett hälsoperspektiv. Allan konstaterade att det pratas för lite om hälsa, istället ligger fokus på vårdområdet, men att detta är på väg att förändras. Och det finns goda skäl att prioritera hälsoperspektivet menade Allan Montan, eftersom det är inom detta område det förebyggande arbetet sker och dessutom är mycket mindre kostsamt. När det gäller förbättrad hälsa är det ofta mer intressant att titta på hälsobeteende, fysisk miljö och socioekonomiska faktorer än på vårdinsatser, menade Allan vidare och berättade att Igeia Health Labs roll i Elastiska Hem är att bidra med ett hälsoperspektiv på boendet och hur man kan skapa hållbara affärsmodeller på området, vilket det finns för få exempel på idag.

 

Designexperiment som visualiserar frågeställningar

Kvällens tredje och sista gästtalare var Camilla Andersson från Green Leap KTH. Hon berättade om hur de arbetar med ”Research through design” – genom designexperiment som varierar i skala från industridesign till byggnader skapas produkter som är diskursiva objekt, med syfte att lyfta frågeställningar och visualisera dessa som underlag för samtal – istället för att skapa färdiga lösningar. Camilla berättade även om metoden ”Backcasting”, användbar för att hantera stora komplexa samhällsutmaningar där man börjar med att definiera målet, för att sedan arbeta sig bakåt i tidsaxeln och bryta ner problemet i olika dellösningar. Enligt Camilla Andersson skulle Elastiska Hem kunna bidra till att gestalta en sådan punkt på skalan, och Green Leap kan bidra med att illustrera hur projektet skulle kunna se ut.

Sammanfattningsvis: En mycket inspirerande och givande kväll, med gästtalare och publikdiskussioner som väckte angelägna frågor och perspektiv kring Elastiska Hem såväl som boendefrågan i stort. För information om kommande seminariekvällar, följ Kod i sociala medier:

Facebook / LinkedIn / Twitter / Instagram

Kod modellsamordnar åt ByggVesta

2016-11-10

Kod Arkitekter har utökat kontorets tjänster inom modellsamordning i 3D. I september inleddes ett samarbete med ByggVesta kring ett bostadsprojekt i Stockholm, vilket är första gången Kod är modellsamordnare i ett externt projekt.

Samordningsuppdraget kan ses som ett led i Kod Arkitekters ambition att kontinuerligt utveckla och stärka kontorets metodik och kompetens inom modellsamordning i 3D. I uppdraget för ByggVesta administrerar Kod modellsamordningsarbetet, utför kollisionskontroller och går igenom modellen med projekteringsgruppen. Genom samordningen kan eventuella felaktigheter upptäckas redan i projekteringsfasen vilket säkrar kvaliteten och ger en smidigare byggprocess.

– Vi tror att den här typen av samordningstjänster kommer bli allt viktigare inom bostadssektorn och är glada om vi kan bidra till en sådan utveckling, säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Bilden visar skillnaden mellan att granskning i 3D respektive 2D.

Pernilla Ivarsson, projektledare för Elastiska Hem, och Åsa Kallstenius, chefsarkitekt, Kod Arkitekter

Elastiska Hem får Vinnova-finansiering

2016-10-28

Kod Arkitekters utvecklingsprojekt Elastiska Hem har tilldelats bidrag från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova.  Tillsammans med ett flertal projektparter kommer kontoret att undersöka hur ett elastiskt tankesätt kan förbättra vår boendemiljö och motverka segregation.

Elastiska Hem är ett av tre projekt som beviljats bidrag i kategorin ”Hållbara attraktiva städer” inom Vinnovas program Utmaningsdriven innovation steg 1, vilket meddelades i onsdags. Bidraget omfattar 482 000 kr.

– Vi är stolta och glada över det här stödet från Vinnova. Det är ett erkännande till projektet och dess idéer för att möta flera centrala samhällsutmaningar. Nu hoppas vi även få med oss Boverket, säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt och ansvarig för Kod Utveckling.

Motivering från Vinnova

”Ansökan beskriver ett spännande koncept som adresserar flera samhällsutmaningar i ett och samma koncept. [—] Idén har också potential att bidra till ökad jämställdhet och det finns potential att ta konceptet från en nationell till internationell nivå.”

– Det är glädjande att ett projekt med inriktning på sociala samhällsfrågor premieras. Vi ser fram emot att driva projektet vidare tillsammans med våra projektparter, säger Pernilla Ivarsson, projektledare för Elastiska Hem.

Läs hela pressmeddelandet på Mynewsdesk.
Missa inte vår seminariekväll om Elastiska Hem den 9 november.

På bilden: Pernilla Ivarsson, projekledare för Elastiska Hem och Åsa Kallstenius, chefsarkitekt och ansvarig för Kod Utveckling. Foto: Erik Ericsson.

Kod håller låda: Elastiska Hem

2016-10-24

Tiden är snart kommen för höstens Kod håller låda – som Kod Arkitekters återkommande seminariekvällar kallas. Denna gång har turen kommit till vårt utvecklingsprojekt Elastiska Hem.

Tänk dig ett bostadshus som anpassar sig efter ditt liv – istället för tvärtom. Där du slipper flytta trots att du behöver en annan bostadsstorlek och andra funktioner. Med utvecklingsprojektet Elastiska Hem vill vi undersöka hur ett elastiskt tankesätt kan förbättra vår boendemiljö, främja delande och resurseffektivitet samt motverka segregation. Läs mer om projektet här.

Datum: Onsdag 9 november
Tid: Kl. 17.00-19.00 med efterföljande mingel
Plats: Hos Kod Arkitekter, Riddargatan 30
OSA: andrea@kodarkitekter.se
Facebook-event finns här.

 

Medverkande:

 

Pernilla Ivarsson

Pernilla har flera års erfarenhet som arkitekt i olika faser och typer av projekt, är certifierad passivhusdesigner och har undersökt kollektiva boendevariationer genom bl.a. stipendium från Chalmers. Hon är initiativtagare och projektledare för Elastiska hem som är ett projekt under Kod Utveckling.

Allan Montan, Igeia Health Labs

Igeia Health Labs arbetar utifrån att det mest effektiva sättet att skapa hälsa är att förebygga ohälsa. Genom att utgå från både individens behov och de strukturer som påverkar har de tagit fram en process för hur ett strukturererat och brukarcentrerat häsofrämjande arbete bedrivs för att skapa fler friska år. Hur kan boendet på detta sätt främja en bättre hälsa?

Patrik Regårdh, Ericsson – PA digital Business Systems

Digital business systems är en nybildad enhet med ansvar för Ericssons mjukvaruafär inom drifts och affärssystem. Patrik bidrar med kunnande i digitalisering, digitala tjänster och plattformsbaserade affärsmodeller. Hur kommer digitaliseringen förändra vår boendesituation?

Camilla Andersson, Kth – Green Leap

Green Leap är en tvärvetenskaplig forskargrupp inom arkitektur, produktdesign, interaktionsdesign, framtidsstudier och miljöanalys. De undersöker beteenden och konsumtionsmönster för att förstå hinder och drivkrafter för hållbara livsstilar.

Studieresa till Marseille

2016-10-19

Kod är nyss hemkomna från höstens studieresa, som denna gång gick till Marseille! Ur arkitektur- och stadsutvecklingssynpunkt är Marseille en spännande stad på många sätt. Sedan mitten av 90-talet pågår stadsutvecklingsprojektet Euroméditerranée, ett jätteprojekt med hållbarhetsambitioner som berör ett stort område i stadens centrala delar. Marseille utsågs till europeisk kulturhuvudstad 2013 vilket innebar ytterligare satsningar på arkitektur och stadsutveckling, med nya kulturbyggnader, renoveringar och utveckling av det gamla hamnområdet.

Det var intressant och tankeväckande att ta del av hur Marseille utvecklats som stad och hur man har arbetat för att hantera stora samhällsutmaningar och successivt ställa om till ett mer hållbart förhållningssätt när det kommer till stadsutveckling. Även om mycket återstår är det tydligt att staden har genomgått stora förändringar, och trots utmaningar på ett flertal samhällsområden märks resultaten av de långsiktiga stadsutvecklingsinitiativ som initierats under 90-talet och framåt.

Ett exempel är hur man har utvecklat stadens gamla hamnområde och gjort det mer anpassat för mänskligt liv, promenader och aktiviteter, med Foster & Partners solskyddande spegeltak som landmärke och mötesplats. Liknande ambitioner märks i hur man har öppnat upp stadens kustområde, där det som tidigare dominerades av en motorväg nu är en boulevard med cykel- och promenadmöjligheter.

Andra exempel är de många kultursatsningarna, som spänner från stora signaturbyggnader som muséet MuCEM till det mångfasetterade kulturhuset La Friche la Belle de Mai, en gammal tobaksfabrik som gjorts om till en plats för konst, kulturevenemang, sport, urbana odlingar m.m.

Sammanfattningsvis: Marseille är en stad som inte lämnar en oberörd, där tankeväckande frågeställningar kring stad och samhälle gör sig påminda: vems syften och intressen tjänar stadsstrukturen, vad definierar en stads identitet och den allmänna berättelsen om staden, hur förhåller man sig till historiska miljöer och vilka lärdomar finns att dra av tidigare arkitektur- och stadsutvecklingsprojekt i en stads historia.

 

Building Sustainability SGBC16

2016-10-13

Den 18-19 oktober anordnas Building Sustainability SGBC16, Nordens största konferens om hållbart samhällsbyggande, på Stockholm Waterfront Congress Centre i Stockholm. Karin Kjellson är på plats och representerar Kod och utvecklingsprojektet 500k.  Konferensen erbjuder ett omfattande program av intressanta talare och ämnen, inledningstalar gör miljöminister Karolina Skog.

Se programmet i sin helhet här.

Välkomna, Karavan landskapsarkitekter!

2016-10-07

Kod har fått sällskap på kontoret på Riddargatan 30 i Stockholm. Sedan början av september hyrs två kontorsplatser ut till Karavan landskapsarkitekter som har sin bas i Uppsala.

Karavan har en rad offentliga projekt, tävlingar och parallella uppdrag på meritlistan. Bland kontorets projekt märks bland annat projekt Slottstorget, Å-rummet och Rådhusesplanaden i Gävle, Naturum Trollskogen på Öland och Brotorget i Bollnäs som invigdes nyligen.

Vi säger varmt välkomna till Karavan och ser fram emot framtida samarbeten!

Läs mer om Karavan här.

Åsa Kallstenius föreläser på Arkitekturskolan

2016-10-06

Nu på lördag den 8 oktober föreläser Kods chefsarkitekt Åsa Kallstenius på Arkitekturskolan KTH. Föreläsningen hålls inom ramen för arkitekturfestivalen Open House Stockholm och är gratis och öppen för alla.  Åsa kommer bland annat berätta om några av kontorets projekt i Stockholm med fokus på platsanpassning: utmaningar, förhållningssätt och lösningar. Missa inte – kl. 11:00 är det dags! Flera andra intressantaföreläsningar äger rum under festivalen, ta del av hela programmet här.

Seminarium om kommunikation hos Sveriges Arkitekter

2016-10-05

I morse höll Sveriges Arkitekter ett frukostseminarium om hur man som arkitektkontor kan arbeta med kommunikation. Kod Arkitekter var inbjudna att prata om vårt kommunikationsarbete – se hela seminariet här! Medverkar gör Kods chefsarkitekt Sanna Hederus och kontorets kommunikatör Johannes Folkesson Forss. Dessutom får du värdefulla tips av Sveriges Arkitekters kommunikationschef Ariella Nisell – om vad man ska tänka på när man tar fram en kommunikationsplan.


 

Kod och Svenska Stadsbyggen utvecklar koncept för blandad stadsmiljö

2016-09-29

Kod Arkitekter har inlett ett samarbete med Svenska Stadsbyggen kring ett bostadskoncept för en mer blandad stadsmiljö. Genom att låta lägenheter, vårdbostäder och förskola mötas i samma fastighet skapas boendekvaliteter, mänskliga möten och ett rikare stadsliv. Konceptet är aktuellt just nu, bland annat i en byggherredialog i Eskilstuna kommun.

– När nya bostäder byggs är det viktigt att behovet av andra funktioner inte glöms bort. Det här konceptet integrerar både attraktiva bostäder och viktiga service- och omsorgsfunktioner i en och samma lösning, säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Ett bostadshus för alla generationer

Konceptet är en vidareutveckling av ett upplägg som Svenska Stadsbyggen arbetat med tidigare. Syftet är att skapa ett blandat boende i stadsmiljö, där kombinationen av lägenheter, vårdbostäder och förskola ger välbehövliga synergieffekter i form av sociala möten och mänskligt liv. En bredd av människor och verksamheter ger en mångfald till kvarteret och leder till möten, trygghet, social stimulans och förståelse mellan människor.

– Det är viktigt att lyfta blicken och se till helhet och långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Med det här konceptet ser vi stora möjligheter att kunna bidra till att skapa miljöer som främjar människors välbefinnande och underlättar kommunikation, rekreation och samvaro, säger Liz Wirdenius, projektutvecklare på Svenska Stadsbyggen.

Läs hela pressmeddelandet i vårt nyhetsrum på Mynewsdesk.

Läs mer om Svenska Stadsbyggen.

Bild: De olika delarna som i konceptet förenas i en och samma fastighet. Illustration: Kod Arkitekter.

Foto: Måns Berg

Guidade visningar av Widerströmska och Sätra

2016-09-28

Den 7 oktober medverkar Kod Arkitekter i Open House Stockholm, en arkitekturfestival med gratis guidade visningar av byggnader och platser i Stockholm. Open House grundades 1992 i London med ambitionen att ”riva barriärerna mellan arkitektkåren och allmänheten”. Sedan starten har festivalen spridits till över 30 länder och nu har turen alltså kommit till Sverige.

Kod Arkitekter visar två projekt den 7 oktober: Widerströmska Huset kl. 14.00 och Sätra kl. 14:30. Hjärtligt välkomna!

Läs mer om hela programmet på Open House Stockholm här.

Foto: Måns Berg.

Kod och Svenska Stadsbyggen i byggherredialog

2016-09-19

Svenska Stadsbyggen och Kod Arkitekter har som ett av fem team valts ut att delta i en byggherredialog arrangerad av Eskilstuna kommun rörande området Årby Norra. Syftet med byggherredialogen är att utveckla ett nytt hållbart bostadsområde i Årby och intresset från fastighetsägare, exploatörer och arkitekter har varit stort, meddelar Eskilstuna kommun i ett pressmeddelande.

Ett urval av mediernas rapportering kring nyheten:

”De kan bygga de nya bostäderna i Årby” / Eskilstunakuriren
”Planerar för ny stadsdel i Eskilstuna” / Fastighetsnytt
”Nya bostäder i Årby norra” / Byggnyheter.se

Läs mer om Svenska Stadsbyggen på deras hemsida.

Kod på Klimatpaktskonferens

2016-09-07

Delar av kontoret besökte årets upplaga av Klimatpaktens konferens som gick av stapeln i Blå Hallen under gårdagen. Mycket inspirerande och tankeväckande samtal! Bland annat om digitalisering , klimatpåverkan, grönstrukturer och rymdteknik. Innovation var ett tema som återkom i programpunkterna och gick som en röd tråd under hela konferensen. Bilden är från ett samtal om innovativa samarbeten – något som ligger Kod varmt om hjärtat och som vi just nu utvecklar i våra tvärvetenskapliga utvecklingsprojekt 500k och Elastiska Hem.

Det är spännande att följa utvecklingen inom digitalisering och de möjligheter och utmaningar som det innebär. Kanske kan ett resilient tänkande vara en metod för att säkerställa en hållbar digital utveckling, till exempel när det gäller integritet- och säkerhetsfrågor.

Sammanfattningsvis: Superintressant att ta del av det offentliga samtalet kring dessa frågor. Innovation, tvärvetenskap och branschöverskridande samarbeten kan leda till oväntade, samhällsnyttiga idéer.

Mer info om årets Klimatpaktskonferens finns här.

Byggstart för Seglarbyn

2016-09-06

Byggstarten av Seglarbyn i Gustavsberg har invigts!

”En tidskapsel innehållande Dagens Nyheter, lokaltidningen Mitt i, ett par mynt, broschyr och ritningar över Seglarbyn, en penna, en karta över Gustavsberg samt ett familjespel, grävdes ner på byggtomten” rapporterar bland andra Byggnyheter.se.

Mer info om Seglarbyn finns här och hos Besqab.

Sanna Hederus på omslaget till Tidningen Cementa

2016-08-31

I det senaste numret av Tidningen Cementa finns en stor profilintervju med Kods chefsarkitekt Sanna Hederus. I intervjun berättar hon om sin väg till arkitektyrket, starten av Kod Arkitekter och hennes engagemang för hållbar- och resilient stadsutveckling.

”Jag känner ett starkt engagemang nu när vi ska bygga så mycket. Hållbarhetsfrågorna bara måste ligga högt på agendan. Det handlar om anpassning till ett nytt klimat, en socialt hållbar miljö som främjar mångfald och ger bostadsmiljöer där vi trivs och kan vara stolta över. Hela branschen har ett stort ansvar att bygga inte bara bostäder utan också bra och hållbara livsmiljöer. Det är viktigt att vi gör rätt från början” säger Sanna bland annat i intervjun.

Hela intervjun finns att läsa på Tidningen Cementas hemsida.

Kod i panelsamtal om framtidens boende

2016-08-25

Kods chefsarkitekter Åsa Kallstenius och Sanna Hederus kommer båda att medverka i ett panelsamtal under ”Uppsala växer i Rosendal” en mötesplats för bransch och allmänhet om framtidens Uppsala och Rosendal. Mötesplatsen arrangeras av Uppsala kommun och äger rum under två dagar med start i morgon, fredag.

Sanna och Åsa medverkar under fredagen, som är branschens dag, under rubriken ”Vi bygger inte bara bostäder – vi bygger samhälle”. Samtalet kommer kretsa kring framtidens boende och socialt hållbart byggande i praktiken. Förutom Sanna och Åsa medverkar även Cecilia Holmström, strategisk rådgivare och arkitekt på Tengbom samt Ulla-Britt Wickström, avdelningschef Plan och bygg på Uppsala kommun.

Mer info och program finns här.

Hållbarhet på Kods agenda i Almedalen

2016-07-07

Hållbarhet står i fokus under Kod Arkitekters tredje dag i Almedalen. Under rubriken ”Lås upp hindren för ett hållbart samhälle” medverkade Kods chefsarkitekt Åsa Kallstenius i ett panelsamtal arrangerat av Samhällsbyggarna.

Seminariet tog ett tvärvetenskapligt grepp på hållbarhetsfrågan, och sammanförde perspektiv inom rymdforskning och innovation med perspektiv inom hållbar stadsbyggnad. Bland de medverkande fanns ett flertal experter, förutom Åsa Kallstenius medverkade Tobias Olsson, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter, Christer Fuglesang, adj prof KTH och ESA Astronaut, Ulrika K Jansson, planeringschef Örebro kommun, Per Ankersjö, konsult på A beautiful soup, Johan Kuylenstierna, Vd SEI och Cecilia Hertz, Vd och grundare av Umbilical Design. Moderator var Lovisa Källmark, assisterande programchef på tankesmedjan Fores klimat och miljöprogram.

Utmaningar, hinder och lösningar

Sammansättningen av paneldeltagare banade vägen för en intressant diskussion som berörde flera aspekter av hållbarhetsfrågan. Bland annat diskuterades de utmaningar samhället står inför i form av ökad resurseffektivitet och klimatförändringar, vilka förutsättningar som finns för att använda rymdteknologier för hållbart byggande och vad som krävs för att komma förbi de hinder som idag existerar för en hållbar utveckling i byggprojekt.

Ett av problemen som Kods chefsarkitekt Åsa Kallstenius lyfte fram, handlar om att hållbarhetssatsningar lönar sig för dåligt i byggprojekt idag, men att rätt vägledning och incitament kan vara vägen framåt.

– Jag tror att vi behöver, tråkigt nog, en hel del regler som driver på. När vi inte befinner oss i ett akut krisläge tror jag att vi behöver en form av vägledning, en checklista som leder oss långsamt vidare åt rätt håll, sa Åsa Kallstenius bland annat under samtalet.

Fortsatt hållbarhetsfokus

Kods chefsarkitekter Sanna Hederus och Åsa Kallstenius fortsätter att bevaka seminarier i Almedalen med fokus på hållbarhet och byggande under dagen. Åsa Kallstenius om förmiddagens panelmedverkan:

– Det var ett engagerande samtal, det är av stor vikt med en utveckling på hållbarhetsområdet som kan leda till konkreta resultat. På en rymdstation är resurserna ändliga, där är ett hållbarhetstänk ett måste. Samma sak gäller för jorden. Insikten och kunskapen finns även här, men vi måste agera i tid.

Se Samhällsbyggarnas seminarium i efterhand här.

Hallå där, Åsa Kallstenius!

2016-07-06

Kod Arkitekters chefsarkitekter befinner sig i Visby för årets upplaga av Almedalsveckan. Här berättar Åsa Kallstenius om dagens aktiviteter.

Varför är Kod i Almedalen?

–  Kod är i Almedalen för att bevaka samhällsutvecklingen och ta del av det aktuella politiska samtalet, framförallt på grund av vårt stora engagemang i bostadspolitiska frågor och för en hållbar stadsutveckling.

Du har medverkat i ett seminarium i dag, vad handlade det om?

– Det ägde rum i Almedalsparken och handlade om tillitsskapande i relation till bostadsutveckling, en stor del kom att handla om villa- och trädgårdsstaden. Vi slog ett slag för hur man kan utveckla fler bostäder i befintliga villaområden, vilket är kärnan Kods rapport 500k – så kan civila aktörer skapa fler hem i villastaden. Caroline Szyber var moderator och Maria Pleiborn och Jerker Söderlind medverkade också i panelen.

Vad ska du göra nu?

–  Nu ska jag gå och lyssna på fler intressanta bostadsseminarier, sen har vi några möten inbokade och i kväll håller vi i en workshop om delning och civilas engagemang i utveckling av samhället. Arrangör är ModigMinoz och EIT Digital. Kvällen avslutar jag med mingel hos Fastighetsägarna.

Vad är dina förväntningar på resten av vistelsen i Almedalen?

–  Det är många givande och intressanta bostadsdiskussioner här i år, men jag skulle vilja se ytterligare ett lyft i samtalen. Fler konkreta förslag, mer action och mer hjärta och smärta. Det hoppas jag på.

 

Kod deltar i parallellt uppdrag om Telestaden

2016-06-30

Kod Arkitekter fortsätter sitt arbete för en resilient stadsutveckling i Stockholmsområdet. Kontoret medverkar just nu i det parallella uppdraget om Telestaden i Farsta, på uppdrag av Rikshem och Ikano Bostad. 

Inom det område i Farsta där Telia längre haft kontor utvecklar Rikshem och Ikano Bostad, som de meddelat tidigare, området Telestaden. Kod Arkitekter är ett av de utvalda kontoren som deltar i det parallella uppdraget, där en av de centrala utmaningarna handlar om hur ny bebyggelse kan integreras i området i relation till befintliga blå- och grönklassade byggnader.

– Det här är ett mycket intressant uppdrag rörande ett område av stor betydelse för utvecklingen av Farsta. Utgångspunkten i vårt förslag handlar om hur vi utvecklar ABC-staden till framtidens resilienta stad, säger Sanna Hederus, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Rikshems och Ikano Bostads vision är att på egen mark utveckla 3000 nya bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter, och bygga en levande och hållbar stadsdel. Förutom Kod Arkitekter deltar ytterligare två team i det parallella uppdraget.

Mer information:
www.telestaden.se

Bilden visar en av byggnaderna som Telia lämnar i Farsta, och som belönades med Kasper Salin-priset 1969. Foto: Kod Arkitekter.

Ta del av fler nyheter och pressmeddelanden i Kods nyhetsrum.

Elastiska Hem – Kods nya utvecklingsprojekt!

2016-06-22

Tänk dig ett bostadshus som anpassar sig efter ditt liv – istället för tvärtom. Där du slipper flytta trots att du behöver en annan bostadsstorlek och andra funktioner. Med det nya utvecklingsprojektet Elastiska Hem vill Kod Arkitekter undersöka hur ett elastiskt tankesätt kan förbättra vår boendemiljö och motverka segregation. Är tiden mogen för ett nytt sätt att bo?

En ny upplåtelseform där hyran kan bli billigare om du delar med dig av något – t.ex. ett rum, en yta, ett verktyg eller en tjänst. Ett flerbostadshus där du kan hyra fler eller färre rum, ytor och funktioner efter tid och behov. En digital ”parallellvärld” som förenklar kommunikation, delande och administration – det är några exempel på idéerna i Elastiska Hem, ett nytt utvecklingsprojekt som Kod Arkitekter driver på eget initiativ.

– Vi vill undersöka om en mer elastisk boendeform kan bemöta stora sociala samhällsutmaningar på ett bättre sätt än i dag. Ett normkritiskt förhållningssätt som ser bortom rådande bostadsindelning i form av 1 rok, 2 rok osv. Som arkitekter har vi ett ansvar att göra vad vi kan för att bidra till en socialt hållbar samhällsutveckling, säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Läs hela pressmeddelandet på Mynewsdesk

Gå till Elastiska Hems projektsida

Följ Kod under Almedalsveckan!

2016-06-21

Kods chefsarkitekter Åsa Kallstenius och Sanna Hederus är på plats i Almedalen under årets politikervecka. Under fyra dagar kommer de träffa branschkollegor och politiker för att diskutera bostadspolitik och hållbar stadsutveckling.

Kod medverkar i tre seminarier och en workshop under veckan:

 

Onsdag 6/7


Att bygga tillit

”Hur ser ett bostadsområde ut som främjar tillit mellan människor? Vilka värderingar ska prägla bostadsbyggande och stadsplanering?”

Arrangör: Kristdemokraterna
Plats: Tältet, kl. 11:00 – 12:00
Läs hela beskrivningen här

 

Demokratisk revolution? Hållbara städer m digitala kollaborativa lösningar

”Möt forskare, entreprenörer och experter på kollaborativa lösningar, digitala verktyg, Internet of things och kollaborativ arkitektur i korta presentationer, prova på olika lösningar och bidra med egna förslag och idéer till hållbara städer och landsbygd. Vi avrundar med plats för fortsatt dialog och prototyping.”

Arrangör: ModigMinoz och EIT Digital
Plats: Fenomenalen – Science Centre – Skeppsbron 4, kl. 18:00-20:30
Läs hela beskrivningen här

 

Torsdag 7/7


Lås upp hindren för ett hållbart samhälle

”Under 45 minuter kommer vi samtala med personer som berättar om aspekter som kan få oss att tänka nytt, se nytt och sätta ihop deras perspektiv med förutfattade uppfattningar om vilka hinder som finns för att samverkan och utveckling ska ske mer effektivt. Bäst resultat blir det oftast vid tvärvetenskapliga samarbeten där alla parter lyssnar och lär av varandra och tillsammans skapar innovation och nya tankesätt, men varför händer det så långsamt?”

Arrangör: Samhällsbyggarna
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14, kl. 11.00
Läs hela beskrivningen här

 


Fredag 8/7


Hur löser arkitekterna bostadskrisen? Sju gånger sju kreativa minuter på scenen

”Bristen på bostäder, speciellt de som vanligt folk har råd med, är en STOR samhällsfråga idag. En av de yrkesgrupper som har mest insyn och som dessutom kan mest om planering, byggande och utformning är arkitekterna. Här ställer sig sju representanter för framgångsrika arkitektföretag på scenen och berättar om sina lösningar under sju koncentrerade minuter.”

Arrangör: Fastighetsnytt
Plats: Business Arena Almedalen, kl. 11:45
Läs hela beskrivningen här

 


Vissa seminarier går att se online, se respektive arrangörs webbplats för mer info.

Håll utkik på den här sidan och i Kods sociala medier – vi uppdaterar under veckans gång!

Följ Åsa och Sanna på Twitter
Kod Arkitekter finns på:
Twitter / Instagram / Facebook / LinkedIn

Hedersomnämnande till 500k i hållbarhetstävling

2016-06-13

Kods utvecklingsprojekt 500k har tilldelats ett hedersomnämnande i tävlingen Nödvändighetens Arkitektur,  en internationell triennal för hållbart samhällsbyggande.

Juryns motivering:

”För det som än så länge endast är en idé, men en väldigt intressant idé, om hur man kan lösa det besvärliga och viktiga problemet med gradvis förtätning av stora områden med enfamiljshus i utkanterna av svenska städer så att både ekologisk och social hållbarhet förstärks.”

Projektet visas just nu i samband med utställningen TRÄ 2016 på Virserums Konsthall. Mer info om tävlingen och de vinnande bidragen finns här.