Projekt

Vi tror på arkitektur- och stadsutveckling som utgår från platsens förutsättningar, människans behov och planetens gränser. Så vill vi skapa byggnader och städer som håller. Länge.

Stadsutveckling

Staden är ett organiskt system där vi alla ska bo, leva, mötas, röra oss och arbeta. Vi verkar för gröna, trygga och demokratiska livsmiljöer. För en långsiktigt hållbar och inkluderande stad.

Landskap

I våra landskapsprojekt verkar vi för naturbaserade lösningar och miljöer som är vackra, sinnliga och resilienta. Vår utgångspunkt är att allt i vår omgivning har en koppling till ekosystemet.

Byggnader

Med inlevelse och förståelse för platsen formar vi sinnliga byggnader med arkitektonisk skärpa, där genomtänkta val främjar hållbara lösningar över tid. Vi ritar allt från bostäder, arbetsplatser, vård och skolbyggnader till offentliga byggnader och byggnader för kultur och idrott.

Innovation

Med ett designdrivet utforskande i tvärvetenskapliga team utvecklar vi nya lösningar på hållbarhetsutmaningar inom stad, landskap och boende.

 • Byggda projekt
 • Pågående projekt
 • Föreslagna projekt
 • Stadsdelsutveckling
 • Centrumutveckling
 • Miljonprogramsutveckling
 • Byggda projekt
 • Pågående projekt
 • Föreslagna projekt
 • Offentliga rum
 • Bostadsmiljö
 • Vårdmiljö
 • Byggda projekt
 • Pågående projekt
 • Föreslagna projekt
 • Flerbostadshus
 • Småhus/ Villor
 • Vård/ Trygghetsboende
 • LSS-Boende
 • Förskola/ Högskola
 • Arbetsplatser
 • Kultur/Sport
 • Ombyggnad/ Tillbyggnad
 • Träbyggnad
 • Bostadsinnovation
 • Stadsutvecklings­innovation
 • Landskapsinnovation
 • Metod

Widerströmska Huset

Ett akademiskt hus vid nya KI

Rosteriet

Urban pusselknut i Liljeholmen

Jutesprånget

Småskalig centrumutveckling i Älvsjös villastad

Paraden

Kvarterspalats i Barkarbystaden

The Bronze

Bronsskimrande kil i berget

Ståthållaren

Naturinspirerade bostäder i Danderyd

Jarla Bankes Paviljong

En prisma på torget

Utvecklingsbara Trähus

Bostadsbyggnader som kan anpassas över tid

Bikupan

Studentbostäder i högrest signaturbyggnad

Kista äng Öst

Stadsmässigt kvarter med hyres- och studentlägenheter

Elastiska Hem

En vision, en verktygslåda, ett framtida boende

Dragningslistan

Ny ensemble i Hägersten

Trädgården

Grönska och omsorg i Roslags-Näsby

The Bronze Landskap

Urban natur mellan husen

Kvarteret Paradiset – Offentliga rum

Urbana åkerholmar i Huddinge

Kv. Hammarbyhöjden

Varsamt tillägg i Björkhagens funkiskvarter

Resilient stadsutveckling i Husby

Ny stadsväv för mångfald och rörelsemöjligheter

Stjärnvägen

LSS-boende i massivträ

Skälby Landskap

Gemensamt uteliv i förstaden

Kungsterrassen

Robust rationalism med guldkant

500k

500 000 möjligheter i våra trädgårdar

Dragningslistan Landskap

Bostadsgård i hällmarkstallskog

Segerdal

Småskaligt stadsliv i centrala Knivsta

Kråkberget

Landskapsanpassade bostäder för framtidens Gustavsberg

Ståthållaren Landskap

Bostadsgård med grön inramning i Danderyd

Hemmesta centrum

Modern skärgårdsstad i Värmdö

Skälby

Parhus i trä med takterrass

Fleming 7: Entré

Öppet gatuplan och välkomnande entré

Förskolan Rosteriet

En kreativ miljö i bästa läge

Villa Eder-Hederus

Tillbyggnad i massivträ som samspelar med befintligt hus

Böljan

En prisad skalbagge

Paradiset

En medeltida tolkning av Huddinge centrum

Kvarter 18 – Landskap

Mångfald på terrassbjälklag

Fleming 7: Takpåbyggnad

Taktfullt tillägg i taklandskapet

Seglarbyn

Sågtandat radhusområde i Gustavsbergs hamn

Sommarhus i Stockholms skärgård

Trähus i samklang med skog och hav

Telestaden

Resilient stadsbyggnad i Farsta

Stenhammarsparken

Radhusinfill i miljonprogrammets lamellhusområde

Assistenten

Veranda för alla

Botanicum

Prinsessan i den sovande skogen

Trädgården Landskap

Kombinerad vårdträdgård och förskolegård i Roslags-Näsby

Resilienta villastäder

Klimatanpassning i Sveriges villaområden

Odenplan

Återbrukat torg för nya resemönster

Detektiven

Fjärilstornet i Linköping

Vattentornsparken, Södra kvarteret

Stadskvarter med gröna mellanrum

Strukturplan för Gustavsberg

Parallellt uppdrag 2016

Solar Plexus

Sociala rum med solen i centrum

Tun

Museibyggnad för Norsk Skogfinsk Museum

Hälsovägen

Två kvarter blandstad i Flemingsberg

Växa i Vega

Mångfald och variation i mänsklig skala

Sandstugan

Hattstugor i blåbärsskogen

Campus Ultuna

Möten på flera nivåer

Edanö Backe

Egna hem i naturskön dalgång

Mönsterskrivaren

Högt i tak i Ursvik

Staven

Vinklat bostadshus i trä och tegel