Åsa Kallstenius i P1 Kultur

Hör Kods chefsarkitekt Åsa Kallstenius berätta om 500k i P1 Kultur. Om bostadsbristen och möjligheterna att skapa fler hem i landets villastäder. Reportage av Katarina Wikars, med avstamp i ArkDes utställning "Bo. Nu. Då".

"Det här är ett förslag som gör att vi kan använda den befintliga marken istället för att bygga ny bebyggelse långt ut på åkermark, eller förflytta stadens periferi allt längre och längre ut", säger Åsa Kallstenius bland annat inslaget.