Åsa Kallstenius i panelsamtal på ArkDes

På lördag är det finissage av ArkDes stora bostadsutställning Bo.Nu.Då, med massor av intressanta programpunkter på schemat. Bland annat en paneldiskussion om förtätningens faror och fördelar med Kods chefsarkitekt Åsa Kallstenius, författaren Alexander Ståhle och landskapsarkitekten Emelie Brunge.

Hela programmet för finissagen finns att läsa på ArkDes hemsida.