Åsa Kallstenius i samtal om framtidens arkitektur i Uppsala

Den 16 februari medverkar Åsa Kallstenius i ett panelsamtal under Uppsalamarknaden 2017 - Fastighetsvärldens seminariedag om fastigheter och utveckling i Uppsala med omnejd. Under rubriken "Framtidens arkitektur: Så kan det nya Uppsala se ut" diskuteras arkitekturens betydelse för staden och Uppsalas framtida utveckling. Förutom Åsa Kallstenius medverkar även Claes Larsson, stadsarkitekt Uppsala kommun, Emma Jonsteg, VD Utopia Arkitekter och Daniel Markström, affärsstrateg Jernhusen i panelsamtalet.

Ta del av hela programmet under Uppsalamarknaden 2017 på Fastighetsvärldens hemsida.