Bostadshus för HSB i Ursvik

Kod arbetar för närvarande med programhandling för ett flerbostadshus i Ursvik. Beställare HSB.