”Bra arkitektur är platsspecifik och unik”

Det var fullsatt i den stora konferenssalen på nyligen invigda Scandic Continental när Fastighetsvärlden arrangerade ett heldagsseminarium om Stockholms framtida tillväxt, under vinjetten Stockholmsmarknaden 2016.

En rad tunga aktörer var inbjudna för att diskutera framtiden för fastighetsmarknaden i regionen, bland andra Anna Breman, Chefsekonom Swedbank och Ingela Lindh bitr. Stadsdirektör Stockholms stad.

Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod, medverkade i panelsamtalet "Stockholms arkitektur: Bäst i Skandinavien eller fegast i världsklass", tillsammans med Daan Cedergren, Chef region Stockholm Sweco Architects, Emma Jonsteg, VD Utopia Arkitekter och Henrik Nerlund, kanslichef på Skönhetsrådet. Det blev ett intressant samtal med både ris och ros till branschen och den rådande utvecklingen i Stockholm.

"Arkitektur är bra när den är platsspecifik och unik. Vi behöver prata om vad vi kan ge tillbaka till platsen, staden och planeten", sa Åsa Kallstenius bland annat under diskussionen.

Sammanfattande intryck från dagen

”Det är intressant att fler fastighetsägare agerar som stadsutvecklare och intresserar sig för att skapa andningshål i staden. Några pratade om vikten av ett större socialt ansvarstagande och att tänka lite längre än kortsiktig vinstoptimering, det kändes lovande. Jag hoppas att fler börjar agera för att skapa långsiktiga värden för alla människor som ska bruka staden, vi måste bygga för fler grupper än de kapitalstarka och i större utsträckning premiera mångfald i stadsbyggandet” säger Åsa Kallstenius.

Läs ett sammandrag av panelsamtalet på Fastighetsvärlden.
Ta del av Kod Arkitekters livebevakning från seminariet på Twitter.