De gör attraktiv affär av delat boende

Viljan att bo och leva resurssnålt kommer bli allt större framöver. Det spår Kod Arkitekter som med stöd från Boverket startat ett projekt för att möta efterfrågan. Målet är att utveckla ett modulbaserat bostadshus i trä, lönsamt för både bostadsbolag och konsument och med minimerad klimatpåverkan.

Projektet, som beviljades drygt 2,3 miljoner kronor i stöd från Boverket i början av året, befinner sig i uppstartsfasen. Just nu söker kontoret samarbetspartners som vill vara med och utveckla produkten.

Grundidén är ett bostadshus som erbjuder det som många traditionella boendeformer saknar: kvalitativa gemensamhetsytor, möjlighet att anpassa boendets storlek över tid, ett pris som unga bostadssökande kan klara och en struktur som är optimerad för ombyggnad vid ändrade behov i framtiden. Energi och resurser sparas genom ett delningssystem för ytor och tjänster.

– Vi tror att efterfrågan för den här typen av bostäder kommer att öka. Yngre, äldre, singlar och ensamstående föräldrar är några exempel på målgrupper för vilka dagens traditionella lägenheter inte alltid fyller behoven, säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Målet är även att byggnadens klimatpåverkan sett till hela livscykeln ska minimeras och att huset ska vara billigt att framställa och att bo i. Möjligheterna till gemenskap, flexibilitet och delande ska stimulera till hållbar konsumtion och minska hushållens kostnader.

– Det gör huset attraktivt för hållbarhetsmedvetna bostadskonsumenter, en kundgrupp som vi också tror kommer att öka. Huset är dock inte, likt en del kategoriboenden på marknaden, låst för en särskild intressegrupp, utan öppet för alla som är intresserade, säger Johan Hällgård, projektledare för projektet och byggnadsingenjör på Kod Arkitekter.


För mer information:

Åsa Kallstenius
Chefsarkitekt och innovationsansvarig, Kod Arkitekter
Telefon: 0707 427 632
E-post: [email protected]

Johannes Folkesson Forss
Kommunikatör och presskontakt
Telefon: 0739 711 773
E-post: [email protected]