Debattartikel i Dagens Samhälle

Idag medverkar Kod i en debattartikel i Dagens Samhälle. Tillsammans med forskare och fastighetsägare presenterar vi fyra smarta alternativ till att bygga nytt - en fyrastegsprincip för en effektivare användning av befintliga ytor.

"Att mäta energianvändning per nytta (boende, skolelev, kontorsplats, användare, kund, behandlad patient) i stället för per kvadratmeter kan vara ett första steg mot mer samutnyttjande av yta. I stället för att låta stora lokaler stå uppvärmda och ventilerade till ingen nytta, kan energianvändningen minskas, samtidigt som tillgången till bostäder och lokaler ökar och levande samhällen gynnas. De nya mått och indikatorer som behöver utvecklas kan ligga till grund både för nya regelverk och styrmedel, för nya affärs­modeller för byggbolag och fastighets­ägare och för nya koncept för utformning av bostäder och lokaler."