Debattartikel i Fastighetsnytt

I en ny debattartikel i Fastighetsnytt argumenterar Kods chefsarkitekter Sanna Hederus och Åsa Kallstenius för att det är dags att utmana den "nybyggnadsnorm" som råder i bygg- och fastighetsbranschen. Av klimatskäl bör man i ett första läge utreda om behovet kan tillgodoses genom det befintliga beståndet.

"I det hållbarhetsbrus som råder i samhällsbyggnadsbranschen är det lätt att glömma ett grundläggande faktum: Att bygga nytt är dåligt för klimatet. Trots att det är mer hållbart att i första hand se om behoven kan tillgodoses av det befintliga beståndet är det i branschen en outtalad praxis att bygga nytt. Det är nu dags att vi börjar ifrågasätta den normen på allvar."

Läs hela artikeln hos Fastighetsnytt.