Detaljplan antagen på Fleminggatan!

Byggnadsnämnden medger detaljplaneändring för Härolden 44 – en påbyggnad i två våningar. Arbetet med att skapa en öppnare bottenvåning pågår sedan tidigare och husets entré är färdigbyggd. I den ombyggda bottenvåningen ges plats åt publik verksamhet som bidrar till gaturummet.

Läs mer om Fleming 7 här!