Detaljplan antagen på Fleminggatan!

Byggnadsnämnden medger detaljplaneändring för Härolden 44 - en påbyggnad i två våningar. Arbetet med att skapa en öppnare bottenvåning pågår sedan tidigare och husets entré är färdigbyggd. I den ombyggda bottenvåningen ges plats åt publik verksamhet som bidrar till gaturummet.