Detaljplanen för Dragningslistan har vunnit laga kraft

Detaljplanen för Dragningslistan har vunnit laga kraft. Projektet, som vi utformat på uppdrag av FFAB, omfattar ett nytt bostadshus med hyresrätter i olika storlekar, beläget på Sparbanksvägen i Hägerstensåsen.

Byggnaden innehåller lägenheter, etagelägenheter, radhus och verksamhetslokal, och förslaget togs fram efter en noggrann stadsbildsanalys för att säkerställa att den nya byggnaden förhåller sig till det befintliga området på ett respektfullt sätt. Formelement, färg, material och texturer har hämtats från omgivningen och samlats till en harmonisk helhet i den nya byggnaden. Dragningslistan förhåller sig i höjd både till angränsande punkthus och lamellhus och skapar en hybrid av de två typologierna.