Dubbla anslag till Kods utvecklingsprojekt

Sedan 2013 har Kod Arkitekter undersökt villastadens potential i initiativet 500k. Nu får kontoret anslag till två nya utvecklingsprojekt, båda med anknytning till hållbar stadsutveckling och nya möjligheter i villastaden.
– Nu kan vi ta fram fler lösningar som gynnar användare och samtidigt bemöter samhällsutmaningar, säger Karin Kjellson, ansvarig för 500k.

De två projekten, som tillsammans får 500 000 kr i stöd från ARQ, är:

• ”Resilienta villastäder”
Hur offentlig och privat sektor ska kunna samarbeta med husägare för att säkra klimatanpassning och vidareutveckla ekosystemtjänster i villastaden. Projektet ska drivas i samarbete med Albaeco och kommer att kartlägga dagens ansvar och regleringar samt föreslå nya verktyg för att vidareutveckla de gröna kvaliteterna i villastaden.

• ”Från egnahemsrörelse till dela-hem-rörelse”
En undersökning av hur befintliga egnahemshus kan anpassas för vår tids krav på tillgänglighet samtidigt som fler hem skapas genom denna om- och tillbyggnad.

– En peppande start på året med en ”grand slam” till Kod Utveckling! Speciellt roligt är att vi fortsätter samarbetet med Albaeco. Det gör att vi kan vara en av de aktörer som omsätter forskning till praktik, säger Karin Kjellson.

Om Albaeco

Albaeco bedriver forskningskommunikation i nära samarbete med Stockholm Resilience Centre vid Stockholms Universitet.

Om ARQ

ARQs ändamål är att främja vetenskaplig forskning angående arkitektur, samhällsplanering, byggnadsplanering och projektering och består av två stiftelser grundade av White Arkitekter: Stiftelsen för arkitekturforskning och Forskningsstiftelsen för Samhällsplanering, byggnadsplanering och projektering.
Läs mer om 500k och Kod Arkitekters andra utvecklingsprojekt här.