Elastiska Hem – ett framtida boende byggt på gemenskap

Tänk dig ett bostadshus som anpassar sig efter ditt liv – istället för tvärtom. Där du slipper flytta trots att du behöver en annan bostadsstorlek och andra funktioner. Med det nya utvecklingsprojektet Elastiska Hem vill Kod Arkitekter undersöka hur ett elastiskt tankesätt kan förbättra vår boendemiljö och motverka segregation. Är tiden mogen för ett nytt sätt att bo?

En ny upplåtelseform där hyran kan bli billigare om du delar med dig av något – t.ex. ett rum, en yta, ett verktyg eller en tjänst. Ett flerbostadshus där du kan hyra fler eller färre rum, ytor och funktioner efter tid och behov. En digital ”parallellvärld” som förenklar kommunikation, delande och administration – det är några exempel på idéerna i Elastiska Hem, ett nytt utvecklingsprojekt som Kod Arkitekter driver på eget initiativ.

– Vi vill undersöka om en mer elastisk boendeform kan bemöta stora sociala samhällsutmaningar på ett bättre sätt än i dag. Ett normkritiskt förhållningssätt som ser bortom rådande bostadsindelning i form av 1 rok, 2 rok osv. Som arkitekter har vi ett ansvar att göra vad vi kan för att bidra till en socialt hållbar samhällsutveckling, säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Sammanför positiva samhällstendenser

En grundtanke i projektet är att ta till vara på en rad positiva tendenser i samhällsutvecklingen och integrera dem i ett koncept: ökad digitalisering, delnings- och cirkulär ekonomi, civilt samhällsengagemang, ett ökat intresse för delat boende. Ambitionen är att tvärvetenskapligt undersöka hur en ny boendeform, byggd på ett elastiskt och hållbart tankesätt, skulle kunna ta sig an stora sociala samhällsfrågor som ensamhet, segregation och psykisk ohälsa – samtidigt som bostadsbeståndet utvecklas.

Delandet – ett personligt behov som varierar över tid

Delningsfunktionen är central i Elastiska Hem. Men vad vi är beredda att dela med andra är personligt och föränderligt. I Elastiska Hem är delandet därför flexibelt. Till exempel kan ett par som får barn hyra till ett extra rum, och en familj med bonusbarn kan hyra ett extra rum varannan vecka. Andra saker kan också delas: till exempel vaktmästartjänster som behövs i huset. Möjligheten till social gemenskap och samarbete – men också till avskildhet – skapar det som samhället har stort behov av: tillit, trygghet, sammanhang. Detta gör Elastiska Hem till ett resilient projekt. Med det avses ett boende som är flexibelt och motståndskraftigt och som kan anpassa sig till förändringar i privatlivet och samhället.

– En viktig del av vår vision är att låginkomsttagare ska ha råd att bo i Elastiska Hem, förhoppningen är att en innovativt utformad delningsekonomi med flexibel hyressättning och bostadsstorlek ska möjliggöra för människor med olika inkomster, åldrar, kulturer och behov att bo på samma plats, säger Pernilla Ivarsson, projektledare för Elastiska Hem.

Fakta: Elastiska Hem

Elastiska Hem är ett tvärvetenskapligt utvecklingsprojekt som Kod Arkitekter driver på eget initiativ. Genom workshops med intresserade aktörer har kontoret under våren samlat in erfarenheter, information och kunskap inom tre för projektet centrala teman: Elasticitet, Framtidens boende och Framtidens affär- och upplåtelseform.

Än så länge är Elastiska Hem en vision, just nu söker kontoret finansiering och samarbetspartners för att fortsätta utveckla projektet. Målet är att inom en snar framtid bygga ett riktigt hus och testa konceptet i praktiken.
En ansökan till Vinnova – Utmaningsdriven innovation steg 1 är planerad, och stiftelsen Stora Sköndal är den första som har tackat ja till att vara med som projektpart.