Elastiska Hem på Arkitekturgalan 2019

Igår presenterade Kods chefsarkitekter Sanna Hederus och Åsa Kallstenius innovationsprojekt Elastiska Hem på Arkitekturgalan. Inför en samlad arkitektkår berättade de om projektets bärande idéer, de konkreta prototyper det ska resultera i och vilka mål inom hållbar utveckling man jobbar för att uppnå. Framförandet gav även en inblick i varför Kod driver innovationsprojekt inom arkitektur och vad det innebär.

Framförandet går att se i sin helhet via Sveriges Arkitekter.