Elastiska Hem – vårsummering!

Det har varit en minst sagt händelserik vår för Kods utvecklingsprojekt Elastiska Hem. Projektet, som fick finansiering inom ramen för Vinnovas program ”Utmaningsdriven innovation steg 1” i höstas, har under våren fortlöpt med en serie workshops i syfte att samla in kunskap och utveckla idén. Fokus har även legat på att bygga upp samarbetet i projektgruppen, knyta kontakter och engagera.

Under fem olika workshops har gruppens elva projektparter, tillsammans med referensgruppen och särskilt inbjudna experter, undersökt, diskuterat och formulerat Elastiska Hems koncept utifrån två teman: Behov/Brukare och Affär/Marknad. Senast var i tisdags då BoKlok stod som värd. Workshopen inleddes med en visning av en BoKlok-lägenhet i Fisksätra, följt av kreativt arbete i hamnmuseet. I tidigare möten har projektgruppen samlats hos SKB, Stiftelsen Stora Sköndal, Telge Bostäder, Ericsson och hos Kod Arkitekter.

Under våren har arbetet i mångt och mycket kretsat kring input – att samla in så mycket kunskap och idéer som möjligt, samt att formulera och definiera elasticiteten, som är projektets kärna. Nu inleds nästa fas – att konkretisera, koka ner och renodla konceptet. Siktet är inställt på projektets slutrapport för steg 1 och ansökan till steg 2, som ska lämnas in i augusti – och förberedelserna har redan börjat.

– En insikt som kommit fram under vårens workshops handlar om att förena individens, bostadsbolagens och samhällets ”affär” i ett koncept som alla vinner på. Det tror vi kan möjliggöra elasticiteten i hemmet; resurser låses upp och synliggörs, för att sedan kunna delas och nyttjas mer effektivt, säger Pernilla Ivarsson, projektledare för Elastiska Hem.

De elva projektparterna i utvecklingsprojektet Elastiska Hem är:

Boklok, Ericsson, Green Leap KTH, Hyresgästföreningen, Igeia Health Lab, ModigMinoz, Stiftelsen Stora Sköndal, Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB), Stockholms stad, Usify och Telge Bostäder (har tillkommit efter inlämnad Vinnova-ansökan).

Mer info om projektet finns på elastiskahem.se