En respektfull takpåbyggnad i city

En takpåbyggnad i Stockholms innerstad som både visar hänsyn till befintlig arkitektur och tillför nya kvaliteter till stadsrummet? Japp, du läste rätt. Kod Arkitekters takpåbyggnad för Mengus visar att det är fullt möjligt med respektfulla och kvalitativa tillägg i centrum.

Få uppdrag innebär ett så nära möte mellan samtida och äldre arkitektur som en takpåbyggnad. Fleming 7: Rooftop är en takpåbyggnad i Kungsgatans förlängning i Stockholm, uppförd ovanpå ett kontorshus från 60-talet, som länge var huvudkontor åt Ångpanneföreningen. Ledordet i det här projektet är Respekt. Respekt mot den befintliga byggnaden och grannfastigheterna, dess arkitektoniska uttryck och byggnadshistoria.

– Vi slår gärna ett slag för om- och tillbyggnader som smälter in med omgivningarna. Det här tillägget tar till vara på originalbyggnadens kvaliteter samtidigt som det tillför helt nya, säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Fleming 7: Rooftop består av två våningar med inbyggt fläktrum. Totalt över 1 800 kvadratmeter lokaler i centralt läge, med terrass, balkong och vacker utsikt över Stockholm. Det klassiskt sluttande ljusa plåttaket med fönsterkupor i kombination med den mörka kungsvåningens raka linjer gör att byggnaden knyter an både till de äldre grannfastigheterna och det befintliga 60-talshuset.

Genom att trappa ned mot den lägre angränsande gaveln, dra in fasadlivet mot gatan och låta ett skärmtak markera en distinkt gräns mellan de två våningarna lyckas påbyggnaden med några få men tydliga grepp inordna sig i miljön. Samtidigt erbjuds moderna lokaler med dagens krav på ljus, rymd och exklusivitet. Utöver takpåbyggnaden fick huset även en öppnare entrévåning med cafélokal, bemannad reception och ett skärmtak att mötas under.

– Vi är väldigt nöjda, både med samarbetet med Kod och med slutresultatet, säger Hansi Danroth, Senior Partner på Mengus.


För mer information, kontakta:

Åsa Kallstenius

Chefsarkitekt, Kod Arkitekter
0707-42 76 32
[email protected]