Fastighetsnytt skriver om 500k

Fastighetsnytt uppmärksammar Kods nya rapport "500k - så kan civila aktörer skapa fler hem i villastaden". Rapporten är framtagen med stöd från Boverket. Artikeln lyfter fram några av rapportens centrala slutsatser; hur en uppdatering av detaljplaner i småhusområden som möjliggör många små civila initiativ kan skapa fler hem i framtidens villastäder, och samtidigt bemöta flera viktiga samhällsutmaningar; klimatmål, bostadsmål och mål om social hållbarhet.

Uppdatering!
Även Stockholms Byggnyheter och Fastighetssverige skriver nu om rapporten.