Föreläsning på RISE

I veckan var vi hos RISE för att hålla en inspirationsföreläsning om vårt innovationsprojekt Elastiska Hem. Det här är bara ett av många förfrågningar vi fått den senaste tiden där vi ser ett allt större intresse för alternativa sätt att utveckla bostäder.

2022 klarade nästan vart femte hushåll inte av att betala hushållets kostnader och nästan var tredje kvinna hade inte råd att bo kvar vid en separation, visade Hyresgästföreningens rapport Hyresgästerna. Sedan dess vet vi att det ekonomiska läget blivit än kärvare och det är svårare för fler hushåll att klara sin boendesituation.

Bostadsbranschen behöver steppa upp och hänga med i efterfrågan! Många längtar efter alternativ till det som erbjuds idag - boendeformer som gör vardagen och livet mer socialt och ekonomiskt hållbart.

Vi har under många år arbetar med att utveckla bostadskoncept som bygger på ökad delning, gemenskap och trygghet. För den som inte har råd är det en smart ekvation att ha mindre som är privat - men i gengäld få tillgång till desto mer. För den som kämpar med vardagspusslet är det ovärderligt att ingå i en gemenskap.

Om du tycker att det här borde vara en lika stor självklarhet som vi tycker - hör av dig till våra kontaktpersoner Åsa eller Solmaz. Vi kommer längre och snabbare fram om vi krokar arm.