Fullsatt på Kods temakväll om resilient stadsbyggnad

Kods stora sal var fullsatt under gårdagens "Kod håller låda" - som kontorets återkommande temakvällar kallas. Den här gången var temat resilient stadsbyggnad, ett ämne som alltså lockade en stor publik. Kvällen till ära hade Kod Arkitekter bjudit in två experter, för att diskutera resiliensbegreppet ur olika perspektiv.

Efter att Kods chefsarkitekt Sanna Hederus hälsat välkomna gick ordet till kvällens moderator, Magnus Schön, som är landskapsarkitekt på Kod. Han inledde med att ge en bakgrund till begreppet, som kan beskrivas som kapaciteten i ett system att kunna anpassa sig vid en förändring och fortsätta utvecklas. Ett resilient system kan stå emot chocker och störningar, eller till och med använda en störning som katalysator för förnyelse och innovation. Men varför räcker det inte med att prata om hållbar utveckling? När omvärlden är i konstant förändring kan hållbarhetsbegreppet behöva breddas och utvecklas för att kunna möta de förändringar vi står inför. Klimatförändringar och migrationsströmmar är några exempel på detta, förklarade Magnus, som också gick igenom sju principer som bygger resiliens i social-ekologiska system.

Med Magnus inledande diskussion om resiliensbegreppet som fond övergick sedan kvällens fokus till hur detta kan kopplas till stadsbyggnad. En av de inbjudna gästerna för kvällen, Anders Mårsén, landskapsarkitekt på Landskapslaget, berättade om hur man integrerar ekosystemtjänster i stadsbyggnadsprojekt och planprocesser, och gav inblick i flera exempel där detta har gjorts på kommunal nivå. En av utmaningarna, menade Anders, är att nå fram till politiker och tjänstemän på kommunerna, att göra de olika aspekterna av resiliens och dess faktiska konsekvenser för staden tydliga och begripliga.

Den andra inbjudna talaren för kvällen var My S. Almqvist, folkhälsovetare med uppdrag för Stockholm Resilience Centre, som bidrog med intressanta perspektiv på resilient stadsbyggnad kopplat till hälsa. Hon berättade hur de stora utmaningar samhället står inför kommer att påverka oss hälsomässigt, och hur fysiska miljöer påverkar vår hälsa på en mängd olika sätt, fysiologiskt, socialt, biologiskt och beteendemässigt. Hon gick sen vidare till att berätta om hälsoeffekterna av grönstrukturer och hur en ökad förståelse för detta kan vara ett viktigt verktyg för en resilient samhällsutveckling.

Efter att de inbjudna gästerna hade talat lämnades ordet fritt för publiken, som var engagerad och ställde frågor. Det blev en intressant diskussion om flera aspekter, bland annat om behovet av att budgetera för att klara resiliens och utmaningar kopplat till detta; att man kan se vinster och fördelar men har svårt att avsätta pengar för resilienta åtgärder. Det öppnade i sin tur upp för frågan om det ska behövas en krissituation för att reella åtgärder ska fattas, vilket det finns exempel på i andra europeiska länder.

Kod tackar för en mycket intressant och givande kväll! Nu tar "Kod håller låda" sommaruppehåll men är tillbaka igen i höst. Håll utkik i våra kanaler för mer information.

Kod Arkitekter finns på:
Twitter / Instagram / Facebook / LinkedIn